Sveitarstjórnarfundur 13. nóvember

Sæmundargata 7
Sæmundargata 7

Næsti fundur sveitarstjórnar Sveitarfélagins Skagafjarðar verður haldinn að Sæmundargötu 7B miðvikudaginn 13. nóvember 2019 kl. 16:15

Dagskrá:

Fundargerðir til staðfestingar

1.  

1910023F - Byggðarráð Skagafjarðar - 885

 

1.1  

1909216 - Erindi frá Háskólanum á Hólum

 

1.2  

1809026 - Jafnréttisstefna 2018-2022

 

1.3  

1910082 - Erindi frá Íbúa- og átthagafélagi Fljóta

 

1.4  

1910081 - Vinna við uppsetningu á leiktæki

 

1.5  

1910088 - Ágóðahlutagreiðsla Brunabótar 2019

 

1.6  

1902022 - Tillaga - Undirbúningur Tröllaskagaganga

 

1.7  

1910087 - Umsagnarbeiðni;frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak,

 

1.8  

1910108 - Umsagnarbeiðni; þingsályktunartillaga um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum

 

1.9  

1910036 - Samráð; Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)

 

1.10  

1910047 - Samráð; Drög að Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024

 

   

2.  

1910029F - Byggðarráð Skagafjarðar - 886

 

2.1  

1910106 - Atlantic Leather

 

2.2  

1906059 - Málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra frá 1. janúar 2020

 

2.3  

1910232 - Viljayfirlýsing

 

2.4  

1910208 - Skíðasvæðið í Tindastóli

 

2.5  

1901295 - Umsókn um langtímalán 2019

 

2.6  

1910156 - Útsvarshlutfall árið 2020

 

2.7  

1910154 - Fasteignagjöld - gjaldskrá 2020

 

2.8  

1905078 - Gjaldskrá 2020 Byggðasafn Skagfirðinga - Glaumbær

 

2.9  

1908008 - Fjárhagsáætlun 2020 - 2024

 

2.10  

1910124 - Sundlaugin á Sólgörðum

 

2.12  

1909185 - Ný umferðarlög - hámarks ökuhraði í þéttbýli

 

2.13  

1910108 - Umsagnarbeiðni; þingsályktunartillaga um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum

 

2.14  

1910132 - Umsagnarbeiðni; Tillaga um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga 2019-2033 og aðgerðaráætlun 2019-2023

 

2.15  

1910140 - Samráð; Drög að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaáætlun 2020-2024

 

2.16  

1910036 - Samráð; Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)

 

2.17  

1910117 - Samráð; Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

 

2.18  

1910133 - Ráðstefna á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar Nordregio Forum 2019 - 27.-28. nóvember 2019

 

2.19  

1910126 - Samstarf sveitarfélaga á Nl. vestra í málefnum fatlaðs fólks

 

2.20  

1910220 - Forskoðun á kostum sameiningar

 

2.21  

1904245 - Rekstrarupplýsingar 2019

 

   

3.  

1911001F - Byggðarráð Skagafjarðar - 887

 

3.1  

1305108 - Faxatorg 1

 

3.2  

1910176 - Notendastýrð persónuleg aðstoð 2019

 

3.3  

1909254 - Launastefna

 

3.4  

1910206 - Framkvæmdir við kirkjugarð 2020 - erindi frá sóknarnefnd

 

3.5  

1908008 - Fjárhagsáætlun 2020 - 2024

 

3.6  

1910155 - Reglur um afslátt tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2020

 

3.7  

1910263 - Gjaldskrá hitaveitu 2020

 

3.8  

1910262 - Gjaldskrá Vatnsveitu 2020

 

3.9  

1910163 - Gjaldskrá 2020 - Listasafn Skagfirðinga

 

3.10  

1910162 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsbókasafn

 

3.11  

1910161 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsskjalasafn Skagfirðinga

 

3.12  

1910250 - Gjaldskrá Húss frítímans 2020

 

3.13  

1910249 - Gjaldskrá íþróttamannvirkja 2020

 

3.14  

1910273 - Gjaldskrá Dagdvalar aldraðra 2020

 

3.15  

1910274 - Gjaldskrá heimaþjónustu 2020

 

3.16  

1910281 - Reglur um innheimtu gjalda 2020 - Iðja Hæfing

 

3.17  

1911023 - Viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2019

 

3.18  

1910279 - Reglur um húsnæðismál 2020

 

3.19  

1910229 - Umsagnarbeiðni; frumvarp til laga um grunnskóla (ritfangakostnaður)

 

3.20  

1910236 - Samráð. Drög að frumvarpi til laga um br. á lögum um framkv.vald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

 

3.21  

1910259 - Samráð; Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.)

