Viljayfirlýsing um uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð

Á fundi sveitastjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 13. nóvember sl. var samþykkt viljayfirlýsing þar sem sveitarfélögin Skagafjörður og Akrahreppur samþykkja að stefna að uppbyggingu skólamannvirkja fyrir leik-, grunn- og tónlistarskóla á einum stað í núverandi húsnæði Varmahlíðarskóla. Áður hafði hreppsnefnd Akrahrepps samþykkt viljayfirlýsinguna fyrir sitt leyti á fundi sínum þann 30. október sl.

Í samræmi við þann vilja verður unnið að þarfagreiningu og hönnun gagngerra breytinga húsnæðis og lóðar fyrir skólana þrjá á árinu 2020, í nánu samráði við fulltrúa hlutaðeigandi hagsmunahópa úr samfélaginu í framanverðum Skagafirði. Markmiðið er að breytingar sem gerðar verða á húsnæðinu og umhverfi þess uppfylli þær þarfir og kröfur sem gerðar eru í dag til skólahalds leik-, grunn- og tónlistarskóla, sem og til fyrirsjáanlegrar framtíðar. Við hönnunina verði eftir því sem unnt er haft að leiðarljósi að ákveðnir þættir starfsemi sem fram fer í húsinu, s.s. bókasafn geti einnig þjónað nærsamfélaginu.

Leiði niðurstaðan til þess að þessi valkostur verði fýsilegur verður lagt upp með að framkvæmdir hefjist á árinu 2021 en að öðrum kosti verði aðrir möguleikar skoðaðir.

Sameiginleg verkefnisstjórn verður stofnuð á næstunni og mun vinna að framgangi verksins næstu vikur og mánuði.