Fara í efni

Laust starf verkefnastjóra á fjölskyldusviði

30.06.2020

Laust starf verkefnastjóra á fjölskyldusviði

 

Upphaf starfs:  1. september 2020 eða eftir samkomulagi.

Starfshlutfall:  100% starfshlutfall.

Starfsstöð:  Ráðhús.

Lýsing á starfinu:  Starfið heyrir beint undir sviðsstjóra fjölskyldusviðs en viðkomandi mun einnig vinna í nánu samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs. Í starfinu felst mikið samstarf og teymisvinna með öðrum stjórnendum sveitarfélagins.

Helstu verkefni eru: umsjón með gerð fjárhagsáætlunar (ásamt sviðsstjóra), rekstrareftirlit, fjárhagsgreiningar o.fl. Í starfinu felst einnig umsjón með ýmsum samskiptum, umsóknum, samningum, útreikningum og utanumhaldi á verkefnum, sem og önnur verkefni sem honum eru falin af sviðsstjóra.

Menntunarkröfur:  Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Menntun/reynsla af félagsþjónustu eða fræðslumálum er kostur.

Hæfniskröfur:  Leitað er eftir lausnamiðuðum og metnaðarfullum einstaklingi. Krafist er mjög mikillar færni í helstu forritum, sérstaklega excel. Mjög gott talnalæsi, tölvulæsi og hæfni til að tileinka sér vinnslu við nýjan hugbúnað og forrit. Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna undir álagi og í teymum. Vera tilbúin(n) til að taka að sér ný og krefjandi verkefni og tileinka sér nýjar hugmyndir, hafa metnað í starfi, vera jákvæður og sveigjanlegur ásamt því að sýna af sér sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð sem og frumkvæði. Hreint sakavottorð.

Launakjör:  Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur:  Er til og með 19. júlí 2020.

Nánari upplýsingar:  Herdís Á Sæmundardóttir, sviðsstjóri, 455 6000, has@skagafjördur.is.

Umsóknir:  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá, afrit af prófskírteini ásamt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.