 

3.22  

1910258 - Samráð; Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 952000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (lenging á rétti til fæðingarorlofs).

 

3.23  

1910272 - Jafnréttisáætlanir sveitarfélaga

 

3.24  

1904056 - Áfangaskýrsla Flugklasans Air 66N

 

   

4.  

1910036F - Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd - 69

 

4.1  

1910152 - Styrkbeiðni vegna sýningar á Hans Klaufa á Sauðárkróki

 

4.2  

1910009 - Styrkbeiðni; Messuferð Kirkjukórs Glaumbæjarprestakalls til Edinborgar

 

4.3  

1910170 - Umbótaráætlun Héraðsskjalasafns Skagfirðinga

 

4.4  

1910161 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsskjalasafn Skagfirðinga

 

4.5  

1910163 - Gjaldskrá 2020 - Listasafn Skagfirðinga

 

4.6  

1910162 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsbókasafn

 

4.7  

1904056 - Áfangaskýrsla Flugklasans Air 66N

 

   

5.  

1911006F - Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd - 70

 

5.1  

1910280 - Auglýsing um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiársins 2019-2020

 

5.2  

1911038 - Fjárhagsáætlun 2020 - Menningarmál - málaflokkur 05

 

5.3  

1911039 - Fjárhagsáætlun 2020 - Ferðamál - Málaflokkur 13

 

   

6.  

1910030F - Félags- og tómstundanefnd - 270

 

6.1  

1910115 - Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020

 

6.2  

1910175 - Samtal vegna æfingagjalda og hvatapeninga

 

6.3  

1910124 - Sundlaugin á Sólgörðum

 

6.4  

1910167 - Styrkur til áhaldakaupa

 

6.5  

1910176 - Notendastýrð persónuleg aðstoð 2019

 

6.6  

1910160 - Umsagnarbeiðni; frumvarp til laga um barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni)

 

6.7  

1910164 - Samráð; Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra

 

6.8  

1902123 - Trúnaðarbók Félags- og tómstundanefndar 2019

 

   

7.  

1910035F - Félags- og tómstundanefnd - 271

 

7.1  

1809026 - Jafnréttisáætlun 2018-2022

 

7.2  

1902065 - Jafnlaunastefna

 

7.3  

1910115 - Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020

 

7.4  

1910252 - Opnunartími íþróttamannvirkja 2020

 

7.5  

1903218 - Hvatapeningar til barna yngri en 6 ára

 

7.6  

1910251 - Reglur um Hvatapeninga 2020

 

7.7  

1910250 - Gjaldskrá Húss frítímans 2020

 

7.8  

1910249 - Gjaldskrá íþróttamannvirkja 2020

 

7.9  

1910279 - Reglur um húsnæðismál 2020

 

7.10  

1910276 - Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning 2020

 

7.11  

1910281 - Reglur um innheimtu gjalda 2020 - Iðja Hæfing

 

7.12  

1910273 - Gjaldskrá Dagdvalar aldraðra 2020

 

7.13  

1910278 - Viðmiðurnarupph. v 21. gr.laga um málefni fatl.fólks styrkir til náms,verkf. og tækjakaupa.

 

7.14  

1910275 - Reglur um niðurgreiðslu daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur 2020

 

7.15  

1910271 - Gunnupphæð fjárhagsaðstoðar 2020

 

7.16  

1910277 - Greiðslu fyrir stuðningsfjölsk.2020

 

7.17  

1910274 - Gjaldskrá heimaþjónustu 2020

 

7.18  

1902123 - Trúnaðarbók Félags- og tómstundanefndar 2019

 

   

8.  

1910025F - Fræðslunefnd - 148

 

8.1  

1909285 - Karellen

 

8.2  

1910115 - Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020

 

8.3  

1812211 - Menntastefna Skagafjarðar

 

8.4  

1905177 - Útboð skólaakstur innanbæjar

 

8.5  

1808139 - Úttekt á grunnskólum Skagafjarðar

 

8.6  

1910015 - Árvist - skoðun á starfi

 

8.7  

1812198 - Íþróttir og tómstundir á skólaaksturstíma í GAV

 

8.8  

1910128 - Aukinn stuðningur í leik - og grunnskóla

 

8.9  

1910008 - Leiðbeinandi álit um tvöfalda skólavist barna

 

8.10  

1906241 - Samræmd próf haust 2018 og vor 2019

 

   

9.  

