Fara í efni

Skipulagsnefnd

53. fundur 27. júní 2024 kl. 09:00 - 12:00 að Sæmundargötu 7a
Nefndarmenn
  • Sigríður Magnúsdóttir formaður
  • Álfhildur Leifsdóttir aðalm.
  • Eyþór Fannar Sveinsson áheyrnarftr.
  • Þröstur Magnússon varam.
Starfsmenn
  • Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir skipulagsfulltrúi
  • Sigurður H Ingvarsson starfsmaður skipulagsfulltrúa
Fundargerð ritaði: Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir skipulagsfulltrúi
Dagskrá

1.Endurskoðun aðalskipulags Skagafjarðar 2025-2040

Málsnúmer 2404001Vakta málsnúmer

Stefán Gunnar Thors og Íris Anna Karlsdóttir skipulagsráðgjafar hjá VSÓ ráðgjöf komu á fund skipulagsnefndarinnar í gegnum fjarfundarbúnað og fóru yfir innsendar umsagnir við skipulags- og matslýsingu fyrir endurskoðun Aðalskipulags Skagafjarðar 2025- 2040 sem var í kynningu dagana 22.05.2024- 13.06.2024 á Skipulagsgáttinni mál nr. 613/2024, sjá tengil hér: https://skipulagsgatt.is/issues/2024/613.

Skipulagsnefnd samþykkir með 2 atkvæðum viðbrögð við innsendum umsögnum við skipulags- og matslýsingu fyrir endurskoðun Aðalskipulags Skagafjarðar 2025- 2040 og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram í samræmi við umræður fundarins.

Álfhildur Leifsdóttir, VG og óháðum óskar bókað:
Innsendar athugasemdir við endurskoðun aðalskipulags Skagafjarðar 2025 - 2040 hafa m.a. þann samhljóm að ekki sé nægilegt tillit tekið til náttúruverndar og áskorana í loftslagsmálum. Þar er að finna hvatningu til sveitarfélagsins til að gera betur hvað varðar að kortleggja tækifæri til að endurheimta náttúruverðmæti sem stuðli að náttúruvernd og því að viðhalda og vernda líffræðilegan fjölbreytileika. Einnig eru ábendingar um að sveitarfélagið ætti að setja sér stefnu og markmið um verndun svæða í samræmi við ákvæði laga, auk þess að fjalla um verndarsvæði í sveitarfélaginu en nokkur slík svæði njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum. Leggur undirrituð til að þessi vinna verði unnin fyrir lokaútgáfu endurskoðunar aðalskipulags Skagafjarðar 2025 - 2040.
Að lokum er bent á hvað varðar athugasemd Landsvirkjunnar að sveitarfélagið hefur ekkert um ákvarðanir verkefnastjórnar Rammaáætlunar að segja hvað varðar vernd eða nýtingu Héraðsvatna.

2.Aðalskipulagsbreyting - Deplar í Fljótum - VÞ-2 og FV-1

Málsnúmer 2406263Vakta málsnúmer

Stefán Gunnar Thors og Íris Anna Karlsdóttir skipulagsráðgjafar hjá VSÓ ráðgjöf komu á fund skipulagsnefndarinnar í gegnum fjarfundarbúnað og fóru yfir vinnslutillöguna fyrir Depla í Fljótum.

