Fyrsti samningur um notendastýrða persónulega aðstoð undirritaður

Gunnar Heiðar Bjarnason og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, félagsmálastjóri, skrifa undir samninginn.
Gunnar Heiðar Bjarnason og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, félagsmálastjóri, skrifa undir samninginn.

Gunnar Heiðar Bjarnason var á dögunum fyrsti til að skrifa undir samning hjá Fjölskyldusviði Sveitarfélagsins Skagafjarðar um notendastýrða persónulega aðstoð ( NPA ) eftir að NPA var lögfest 1.október 2018,  með samþykkt nýrra laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Gunnar Heiðar er 34 ára Skagfirðingur búsettur í nágrenni Varmahlíðar. Hann segir afar mikilvægt að vera verkstjóri í eigin lífi og hafa tök á að skipuleggja þjónustuna á eigin forsendum.

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir gilda um fatlaða einstaklinga sem þurfa þjónustu í meira en 15 klukkustundir á viku.  Ákvæði laga um félagsþjónustu gilda um þá sem þurfa minni aðstoð. Í nýju lögunum hefur verið skerpt á eftirliti ráðherra með þjónustu sveitarfélaga og sett sérstök ákvæði um samninga við einkaaðila og starfsleyfisveitingar. Fjallað er sérstaklega um frístundaþjónustu fyrir fatlaða nemendur og úrræði fyrir börn með miklar og samþættar geð – og þroskaraskanir.  Kveðið er á skyldur sveitarfélaga til að upplýsa einstaklinga um rétt þeirra til þjónustu og hvaða úrræði þeim stendur til boða meðan beðið er eftir þjónustu.  Í lögunum er einnig ákvæði um sérstaka samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks og skyldu ráðherra til að leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks. Í bráðabirgðarákvæði I með nýju lögunum er kveðið á um fjölgun NPA samninga í áföngum til ársins 2022 en þá er gert ráð fyrir að rúmlega 170 samningar verði í gildi á landinu öllu.

NPA hefur frá árinu 2012 verið rekið sem reynsluverkefni á landsvísu en hefur nú fengið stoð í lögum og hugmyndafræðin um sjálfstætt líf innleitt í öll ákvæði laganna. Frá upphafi reynsluverkefnis hafa sjö einstaklingar, börn og fullorðnir á Norðurlandi vestra verið með NPA samning.

Gunnari Heiðari er óskað til hamingju með samninginn og óskað velfarnaðar í því sem hann nú tekur sér fyrir hendur.