1910034F - Fræðslunefnd - 149

 

9.1  

1910115 - Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020

 

9.3  

1910246 - Gjaldskrá grunnskóla

 

9.4  

1910248 - Gjaldskrá tónlistarskóla

 

   

10.  

1910028F - Landbúnaðarnefnd - 207

 

10.1  

1908042 - Sveitarfélagið Skagafjörður - skilaréttir

 

10.2  

1910149 - Fjárhagsáætlun 2020 - landbúnaðarmál

 

10.3  

1910195 - Varmilækur land F2306242, stofnun lögbýlis

 

10.4  

1910196 - Garnaveikibólusetning í Sveitarfélaginu Skagafirði

 

10.5  

1809026 - Jafnréttisstefna 2018-2022

 

10.6  

1909052 - Ársreikningur 2018 Fjallsk.sjóður Vestur Fljóta

 

10.7  

1908183 - Fjallskilasjóður Skefilsstaðahrepps - ársreikningur 2018

 

10.8  

1910171 - Ársreikningur 2018 Fjallsk.sjóður Hofsafrétt

 

   

11.  

1910032F - Skipulags- og byggingarnefnd - 361

 

11.1  

1812032 - Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar - Endurskoðun

 

11.2  

1910066 - Engihlíð 146517 - Umsókn um byggingarreit.

 

11.3  

1910010 - Skíðasvæðið í Tindastóli - Umsókn um breytingu á deiliskipulagi.

 

11.4  

1910122 - Skólagata (146652) - Umsókn um byggingarleyfi

 

11.5  

1910134 - Sjálfsafgreiðslustöð Olís í Varnahlíð - Bréf eigenda Hótels Varmahlíðar

 

11.6  

1909240 - Stjórnsýslukæra vegna Ásholt

 

11.7  

1909259 - Tré lífsins, minningargarðar

 

11.8  

1908046 - Víðimelur 146083 - Fyrirspurn um vegtengingu

 

11.9  

1910144 - Ársfundur Umhverfisstofnunar 2019

 

11.10  

1910217 - Skipulagsdagurinn 8. nóv 2019

 

   

12.  

1911005F - Skipulags- og byggingarnefnd - 362

 

12.1  

1812032 - Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar - Endurskoðun

 

12.2  

1910201 - Fjárhagsáætlun v 2020 málaflokkur 09 Skip- og bygg

 

12.3  

1910216 - Lambeyri 201897 - Umsókn um landskipti

 

12.4  

1910212 - Skarð 145958 - Umsókn um landskipti

 

12.5  

1910261 - Borgarteigur 1 - Skráning lóðar

 

12.6  

1911015 - Syðra-Vallholt 1 og 2 (146067, 146068) - Aðliggjandi landamerki

 

12.7  

1911018 - Syðra-Vallholt 1 og 2 (146067, 146068) - Umsókn um landskipti (Syðra-Vallholt 3)

 

12.8  

1911019 - Syðra-Vallholt 1 og 2 (146067, 146068) - Umsókn um staðfest landamerki.

 

12.9  

1910033F - Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 96

 

   

13.  

1910017F - Umhverfis- og samgöngunefnd - 161

 

13.1  

1901228 - Samstarf um uppbyggingu fjölskyldugarðs

 

13.2  

1909175 - Aðild að Cruise Europe

 

13.3  

1909185 - Ný umferðarlög - hámarks ökuhraði í þéttbýli

 

13.4  

1910073 - Umferðarmerkingar við Árskóla og íþróttahús á Sauðárkróki

 

13.5  

1910080 - Erindi vegna lýsingar og frágangs á göngustíg í Hliðarhverfi

 

13.6  

1801272 - Gámasvæði í Varmahlíð - útboðsverk

 

13.7  

1906274 - Vinnureglur um númerslausar bifreiðar, starfsleyfi verktaka

 

13.8  

1910072 - Umhverfismál almennt - yfirferð með garðyrkjustjóra

 

   

14.  