Skagafjörður vinnur að breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020 - 2035 sem felur í sér breytingar á verslunar- og þjónustusvæði á Deplum (L146791) í Fljótum og skráningu á lendingarstað í landi Depla (L146792).
Hér er sett fram vinnslutillaga að breytingu á aðalskipulagi til kynningar sbr. 2. mgr. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Eigendur og rekstraraðilar á Deplum í Fljótum hafa óskað eftir breytingu á aðalskipulagi í samræmi við uppbyggingaráform á Deplum. Öflug ferðaþjónusta er rekin á Deplum þar sem reistur hefur verið veiði- og gistiskáli. Áform er að stækka svæðið undir verslun og þjónustu og auka þar byggingarheimildir.
Á áreyrum við Stífluá neðan við veiði- og gistiskálann hefur verið afmarkaður lendingarstaður sem notaður er í tengslum við ferðaþjónustu á Deplum. Óskað er eftir að lendingarstaðurinn verður merktur inn á aðalskipulag Skagafjarðar.
Tillaga er að breyta afmörkun á verslun og þjónustu (VÞ-2), sem merkt er inn á sveitarfélagsuppdrátt sem punktur en verður breytt í landnotkunarfláka, þar sem stærð flákans verður meiri en 3 ha.
Tillaga er að afmarka lendingarstað (FV-1) á áreyrum Stífluár. Yfirborð lendingarstaðarins er möl eða gras. Ekki eru fyrirhugaðar byggingar innan lendingarstaðarins. Óheimilt er að reisa mannvirki nær vötnum, ám eða sjó en 50 m.
Svæðin eru skilgreind sem landbúnaðarland í núverandi aðalskipulagi.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu Depla í Fljótum, VÞ-2 og FV-1 í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020- 2035 í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

3.Aðalskipulagsbreyting - Litla-Gröf 2 - E-48

Málsnúmer 2406140Vakta málsnúmer

Sveitarfélagið Skagafjörður vinnur að breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020 - 2035 sem felur í sér að bæta við nýju efnistöku- og efnislosunarsvæði E-48 í landi Litlu-Grafar 2.
Sett er fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi í vinnslu til kynningar sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Landeigendur Litlu-Grafar 2 óska eftir breytingu á landnotkun á landi sínu og að hluta landsins verði breytt úr landbúnaðarnotkun í efnistöku- og efnislosunarsvæði.
Landeigendur telja þörf á að opna nýja námu á svæði milli Varmahlíðar og Sauðárkróks eftir að Reynistaðarnáma (E-45) sem skráð er í gildandi aðalskipulagi hefur verið lokað. Ný náma í landi Litlu-Grafar 2 myndi nýtast næstu áratugina við uppbyggingu á svæðinu.
Breytingin felur í sér nýtt efnistökusvæði E-48 í landi Litlu-Grafar 2 (L232798). Svæðið er miðju vegu á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. Svæðið er á landbúnaðarsvæði L1 í gildandi aðalskipulagi, flokki II, gott ræktunarland, ekkert ræktað land er innan efnistökusvæðisins eins og það er afmarkað en svæðið hefur ekki verið nýtt í landbúnaði nema ef til vill til beitar í fyrri tíð. Svæðið er aflíðandi hæð að mestu leyti mólendi og grasmói sem þekja malarhjalla. Vestan megin við hæðina liggur Sæmundará. Aðkoma að efnistökusvæðinu verður um Sauðárkróksbraut (75) um núverandi vegtengingu í landi Litlu-Grafar og liggur vegurinn um það bil 2 km leið upp ásinn í landspildu Litlu-Grafar, Litlu-Grafar 3 og Litlu-Grafar 2 við landamörk Stóru-Grafar Syðri. Vegtenging milli efnistökusvæða A og B verður um veg sem þverar Sauðárkrókslínu 1 og 2. Haft verður samráð við Landsnet við hönnun og framkvæmdir í námunda við raflínur Landsnets.
Við hönnun vegtengingar verður haft samráð við Vegagerðina varðandi vegsýn og bestu staðsetningu vegtengingar við Sauðárkróksbraut (75).
Áætlað er að vinna allt að 250.000 m3 efni úr námunni og að vinnslutími verður út gildistíma gildandi aðalskipulags. Samhliða endurskoðun gildandi aðalskipulags verður vinnslutími efnistökusvæðisins endurskoðaður.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu Litla-Gröf 2 - E-48 í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020- 2035 í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

