Fara í efni

Samstarfsnefnd með Akrahreppi

03. desember 2003 kl. 21:00 - 23:00
Samstarfsnefnd um rekstur Varmahlíðarskóla
Fundur haldinn í Varmahlíðarskóla 3. desember 2003 kl: 21:00
 
Mættir voru Páll Dagbjartsson, Gísli Gunnarsson, Agnar Gunnarsson, Þorleifur Hólmsteinsson og Einar Einarsson.
 
Dagskrá
1.  Fjárhagsáætlun og málefni Varmahlíðarskóla.
2.  Fjárhagsáætlun og málefni Íþróttamiðstöðvarinnar í Vhl.
3.  Kennarabústaðir
4.  Önnur mál.
 
1. Fjárhagsáætlun og málefni Varmahlíðarskóla.
Páll lagði fram fjárhagsætlun Varmahlíðarskóla fyrir árið 2004, en samkvæmt henni er gert ráð fyrir að rekstarkostnaður skólans muni hækka úr rúmum 98 milljónum árið 2003 í tæpar 112 milljónir árið 2004 eða hækkun upp á 13,6 milljónir. Mestu munar um aukinn kostnað vegna aksturs á skólakrökkum úr Lýtingsstaðahreppi en sá liður eykst um rúmar 5 milljónir milli áranna.  Aðrar hækkanir eru mest vegna lögbundinna launahækkana.
 
Gísli gerði grein fyrir að hagræða yrði enn frekar í rekstri skólans og þá um minnst 2,5 milljónir.  Voru nokkrir liðir lækkaðir þar til niðurstaða náðist og gerir tillagan nú ráð fyrir rekstarkostnaði árið 2004 upp á 109.300.000 kr.
 
Rætt var um nýframkvæmdir og viðhald á árinu 2004 og lagði Páll fram lista um framkvæmdir upp á 7.370.000 kr.  Stærstu liðirnir eru breytingar á bókasafnsaðstöðu (2,5 milljónir), og viðhald á gluggum og múr utaná húsinu (1,9 milljón).  Samþykkt var að fara í breytingar á bókasafni og kaupa nýja uppþvottavél, en samkvæmt áætlun er kostnaður við þetta tvennt áætlaður 3.420.000 kr. Ákveðið að Eignasjóðir sveitafélaganna myndu greiða 1,7 milljónir af því en restina yrði skólinn að skaffa með enn meiri hagræðingu í rekstri.
 
2. Fjárhagsáætlun og málefni Íþróttamiðstöðvarinnar.
Páll lagði fram fjárhagsáætlun ársins 2004 upp á 29.785.000, en á árinu 2003 hefur rekstur sundlaugarinnar gengið vel og í raun mikil hagræðing náðst  með t.d. hagkvæmari innkaupum á rekstrarvörum.  Þetta þýðir aukinn rekstrarkostnað um 720.000 kr milli rekstraráranna 2003 og 2004 og eru það eingöngu hinar lögbundnu launahækkanir.
 
Ákveðið var samt að reyna að skera niður í rekstri Íþróttamiðstöðvarinnar um 800.000 kr og telur Páll það hugsanlegt með enn meiri hagræðingu í innkaupum og að fresta enn frekar viðhaldi á tækjum.  Áætlun ársins 2004 endar því í 29.065.000 kr eða sömu tölu og gert var ráð fyrir árið 2003 en hún virðist ætla að standast samkvæmt uppgjöri til og með október 2003.
 
 
3. Málefni kennarabústaðanna.
Rætt um þá leigusamninga sem í gildi eru og Páli falið að gera skriflega leigusamninga við þá leigjendur sem eru þar í dag.
 
 
4. Önnur mál.
Páll minnti á að í nóvember 1973 hafi samningur milli ríkisins og nokkurra sveitarfélaga um rekstur Varmahlíðarskóla verið undirritaður.  Eru því í ár 30 ár frá undirritun þessa samnings.  Rætt um að minnast þessara tímamóta með formlegum hætti.
 
Rætt um málefni leikskólans Birkilundar og var samþykkt vegna sterkra krafa frá fulltrúum Akrahrepps að breyta ekki núverandi kröfu um lágmarks 12 tíma viðveru krakka á leikskólanum.  Ástæðan er langar vegalengdir sumra foreldra sem gjarna vilja hafa börn sín eitthvað á leikskólanum en vilja spara ferðir.
 
Fundi slitið kl: 23:00
 
Gísli Gunnarsson
Páll Dagbjarsson
Agnar Gunnarsson
Þorleifur Hólmsteinsson
Einar Einarsson