Fara í efni

Landbúnaðarnefnd Svf. Skagafjarðar

136. fundur 10. júní 2008 kl. 20:00 í Árgarði
Fundargerð ritaði: Sigurður Haraldsson, starfsmaður Landbúnaðarnefndar
Dagskrá

1.Sameining fjallskiladeilda - Framhluti Seyluhrepps og Lýtingsstaðahrepps

Málsnúmer 0806035Vakta málsnúmer

Fundur með fjáreigendum sem upprekstur eiga á Eyvindarstaðaheiði svo og Haukagilsheiði, einnig bændum sem hafa sitt fé í heimalöndum, um er að ræða svæðin framhluta Seyluhrepps og Lýtingsstaðahrepp. Einar E. Einarsson setti fund, bauð fundarmenn velkomna til fundar og kynnti dagskrá, sem var: 1. Fundarsetning 2. Bréf frá fjallskilastjórum 3. Umræður um fjallskilamál 1. Eins og að framan greinir setti Einar fund, hann fór yfir stöðu mála og fór yfir það helsta sem tilheyrir þessum deildum og vilja til að sameina þær í eina deild. Nokkur óánægja hefur verið á svæðinu með það fyrirkomulag, sem unnið hefur verið eftir undanfarin ár. Einar ræddi nokkuð um rekstur skálanna, sem fjallskiladeildirnar hafa séð um rekstur á í samvinnu við Húnvetninga. Haldnir hafa verið tveir fundir með fjallskilastjórum á svæðinu til þess að undirbúa sameiningu deildanna. Gert er ráð fyrir fimm manna stjórn og hafa nú þegar verið tilnefndir tveir menn til að starfa með fjallskilastjórum. 2. Borist hefur bréf til Landbúnaðarnefndar Skagafjarðar, undirritað af Birni Friðrikssyni, Birni Ófeigssyni og Smára Borgarssyni, þar sem óskað er eftir sameiningu deildanna. Landbúnaðarnefnd hefur lýst sig samþykka þeirri breytni. Landbúnaðarnefnd hefur tilnefnt þá Sindra Sigfússon og Hlífar Hjaltason til að starfa með fjallskilastjórum. Stjórnir munu síðan gera tillögur um breytingar á tilhögun fjallskilamála á komandi hausti. 3. Umræður. Allmiklar umræður urðu um fjallskilamálin. Fundarmenn virtust fagna sameiningu deildanna. Umræðan snerist nokkuð um rekstur Eyvindarstaðaheiðar og kostnað við smölun. Með sameiningu deildanna verða þessi mál tekin til skoðunar og færð til betra fyrirkomulags, en getur tekið tíma. Nokkur umræða varð um rekstur skálanna, þá var allnokkuð rætt um álagningu landverðs á jarðir sem samkv. nýjustu upplýsingum stenst ekki lög, ákvæði um álagningu gjaldsins vantar í fjallskilareglugerðir. Búið er að skipa nefnd af Bændasamtökum til að semja reglur um málið. Allnokkur umræða varð um heimalandasmölun. Margeir Björsson óskaði eftir að eftirfarandi yrði bókað: "Ef þeir sem nýta Eyvindarstaðaheiðina geta ekki staðið undir því fjárhagslega, er það málefni sveitarfélagsins." Fundinn sóttu 35 manns. Einar þakkaði fyrir góðan fund og sleit honum.

Fundi slitið.