4.Borgarmýri 1 - Deiliskipulag

Málsnúmer 2403127Vakta málsnúmer

Farið yfir innsendar umsagnir við deiliskipulagstillögu fyrir Borgarmýri 1 á Sauðárkróki sem var í kynningu dagana 03.04.2024- 01.05.2024 í Skipulagsgáttinni mál nr. 359/2024, sjá tengil hér: https://skipulagsgatt.is/issues/2024/359.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða tillöguna að deiliskipulagi, Borgarmýri 1, Sauðárkróki með óverulegum breytingum og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 3. mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt samhljóða þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn umsagnir á kynningartíma.

5.Breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar - Deiliskipulag - Sætún

Málsnúmer 2402025Vakta málsnúmer

Málið áður á dagskrá skipulagsnefndarinnar þann 30. maí og 13. júní síðastliðinn og í framhaldinu var fundað með landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar þann 20. júní síðastliðinn.
Lögð fram breytingartillaga sem tekur mið af innsendum umsögnum og ábendingum frá landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar.
Ein umsögn barst eftir auglýsingartíma lauk frá Brunavörnum Skagafjarðar og bárust því alls 6 umsagnir á auglýsingatímanum.

Skipulagsnefnd samþykkir með tveimur atkvæðum tillöguna að breytingu á deiliskipulagi, Sætún á Sauðárkrókshöfn með óverulegum breytingum, og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 3. mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt með tveimur atkvæðum þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn umsagnir á kynningartíma.

Álfhildur Leifsdóttir, VG og óháðum óskar bókað:
Breytingartillagan sem sögð er koma frá landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar hefur tekið breytingum frá því að nefndin fundaði, þar sem formaður nefndarinnar hefur einn samþykkt breytingar sem nefndin sjálf hefur ekki fjallað um. Undirrituð getur ekki samþykkt breytingar sem ekki hafa verið lagðar fyrir landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar og fengið viðeigandi umræðu og samþykkt atkvæðabærra fulltrúa þar. Eru slíkar ákvarðanatökur formannsins eins, utan funda nefndar ekki góð stjórnsýsla sveitarfélagsins.

Meirihlutinn óskar bókað:
Breytingin sem um ræðir frá fundi landbúnaðar- og innviðanefndar Skagafjarðar er talin það óveruleg að ekki sé tilefni til að senda hana aftur til umfjöllunar í þeirri nefnd.

6.Sjóvörn Hofsósi - Ósk um framkvæmdaleyfi

Málsnúmer 2403157Vakta málsnúmer

Fyrirliggur afturköllun umsóknar dags. 11.03.2024 um framkvæmdarleyfi vegna sjóvarnar á Hofsósi ásamt nýrri umsókn um framkvæmdarleyfi fyrir verkið dags. 24.06.2024.

