Fara í efni

Vinnuskóli Skagafjarðar

Allir unglingar Skagafjarðar sem verða 14 ára á starfsári Vinnuskólans er boðið til náms í vinnuskólanum á sumrin til og með 17 ára aldurs. Starfsstöð Vinnuskólans er í Húsi frítímans, Sæmundargötu 7 á Sauðárkróki.  

Vinnuskólinn er starfræktur frá júní og fram í ágúst ár hvert. Sérhverjum unglingi er boðið í starfsmannaviðtal áður en vinnuskólinn hefst að vori. Lengd vinnutíma og laun fara eftir aldri.

Skráning í Vinnuskólann hefst í maí.

Vinnutímabil 2024

Nemendur Vinnuskólans geta valið sér þann tíma sem þeir vinna hjá Vinnuskólanum.

Vinnutími er eftirfarandi:

Mánudaga - fimmtudaga kl. 8-12 og 13-15:30 (árgangur 2011 vinnur einungis fyrir hádegi).

Föstudaga kl. 8-12

Nemendur fæddir 2008:

Nemendur fæddir árið 2008 hafa val um allt að 8 vikur í Vinnuskólanum.

Nemendur fæddir 2009:

Nemendur fæddir árið 2009 hafa val um allt að 6 vikur í Vinnuskólanum.

Nemendur fæddir 2010:

Nemendur fæddir árið 2010 hafa val um allt að 4 vikur í Vinnuskólanum.

Nemendur fæddir 2011:

Nemendur fæddir árið 2011 hafa val um allt að 2 vikur í Vinnuskólanum.

Útborgun 2024

Útborgunardagar eru eftirfarandi:

Nemendur fæddir 2008:
Nemendur fæddir 2009:
Nemendur fæddir 2010:
Nemendur fæddir 2011:

Reglur Vinnuskóla Skagafjarðar

 • Mæta skal stundvíslega og vera tilbúinn til að hefja verk á tilsettum tíma.
 • Pásur og kaffitímar eru eftir samkomulagi flokksstjóra og nemenda. Vegalengdir eru ekki afsökun fyrir óstundvísi.
 • Nemendur virði skoðanir og persónur og sýni kurteisi í samskiptum við stjórnendur skólans, íbúa og aðra nemendur. Allir geta gert mistök, nemendur, flokksstjórar og yfirmenn.
 • Hver einstaklingur hefur með sér nesti.
 • Klæðnaður nemenda og flokksstjóra skal vera í samræmi við veður og vinnuaðstæður.
 • Laun eru ekki greidd fyrir þann tíma sem fer í að ná í fatnað, nesti eða annað sem gleymst hefur.
 • Vinna skal öll verk eins vel og framast er kostur.
 • Aldur vinnufélaga skiptir ekki máli. Við vinnum með öðrum en vinum okkar.
 • Allir gangi vel um verkfæri og tæki. Andvirði áhalda sem eru skemmd af ásettu ráði dregst frá launum.
 • Foreldrar láti vita um forföll vegna veikinda.
 • Biðja verður flokksstjóra eða yfirflokksstjóra um frí.
 • Notkun farsíma á vinnutíma eru bönnuð.

Fari unglingur ekki að tilmælum flokksstjóra eða sættir sig ekki við starfs- og umgengnisreglur Vinnuskólans, er honum gefið tækifæri á að bæta sig. Beri það ekki árangur geta verið dregnar af honum vinnustundir. Gerist þetta endurtekið verður unglingur sendur heim launalaust.

Forföll vegna veikinda er hægt að vinna upp en þá um leið lengist vinnutímabilið.

Ýmsar upplýsingar

• Samkvæmt reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999 26. grein, mega sveitarfélög ráða ungmenni 13 ára og eldri til starfa yfir sumartíma. Ungmennin mega einungis vinna létt verk og vinnutími er takmarkaður sbr. grein 27. Verkefni þau sem ungmennin mega vinna og þau verkfæri sem hver aldurshópur má nota eru útlistuð í viðaukum reglugerðarinnar. Vinnuskólanum er skylt að kynna foreldrum ráðningarkjör, þar með talið lengd vinnutíma sem og tíðni óhappa og slysa sem hugsanlega tengjast starfinu.Fyllsta öryggis þarf að gæta í vinnuskólum og leiðbeinendur þurfa að fá undirbúning um öryggismál áður en þeir hefja störf (gr. 26)

• Samkvæmt viðauka við þessa reglugerð sem er í samræmi við reglur Evrópusambandsins mega ungmenni undir 18 ára aldri ekki vinna með til dæmis vélknúnar trjáklippur, kjarrsagir, sláttuvélar og jarðtætara.

• 15 ára og eldri mega vinna með garðsláttuvélar undir leiðsögn leiðbeinanda ásamt því að slá með vélorfi í görðum og aðstoða á gæsluvöllum og í skólagörðum svo eitthvað sé nefnt.

• 13 og 14 ára mega hreinsa illgresi, gróðursetja, hreinsa gróðurbeð, raka eftir slátt og sinna annarri sambærilegri léttri garðvinnu. Þá mega þau vinna við blóm og grænmeti í gróðurhúsum, hreinsa, sópa og tína rusl, sinna málningarvinnu og fúavörn með umhverfisvænum efnum.

Vinnuskólinn sinnir vinnuuppeldi. Engin önnur stofnun eða fyrirtæki sinnir þessu mikilvæga hlutverki. Til þess að geta innt þetta verkefni sem best af hendi eru gerðar miklar kröfur til hæfni flokkstjóra og þjálfun þeirra verið stóraukin. Starfsfólk Félagsmiðstöðvar Skagafjarðar hefur forgang um flokkstjórastarf að sumri. Þeir þekkja unglingana vel og hafa mikla reynslu í starfi. Mikil tengsl eru við foreldra og forráðamenn unglinganna. Sérhverjum unglingi er boðið í starfsmannaviðtal áður en vinnuskólinn hefst að vori.

Vinnuskólinn er forvarnarstofnun. Rannsóknir og reynsla sýna að mest hætta er á að unglingar leiðist út í óreglu á sumrin og eru helstu orsakir rýmri tími, minna aðhald og meiri fjárráð. Með daglegri vinnu, markvissri fræðslu og sterkum fyrirmyndum er reynt að sporna gegn óreglu.

Gjaldskrár

Laun Vinnuskólans 2023

Prenta gjaldskrá

Laun eru með orlofi.

Fæðingarár
Dagvinnulaun
Yfirvinnulaun
2007
1.330 kr/klst
2.246 kr/klst
2008
1.064 kr/klst
1.797 kr/klst
2009
798 kr/klst
1.348 kr/klst
2010
692 kr/klst
1.168 kr/klst