Fara í efni

Dagforeldrar og foreldragreiðslur

Vistun barns hjá dagforeldrum er einn af þeim kostum sem til álita koma þegar foreldrar leita eftir dagvist fyrir barn sitt. Dagforeldrar starfa sjálfstætt og vistun barns hjá dagforeldrum byggist á samningi milli foreldra og dagforeldra. Þáttur sveitarfélagsins í dagvistun á einkaheimilum er að veita dagforeldrum starfsleyfi og að hafa eftirlit með starfsemi þeirra.

Niðurgreiðsla dagvistargjalda

Sveitarstjórn hefur samþykkt sérstakar reglur um niðurgreiðslur vegna gjalda fyrir dagvist barns hjá dagforeldrum. Dagvistargjöld eru greidd niður vegna barna á leikskólaaldri sem eiga lögheimili í Skagafirði, sem eru á biðlista eftir leikskólaplássi fram að þeim tíma sem leikskólapláss fæst, fáist ekki pláss á þeim tíma dags sem sótt er um. Einnig ef foreldrar eru námsmenn, með aðsetur í öðru sveitarfélagi og nýta sér daggæslu í heimahúsi þar.
Sækja þarf um niðurgreiðslu við upphaf gæslunnar og síðan eftir því sem um segir í reglunum. Athugið að ekki eru veittar niðurgreiðslur aftur í tímann, jafnvel þó umsækjandi hafi átt rétt á þeim en ekki leitað þeirra.

Foreldragreiðslur

Foreldrar geta sótt um foreldragreiðslur ef þeim stendur hvorki til boða pláss hjá dagforeldrum né í leikskóla. Foreldragreiðslur eru greiddar eftir á, frá fyrstu mánaðarmótum eftir að barn nær 12 mánaða aldri. Undantekningu má veita vegna barns einstæðra foreldra sem ekki nýtur 12 mánaða fæðingarorlofs. Að hámarki eru greiðslurnar inntar af hendi í 11 mánuði á ári. Foreldragreiðslur skulu nema sömu upphæð og sveitarfélagið greiðir dagforeldrum með hverju barni sem þar dvelur. Foreldragreiðslur falla niður ef foreldrar hafna tilboði um daggæslu eða leikskólavist fyrir barn sitt. Ákvörðun starfsmanna um niðurfellingu er heimilt að skjóta til félagsmála- og tómstundanefndar sem metur málefnalegar forsendur foreldra fyrir að hafna tilboði um gæslu/leikskólavist.

Leyfi til að starfa sem dagforeldri

Skilyrði fyrir starfsleyfi eru sett í reglugerð félagsmálaráðuneytisins um dagvist barna í heimahúsum. Félagsmála- og tómstundanefnd Skagafjarðar veitir leyfi til daggæslu. Sótt er um leyfi í gegnum Íbúagátt.

Gjaldskrá dagforeldra

Gjaldskrá er alfarið í höndum dagforeldra. Foreldrar barna sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu Skagafirði og nýta sér daggæslu í heimahúsi geta átt rétt á niðurgreiðslu á dagvistargjaldi. Sótt er um niðurgreiðslu í Íbúagátt. Eftir að foreldri hefur kvittað á þar til gert staðfestingablað hjá dagforeldri greiðist niðurgreiðsla beint til dagforeldris. Kvitti foreldri ekki fyrir vistun barns síns á áðurnefnt blað fellur niður réttur til niðurgreiðslu þann mánuðinn.