Fjárhagsáætlun 2020-2024 samþykkt

Fjárhagsáætlun 2020-2024 var samþykkt á fundi sveitarstjórnar 12. desember
Fjárhagsáætlun 2020-2024 var samþykkt á fundi sveitarstjórnar 12. desember

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árin 2020-2024 var samþykkt með fimm atkvæðum við síðari umræðu á fundi sveitarstjórnar 12. desember sl. Fulltrúar VG og óháðra og Byggðalistans óskuðu bókað að þeir sætu hjá við atkvæðagreiðsluna og lögðu fram bókanir við áætlunina. Það gerðu einnig fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar. Fundargerð sveitarstjórnar má sjá hér.

 Helstu fjárfestingar og viðhaldsverkefni ársins 2020 eru bygging nýs leikskóla á Hofsósi, áframhaldandi framkvæmdir við Sundlaug Sauðárkróks, hönnun og útboðsgögn við menningarhús á Sauðárkróki, endurnýjun götu í Varmahlíð, hönnun íþróttahúss á Hofsósi, viðhaldsframkvæmdir við Varmahlíðarskóla og hönnun leik-, grunn- og tónlistarskóla á einum stað í núverandi húsnæði Varmahlíðarskóla, malbikun bílastæðis við íþróttamiðstöð í Varmahlíð og endurbætur á laugarkerfi sundlaugarinnar í Varmahlíð, hönnun sumarhúsahverfis í nágrenni Steinsstaða, útivistarskýli í Sauðárgili, lagfæringar á lóð leikskólans á Hólum, lagfæringar á sundlauginni á Sólgörðum, uppbygging sorpmóttökusvæðis á Hofsósi, frágangur gatna á Sauðárkróki, hönnun húsnæðis fyrir Skagafjarðarveitur og þjónustumiðstöð, og hafnarframkvæmdir á Hofsósi. Þá er gert ráð fyrir talsverðum hitaveitu- og ljósleiðarframkvæmdum á árinu.

 Í fundargerð var eftirfarandi m.a. bókað:

„Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlunina.

Fjárhagsáætlunin sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð og stofnanir þess.
Forsendur fjárhagsáætlunar Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020 og áætlunar fyrir árin 2021-2024 byggja meðal annars á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands varðandi verðlags- og launaþróun næstu ára.
Áætlun ársins 2020 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur Sveitarfélagsins Skagafjarðar nemi 6.048 m.kr. hjá samstæðunni í heild, A- og B hluta, þar af eru rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 5.298 m.kr.
Rekstrargjöld án fjármagnsliða eru áætluð 5.605 m.kr., þ.a. A-hluti 5.019 m.kr. Rekstrarafgangur A- og B-hluta án afskrifta og fjármagnsliða er áætlaður 682 m.kr, afskriftir nema 239 m.kr. og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 309 m.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild A- og B-hluta er áætluð jákvæð, samtals með 134 m.kr. í rekstrarafgang.
Rekstrarafgangur A-hluta án afskrifta og fjármagnsliða er 424 m.kr, afskriftir nema 145 m.kr., fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 250 m.kr. Rekstrarniðurstaða A hluta sveitarsjóðs er því áætluð jákvæð um 29 m.kr.
Eignir Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru áætlaðar í árslok 2020, 9.941 m.kr., þ.a. eignir A-hluta 8.411 m.kr. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 7.072 m.kr., þ.a. hjá A-hluta 6.900 m.kr. Eigið fé er áætlað 2.858 m.kr hjá samstæðunni og eiginfjárhlutfall því 28,751%. Eigið fé A-hluta er áætlað 1.511 m.kr. og eiginfjárhlutfall 17,96%.
Ný lántaka er áætluð 405 m.kr. hjá samstæðunni í heild og afborganir eldri lána og skuldbindinga verða um 415 m.kr. Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar eru 1.163 m.kr. hjá samstæðunni, þar af 1.056 m.kr. hjá A-hluta. Skuldahlutfall samstæðunnar er áætlað 117% og skuldaviðmið 91%.
Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 312 m.kr., og veltufé frá rekstri samstæðunnar A- og B-hluta verði samtals 547 m.kr. Þá er gert er ráð fyrir að handbært fé í árslok verði 149 m.kr. hjá samstæðunni í heild.“

Greinargerð sveitarstjóra

Fjárhagsáætlun 2020-2024