Fara í efni

Byggingarmál

Sækja þarf um byggingarleyfi hjá sveitarfélaginu fyrir byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. Allar umsóknir og útskýringar er að finna í Íbúagátt hér á heimasíðunni.

Dæmi um hvenær þarf byggingarleyfi: 

  • Ef grafa á grunn fyrir hús eða mannvirki, reisa það, rífa eða flytja.
  • Til að breyta byggingu, burðarkerfi eða lagnakerfum.
  • Þegar breyta á notkun byggingar, útliti eða formi.

Hvenær þarf ekki byggingarleyfi?

Minni háttar framkvæmdir þurfa ekki byggingarleyfi. Til dæmis:

  • Viðhald innanhúss og utan, á lóð, girðingu, bílastæði og innkeyrslu.
  • Gerð palla og annar frágangur á eða við jarðvegsyfirborð.
  • Skjólveggir og girðingar innan ákveðinna marka.
  • Smáhýsi sem er ekki ætlað til gistingar eða búsetu að hámarki 15 m².

Nánari upplýsingar má finna í byggingarreglugerð 2.3.5. gr.

 

Nánari upplýsingar veitir byggingarfulltrúi Skagafjarðar í síma 455 6000 og á netfangið andrig@skagafjordur.is.

Gjaldskrár

Gjaldskrá byggingarmál

Prenta gjaldskrá
Heiti gjalds
Gjald krónur
Fast gjald fyrir samþykkt byggingaráform og eða byggingarleyfi nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og samþykki fyrir breyttri notkun*
90.000
Fast gjald fyrir byggingarheimild*
69.000
Að auki greiðist fyrir hvern fermetra nýbygginga og viðbygginga skv. eftirfarandi:
Íbúðarhúsnæði, verslanir, skrifstofur
647 pr. m² brúttó
Sólstofur, garðhús, heimilisgróðurhús
578 pr. m² brúttó
Iðnaðarhús, virkjanir, geymslur og vélageymslur
721 pr. m² brúttó
Gróðurhús, landbúnaðarbyggingar, minka- og refaskálar, tankar, þrær o.s.frv
403 pr. m² brúttó
Hótel, ferðaþjónustuhús frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv.
1.272 pr. m² brúttó
AFGREIÐSLU- OG ÞJÓNUSTUGJÖLD ( fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem innifalin er í byggingarleyfisgjaldi eða byggingarheimildargjaldi)
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga
31.800
Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 2 til 4 eignir í húsi
35.200
Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 5 eða fleiri eignir í húsi
53.000
Endurtekin yfirferð á eignaskiptayfirlýsingu
15.900
Úttekt vegna byggingarstjóraskipta
31.800
Endurtekning lokaúttektar
31.800
Stöðuúttekt
31.800
Vottorð, önnur en þau sem fram koma í samþykkt þessari
31.800
Húsaleiguúttektir
58.300
Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu
42.400
Afgreiðslugjald vegna tilkynntra framkvæmda
31.800
Afgreiðslugjald húsa byggð utan lóðar og ætluð til flutnings úr héraði
90.000
Stöðuleyfi til eins árs; gámar, hús, bátar, hjólhýsi, sumarhús, söluvagnar o.fl.
31.800
Tímagjald fyrir vinnu byggingarfulltrúa sem ekki er skilgreind í gjaldskrá
20.100
Tímagjald fyrir vinnu byggingarfulltrúa sem er veruleg umfram gjaldskrá
20.100
Heimilt er að leggja aukagjald á umsækjanda vegna aðkeyptrar vinnu skv. útlögðum kostnaði

* Innifalið í byggingarleyfisgjaldi eða byggingarheimildargjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, samþykkt byggingaráforma, byggingarheimildar og útgáfa byggingarleyfis, útmæling fyrir greftri, hæðarsetning og útsetning lóðar, áfangaúttektir, stöðuúttektir og vottorð um öryggis- og lokaúttekt.

Hér má nálgast samþykkta gjaldskrá um gatnagerðargjald, stofngjald fráveitu og byggingarleyfis- og þjónustugjöld í Skagafirði