Vegagerðin hefur unnið að undirbúningi sjóvarnarverkefnis á Hofsósi en samþykkt var að setja verkefnið á samgönguáætlun á grundvelli umsóknar sveitarfélagsins Skagafjarðar.
Um er að ræða nýja sjóvörn sem áætlað er að byggja neðan við Suðurbraut á Hofsósi og er lengd hennar áætluð um 150 m. Áætlað er að efni í sjóvörnina verði fengið úr Arnarbergsnámu við Vindheima, þ.e. um 2.000 m3 af grjóti og sprengdum kjarna. Malarfylling í vörnina, um 550 m3, verði fengin úr Grafargerðisnámu.
Aðkoma að verkstað liggur að hluta um verndarsvæði í byggð, skv. gildandi skipulagi sveitarfélagsins en framkvæmdin sjálf er utan þess svæðis. Aðkoman liggur ekki yfir þekktar fornminjar en skv. upplýsingum frá Minjaverði Norðurlands vestra hefur fornleifaskráning á þessum stað þegar farið fram. Á grasflöt um 10 m suðaustur af Pakkhúsinu er legsteinn nærri slóða sem þar er. Settar verða niður merkingar við legsteininn í samræmi við kröfu minjavarðar áður en verkið hefst.
Ekið verður með efni niður í fjöruna um nefndan slóða sem liggur við Pakkhúsið. Þegar komið er niður á eyrina verður sléttuð akstursleið utarlega á eyrinni og bætt við möl ef þörf er á. Eyrin er mynduð af framburði úr Hofsá og hefur vaxið fram um tugi metra á síðustu áratugum. Þá tekur eyrin sífeldum breytingum og er mótuð af ágangi sjávar, einkum að vetri til þar sem öldur eru þyngri. Engin langtímaáhrif eru talin verða af slóðagerð á eyrinni og líklegt að öll ummerki verði horfin að liðnum einum vetri frá verklokum. Leitast skal við að vanda allan frágang á framkvæmdasvæði.
Þegar komið er út fyrir fyrrgreint verndarsvæði í byggð tekur við um 100 m kafli þar sem fyrir er stuðlað grjót. Til að hlífa þessum kafla og halda í ásýnd svæðisin verður lagður malarslóði ofan á stuðlaða grjótið til að koma efni að verkstað. Í verklok verður möl fjarlægð að hluta ofan af grjótinu en það sem eftir er mun hreinsast með ágangi sjávar á náttúrulegan hátt.
Rétt er að taka fram að sjóvörnin nær ekki inn á svæði sem nýtur svonefndrar hverfisverndar á skipulagi sveitarfélagsins.
Unnt er að nota fjögurra öxla vörubíla til að aka efni í verkið og áætlaður fjöldi ferða um 250.
Áætlaður verktími er um 6 vikur á tímabilinu frá útgáfu framkvæmdarleyfis til 30. október 2024.
Vegagerðin hefur unnið að útfærslu sjóvarnargarða í samráði við sveitarfélagið. Óskað er eftir að sveitarfélagið staðfesti að Vegagerðin hafi heimild til að ráðast í ofangreindar framkvæmdir sem eru í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir sveitarfélagsins.
Meðfylgjandi eru teikningar nr. B-10389-95 sem sýna staðsetningu fyrirhugaðrar framkvæmdar, fyrirhugað framkvæmdasvæði og aðkomuleið til og frá því.

Skiplagsnefnd samþykkir samhljóða afturköllun fyrri umsóknar um framkvæmdarleyfi dags. 11.03.2024.

Skiplagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veitt verði leyfi fyrir framkvæmdinni svo sem henni er lýst í nýju umsókninni frá Vegagerðinni dags. 24.06.2024.

