Hillir undir markmið um leikskólarými fyrir börn frá 12 mánaða aldri í Skagafirði

Á síðustu misserum hefur óskum eftir leikskóladvöl barna frá 12 mánaða aldri fjölgað umtalsvert, ekki bara hér í Skagafirði heldur um land allt. Umræða um skort á leikskólarýmum hefur enda verið talsvert fyrirferðamikil og ljóst að sveitarfélög eru afar misvel í stakk búin til að mæta óskum foreldra í þessu efni. Með lengingu fæðingar- og foreldraorlofi úr 9 mánuðum í 12 mánuði hefur umræðan m.a. beinst að því að mikilvægt sé að skapa samfellu í umönnun barna og áhersla lögð á að leikskólar standi öllum börnum til boða við 12 mánaða aldur.

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur um nokkurt skeið unnið að því að koma til móts við óskir um leikskólarými fyrir börn frá 12 mánaða aldri og nú hillir undir að það markmið sé að verða að veruleika. Í þessum rituðum orðum er verið að taka í notkun nýja leikskólabyggingu á Hofsósi. Leikskólinn er byggður sem sjálfstæð bygging í tengslum við grunnskólann. Þá er unnið að hönnun nýs íþróttahúss sem jafnframt mun tengjast grunnskólanum. Með þessum framkvæmdum verður allt skólastarf á sama stað með tilheyrandi auknu hagræði og möguleikum til samþættingar og samvinnu. Á Sauðárkróki er vinna við byggingu tveggja nýrra deilda hafin við Ársali, eldra stig. Ráðgert er að fyrri áfangi þeirrar byggingar verði tekinn í notkun í mars n.k. Með tilkomu þessarar byggingar verður hægt að anna eftirspurn eftir leikskólarými fyrir börn frá 12 mánaða aldri. Í upphafi nýs árs 2022 verður ný deild tekin í notkun í Varmahlíð. Sú deild verður í sama húsi og yngstu barna deildin er nú, eða í gamla pósthúsinu eins og kallað er. Samhliða er unnið að framtíðaruppbyggingu leik- og grunnskóla í Varmahlíð enda þetta húsnæði einungis hugsað til bráðabirgða.

Með þessum framkvæmdum verður hægt að anna inntöku barna í leikskóla í Skagafirði við 12 mánaða aldur. Fullyrða má að Sveitarfélagið Skagafjörður skapi sér sterkan sess meðal sveitarfélaga hvað þetta varðar og standi afar vel að vígi í þjónustu við barnafólk.