Leikskólinn Ársalir auglýsir eftir deildarstjóra

Upphaf starfs: Frá 1. janúar 2018 eða eftir samkomulagi.

Starfshlutfall: 100% starfshlutfall.

Starfsheiti: Deildarstjóri.

Vinnutími: Dagvinna.

Lýsing á starfinu: Deildarstjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, Aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu sveitarfélagsins. Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni. Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar. Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar, hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.

Starfið hentar konum jafnt sem körlum.

Menntunarkröfur: Leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari.

Ef ekki berast umsóknir frá leikskólakennurum sem uppfylla menntunarkröfur er heimilt að ráða leiðbeinendur.

Hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að búa yfir færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði, sjálfstæði og hafa faglegan metnað fyrir starfi sínu. Kennarar og starfsfólk leikskólans þurfa að vinna að uppeldi og menntun barnanna í samræmi við Aðalnámskrá leikskólans og geta unnið í nánu samstarfi við stjórnendur leikskólans. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum er æskileg. Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, stundvísi og áreiðanleika í starfi.

Launakjör: Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands vegna Félags leikskólakennara.

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017

Nánari upplýsingar: Aðalbjörg Þorgrímsd., leikskólastjóri , alla@skagafjordur.is,  í síma 455-6090.

Umsóknir: Umsókn ásamt ferilskrá, prófskírteini og leyfisbréfi skal skila í gegnum heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

  

Einkunnarorð leikskólans eru: Vinátta – Virðing – Vellíðan.

Ársalir er níu deilda leikskóli rekinn í tveimur húsum sem annars vegar hýsir eldra stig og hins vegar yngra stig. Eldra stig hefur aðsetur við Árkíl og þar eru 2 – 5 ára börn á sex deildum, sem heita; Höfði, Laut, Hlíð, Þúfa, Skógar og Klettur. Yngra stig er staðsett við Víðigrund og þar eru 1-2 ára börn á þremur deildum sem heita; Lón, Lind og Lækur.