7.Steinn L145959 á Reykjaströnd - Umsókn um stofnun byggingarreits

Málsnúmer 2406224Vakta málsnúmer

Halla Guðmundsdóttir, þinglýstur eigandi jarðarinnar Steinn, landnr. 145959, óskar eftir heimild til að stofna 2.650 m² byggingarreit á landi jarðarinnar, skv. meðfylgjandi, hnitsettum afstöðuuppdrætti nr. S01 í verki 73530000 útg. 21. júní 2024. Afstöðuppdráttur unnin á Stoð ehf. verkfræðistofu af Birni Magnúsi Árnasyni.
Um er að ræða byggingarreit fyrir nýtt, einnar hæðar íbúðarhús en engin önnur bygging er skráð á landnúmerið. Óskað er eftir hámarksbyggingarmagni 250 m² og hámarksbyggingarhæð 6 m.
Byggingarreitur, sem sótt er um, er á skilgreindu landbúnaðarsvæði nr. L-1 í aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 en litlu ofar í hlíðinni eru mörk landbúnaðarsvæðis nr. L-3. Byggingarreiturinn er í samræmi við markmið aðalskipulags á landbúnaðarsvæðum, í kafla 12, um að fjölga íbúum í dreifbýli og í önnur markmið um landbúnað þar sem hann skerðir ekki nýtingu góðs ræktarlands til ræktunar og skerðir ekki sambúð landbúnaðar, ferðaþjónustu, frístundabyggðar og annarrar landnotkunar. Í 12.4 kafla í greinargerð aðalskipulags segir um almenn ákvæði um landnotkun á öllum landbúnaðarsvæðum:
"Þar er gert ráð fyrir uppbyggingum í tengslum við landbúnaðarstarfsemina en einnig er heimilt að nýta byggingar, byggja stök mannvirki og/eða breyta eldri byggingum, til annarrar starfsemi ef slíkur rekstur styður við landbúnaðarstarfsemi eða búsetu á svæðinu." Hér er um að ræða staka byggingu sem styður við búsetu á svæðinu, núverandi innviðir nýtast áfram, stök bygging verður undir 2.000 m² og uppbygging er ekki líkleg til að hafa veruleg áhrif á mengun eða aðgengi. Jafnframt segir í sama kafla:
"Skipulagsnefnd metur hverju sinni málsmeðferð uppbyggingaráforma m.t.t. skipulagslaga, með hliðsjón af ofangreindum ákvæðum og umfangi framkvæmda.
Sveitarstjórn getur ákveðið að veita megi leyfi til byggingar á stökum byggingum sem tengjast starfsemi bújarðar án deiliskipulags, ef umfang og/eða aðstæður gefi tilefni til. Á það við þegar byggingaráform varða ekki hagsmuni annarra en umsækjandans, samrýmast landnotkun og yfirbragði svæðisins og hafa ekki neikvæð umhverfisáhrif."
Lögð verður áhersla á að áformuð uppbygging verði í samræmi við yfirbragð og ásýnd svæðisins og hafi ekki neikvæð umhverfisáhrif. Áformin skerða ekki aðgengi að öðrum byggingum en kunna að hafa ásýndaráhrif af Reykjarstrandarvegi (748). Byggingaráform kunna að varða hagsmuni eigenda Steins lands, landnr. 208710, er erindið því einnig áritað af eigendum þeirrar eignar til staðfestingar um að þeim hafi verið kynnt meðfylgjandi gögn og geri ekki athugasemdir.
Óskað hefur verið eftir umsögn minjavarðar og Vegagerðarinnar.
Halla Guðmundsdóttir er einnig landeigandi Meyjarlands, L145948, en hnitsett landamerki á milli Steins, L145959 og Meyjarlands eru ófrágengin, landeigandi staðfestir að byggingarreitur er að öllu leyti innan merkja Steins.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingarreit að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar Íslands.

8.Útvík L146005 á Víkurtorfu, Skagafirði - Umsókn um landskipti

Málsnúmer 2406244Vakta málsnúmer

Sigurður Baldursson, Guðrún Kristín Jóhannesdóttir og Ívar Sigurðsson f.h. Páfastaða ehf., þinglýsts eiganda jarðarinnar Útvíkur, landnr. 146005, á Víkurtorfu, Skagafirði, óska eftir heimild til að stofna 31,1 ha (310.563 m²) spildu úr landi jarðarinnar sem "Útvík 4", skv. meðfylgjandi afstöðuuppdrætti nr. S101 í verki 71860402, dags. 22. júní 2024. Afstöðuuppdráttur unninn á Stoð ehf. verkfræðistofu. Landheiti útskiptrar spildu vísar til upprunajarðar og næsta lausa staðgreini. Landheitið er ekki skráð á annað landnúmer í sveitarfélaginu. Fyrirhugað er að útskipt spilda verði áfram notuð til túnræktunar og óskað eftir því að landnotkun verði skráð annað land (80).
Engar byggingar eru innan útskiptrar spildu.
Ræktað land sem fylgir útskiptri spildu nemur 29 ha (288.886 m²). Eftir landskipt verður skráð ræktað land á upprunajörð, Útvík, því 8,1 ha.
Lögbýlisréttur fylgir áfram Útvík, L146005.
Engin hlunnindi fylgja landskiptum þessum.
Landskipti og landnotkun eru í samræmi við ákvæði 12. kafla greinargerðar aðalskipulags Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 og fyrirhuguð landnotkun er í samræmi við skilmála aðalskipulags fyrir landnotkun á landbúnaðarsvæði nr. L-1. Ekki er verið að sækja um lausn úr landbúnaðarnotkun.

Merkjalýsing skv. reglugerð um merki fasteigna nr. 160/2024 er fylgiskjal með umsókn. Stofnað hefur verið mál með málsnúmer M000107 hjá Landeignaskráningu HMS, landeignaskraning.hms.is.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti.

9.Keta L146392 í Hegranesi - Umsókn um stofnun lóðar

Málsnúmer 2406243Vakta málsnúmer

Símon Eðvald Traustason, þinglýstur eigandi jarðarinnar Keta, landnr. 146392, í Hegranesi óskar eftir heimild til að stofna 78 m² lóð úr landi jarðarinnar sem "Keta dælustöð", skv. meðfylgjandi afstöðuuppdrætti nr. S-01 í verki 10173000, dags. 18. júní 2024. Afstöðuuppdráttur unninn á Stoð ehf. verkfræðistofu. Tilgangur landskipta er stofnun lóðar undir fyrirhugaða dælustöð fyrir hitaveitukerfi Skagafjarðarveitna og óskað er eftir því að lóðin verði skráð sem iðnaðar- og athafnalóð (20). Landheiti vísar til upprunajarðar og fyrirhugaðrar notkunar. Landheitið er ekki skráð á annað landnúmer í sveitarfélaginu.
Kvöð um yfirferðarrétt að útskiptri spildu er um heimreið í landi Ketu, L146392, og Eggs, L146368, eins og sýnt er á meðfylgjandi afstöðuuppdrætti. Landeigendur Eggs árita einnig erindið til samþykkis um kvöð þessa.
Engar byggingar eru innan útskiptrar spildu.
Lögbýlisréttur fylgir áfram Ketu, L146392.
Engin hlunnindi fylgja landskiptum þessum.
Ekkert ræktað land er innan útskiptrar spildu.
Landskipti eru í samræmi við aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 og breytt landnotkun skerðir ekki búrekstrarskilyrði.
Áformað er að útskipt spilda verði í eigu Skagafjarðarveitna.
Einnig er sótt um stofnun 19 m² byggingarreits fyrir dælustöð innan merkja útskiptrar spildu, og heimild til að leggja veg að honum, eins og sýnt er á meðfylgjandi afstöðuuppdrætti. Byggingarreitur, og fyrirhuguð bygging innan hans, mun fylgja útskiptri lóð að landskiptum loknum. Um er að ræða byggingarreit fyrir dælustöð, hámarksbyggingarmagn 19 m² og hámarksbyggingarhæð 5 m frá gólfi í mæni.
Skv. gildandi aðalskipulagi getur sveitarstjórn ákveðið að veita megi leyfi til stakra bygginga án deiliskipulags, ef uppbygging fellur að markmiðum aðalskipulags um búsetu í dreifbýli og er til þess að styrkja atvinnulíf í dreifbýli, og ef uppbygging nýtir núverandi veitu- og samgöngukerfi. Uppbyggingin sem hér um ræðir mun styrkja veitukerfi í Hegranesi.

Merkjalýsing skv. reglugerð um merki fasteigna nr. 160/2024 er fylgiskjal með umsókn. Stofnað hefur verið mál með málsnúmer M000537 hjá Landeignaskráningu HMS, landeignaskraning.hms.is.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti og byggingarreit að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar Íslands.