1911003F - Umhverfis- og samgöngunefnd - 162

 

14.1  

1910267 - Gjaldskrá Skagfjarðarhafna 2020

 

14.2  

1911029 - Fjárhagsáætlun 2020 - Skagafjarðarhafnir 41

 

14.3  

1908136 - Verðandi - miðstöð endurnýtingar

 

14.4  

1911028 - Fjárhagsáætlun 2020 - Umhverfismál 11

 

14.5  

1910264 - Gjaldskrá brunavarna 2020

 

14.6  

1911068 - Fjárhagsáætlun 2020 - Brunavarnir Skagafjarðar

 

14.7  

1910270 - Gjaldskrá brunavarna - slökkvitækjaþjónusta 2020

 

14.8  

1910266 - Gjaldskrá sorphirðu og sorpurðunar 2020

 

14.9  

1911026 - Fjárhagsáætlun 2020 - Hreinlætismál 08

 

14.10  

1910268 - Gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2020

 

14.11  

1911030 - Fjárhagsáætlun 2020 - Fráveita 53

 

14.12  

1911027 - Fjárhagsáætlun 2020 - Umferðar- og samgöngumál 10

 

14.13  

1910265 - Gjaldskrá hunda- og kattahalds 2020

 

14.14  

1911002 - Viðhald á Kálfárdalsvegi

 

14.15  

1910144 - Ársfundur Umhverfisstofnunar 2019

 

14.16  

1910135 - Ársskýrsla loftsgæða á Íslandi

 

   

15.  

1910019F - Veitunefnd - 63

 

15.1  

1904025 - Hitaveita - Hofsós að Neðri Ási og Ásgarði - verkframkvæmd

 

15.2  

1910096 - Heimtaugar í drefibýli

 

15.3  

1910097 - Skagafjarðarveitur - framkvæmdaáætlun

 

15.4  

1910113 - Fjárhagsáætlun 2020 - Skagafjarðarveitur

 

   

16.  

1911002F - Veitunefnd - 64

 

16.1  

1911008 - Fjárhagsáætlun 2020 - Skagafjarðarveitur

 

16.2  

1910263 - Gjaldskrá hitaveitu 2020

 

16.3  

1910262 - Gjaldskrá Vatnsveitu 2020

 

16.4  

1908088 - Undirbúningur hitaveituframkvæmda í Hegranesi

 

16.5  

1904025 - Hitaveita - Hofsós að Neðri Ási og Ásgarði - verkframkvæmd

 

16.6  

1910097 - Skagafjarðarveitur - framkvæmdaáætlun

 

   

Almenn mál

17.  

1809026 - Jafnréttisáætlun 2019-2023

18.  

1910232 - Viljayfirlýsing

19.  

1901295 - Umsókn um langtímalán 2019

20.  

1910156 - Útsvarshlutfall árið 2020

21.  

1905078 - Gjaldskrá 2020 Byggðasafn Skagfirðinga - Glaumbær

22.  

1909185 - Ný umferðarlög - hámarks ökuhraði í þéttbýli

23.  

1910176 - Notendastýrð persónuleg aðstoð 2019

24.  

1909254 - Launastefna

25.  

1910263 - Gjaldskrá hitaveitu 2020

26.  

1910262 - Gjaldskrá Vatnsveitu 2020

27.  

1910163 - Gjaldskrá 2020 - Listasafn Skagfirðinga

28.  

1910162 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsbókasafn

29.  

1910161 - Gjaldskrá 2020 - Héraðsskjalasafn Skagfirðinga

30.  

1910250 - Gjaldskrá Húss frítímans 2020

31.  

1910249 - Gjaldskrá íþróttamannvirkja 2020

32.  

1910273 - Gjaldskrá Dagdvalar aldraðra 2020

33.  

1910274 - Gjaldskrá heimaþjónustu 2020

34.  

1910281 - Reglur um innheimtu gjalda 2020 - Iðja Hæfing

35.  

1911023 - Viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2019

36.  

1910279 - Reglur um húsnæðismál 2020

37.  

1902065 - Jafnlaunastefna

38.  

1910195 - Varmilækur land F2306242, stofnun lögbýlis

39.  

1910010 - Skíðasvæðið í Tindastóli - Umsókn um breytingu á deiliskipulagi.

40.  

1812032 - Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar - Endurskoðun

41.  

1908008 - Fjárhagsáætlun 2020 - 2024

 

   

Fundargerðir til kynningar

42.  

1910026F - Skagfirskar leiguíbúðir hses - 16

43.  

1910038F - Stjórn Menningarseturs Skagfirðinga - 11

44.  

1901007 - Fundagerðir skólanefndar FNV 2019

45.  

1901009 - Fundagerðir stjórnar Norðurár bs. 2019

46.  

1901002 - Fundagerðir stjórnar SÍS 2019

 

11. nóvember 2019

Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri.