Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að fagfólki

Málefni fatlaðs fólks í Skagafirði

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að starfsfólki með fagmenntun, t.d. í þroskaþjálfun, iðjuþjálfun, kennslufræði, félagsráðgjöf, sálfræði eða aðra sérmenntun sem nýtist í starfi með fötluðu fólki.
Um er að ræða afleysingar frá ágúst 2014 til eins árs í eftirfarandi störf.

Forstöðumaður skammtímavistunar á Sauðárkróki, 50% starf.
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í m.a. faglegri og rekstrarlegri stjórnun, áætlanagerð, rekstri, starfsmannahaldi og samhæfingu starfseminnar. Því er reynsla af stjórnun mikilvæg. Viðkomandi ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum stofnunar í samráði við félagsmálastjóra og aðra yfirmenn. Samskipti og ráðgjöf við aðstandendur eru einnig snar þáttur starfsins.

Ráðgjafi í málefnum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra, 50% starf.
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist m.a. í ráðgjöf, fræðslu, frumgreiningu og stuðningi við þjónustunotendur, stjórnendur, og starfsmenn. Reynsla af stefnumótun og innleiðingu nýjunga æskileg. Áhersla á reynslu á framangreindum sviðum.

Deildarstjóri skammtímavistunar 80% starf.
Starfið felur í sér aðstoð við notendur og umsjón sérstakra verkefna og samræmingu faglegs starfs í skammtímavistun. Viðkomandi veitir ráðgjöf til samstarfsaðila og starfar í nánu samstarfi við forstöðumann.

Annað:
Æskilegt þykir að umsækjandi geti tekið að sér tvö af þessum störfum í 100% starfi. Í dag gegnir sami þroskaþjálfi starfi ráðgjafa og forstöðumanns. Við leitum að samstarfsmanni með góða vitund fyrir sjálfum sér og hvernig hann geti nýtt hæfileika sína sem best í þágu notenda, ríka ábyrgðartilfinningu, virðingu í mannlegum samskiptum og skilning á valdeflingu, er opinn og jákvæður í viðmóti, tilbúinn að tileinka sér nýjar hugmyndir og hafa metnað í starfi.

Störfin henta bæði körlum sem konum.

Nánari upplýsingar veita Gunnar M. Sandholt, félagsmálastjóri, sandholt@skagafjordur.is , farsími 897-5485, vinnusími 455-6000, og Dóra Heiða Halldórsdóttir doraheida@skagafjordur.is , 455-6000, farsími: 692-7511.

Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2014.

Sótt er um störfin á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (störf í boði) eða í íbúagátt sveitarfélagsins.

Sækja um