10.Skagfirðingabraut L143716, íþróttasvæði - Umsagnarbeiðni frá byggingarfulltrúa

Málsnúmer 2406245Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingarfulltrúa dags. 24. júní síðastliðinn vegna umsóknar Hjörvars Halldórssonar sviðsstjóra veitu- og framkvæmdasviðs, f.h. sveitarfélagsins Skagafjarðar um leyfi til að staðsetja gámahýsi sem mun gegna hlutverki fyrir fjölmiðlaaðstöðu við gervigrasvöllinn á íþróttasvæðinu við Skagfirðingabraut, L143716.
Meðfylgjandi uppdráttur gerður á Stoð ehf. verkfræðistofu af Þórði Karli Gunnarssyni. Uppdráttur í verki 41410500, númer A-100, dagsettur 20. apríl 2024.
Þar sem fyrirhugað gámahýsi fellur undir lög um mannvirki nr. 160/2010 er leitað umsagnar skipulagsfulltrúa með vísan til 10. gr. framangreindra laga.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að gera ekki athugasemd við staðsetningu gámahýsis fyrir fjölmiðlaaðstöðu við gervigrasvöllinn á íþróttasvæðinu við Skagfirðingabraut.

11.Lynghólmi L189120 - Umsagnarbeiðni frá byggingarfulltrúa

Málsnúmer 2406247Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingarfulltrúa dags. 19. júní síðastliðinn um leyfi til að byggja einbýlishús og gróðurskála á jörðinni Lynghólma, L189120.
Meðfylgjandi aðaluppdrættir gerðir hjá ALARK arkitektum ehf. af umsækjanda Jakobi Emil Líndal arkitekt, f.h. Sigurðar Páls Haukssonar. Uppdrættir númer A001 og A002, dagsettir 27.05.2024.
Þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir falla undir lög um mannvirki nr. 160/2010 er leitað umsagnar skipulagsfulltrúa með vísan til 10. gr. framangreindra laga.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að gera ekki athugasemd umbeðna framkvæmd.

12.Öldustígur 17 - Lóðarmál

Málsnúmer 2406248Vakta málsnúmer

Helga Sigurbjörnsdóttir óskar eftir með tölvupósti dags. 11.06.2024 heimild til að breyta innkeyslu við Öldustíg 17. Í dag er innkeyrslan frá Sæmundargötu. Óskað er eftir að breytt innkeyrsla komi frá Öldustíg, til móts við innkeyrslu á Öldustíg 16. Jafnframt yrði núverandi innkeyrsla frá Sæmundargötu aflögð.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða breytta innkeyrslu við Öldustíg 17, en bendir á að vinna þarf framkvæmdina í samráði við Veitu- og framkvæmdasvið Skagafjarðar.

13.Aðalgata 5 - Sauðárkróksbakarí - Fyrirspurn vegna breytingar á aðalinngangi

Málsnúmer 2406077Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar fyrirspurn frá lóðahafa Aðalgötu 5 vegna fyrirhugaðar breytingar á aðkomu inn í Sauðárkróksbakarí. Upp hafa komið hugmyndir að færa aðkomu inn í bakaríið á suðurhlið hússins. Helstu ástæður eru bæting á aðkomu fyrir hjólastóla og öryggi gagnvart börnum og öðrum sem fara inn og út úr húsinu. Í stað þess að koma nánast beint út á Aðalgötuna verður aðkoman til suðurs út á gangstétt og útisvæði á lóð við suðurhlið mannvirkisins. Núverandi aðalinngönguhurð til austurs verður lokuð af en þó verður hinni hurðinni á austurhlið haldið opinni upp á öryggi við bruna.

Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að taka jákvætt í erindið.

14.Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 41

Málsnúmer 2406018FVakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð byggingarfulltrúa frá fundi nr. 41 þann 20.06.2024.

15.Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 42

Málsnúmer 2406026FVakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð byggingarfulltrúa frá fundi nr. 42 þann 26.06.2024.

Fundi slitið - kl. 12:00.