Deildarstjóri óskast á Leikskólann Birkilund í Varmahlíð

Tímabil starfs: 1. janúar 2018 til 31. ágúst 2018

Starfshlutfall: 80% starfshlutfall.

Starfsheiti: Deildarstjóri.

Vinnutími: Dagvinna.

Lýsing á starfinu: Deildarstjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, Aðalnámskrá leikskóla og stefnu sveitarfélagsins. Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni, annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar, ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar, hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.

Starfið hentar konum jafnt sem körlum.

Menntunarkröfur: Leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari.

Ef ekki berst umsókn frá leikskólakennara sem uppfyllir menntunarköfur er heimilt að ráða leiðbeinanda.

Hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að búa yfir færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði, sjálfstæði og hafa faglegan metnað fyrir starfi sínu. Kennarar og starfsfólk leikskólans þurfa að vinna að uppeldi og menntun barnanna í samræmi við Aðalnámskrá leikskólans og geta unnið í nánu samstarfi við stjórnendur leikskólans. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum er æskileg. Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, stundvísi og áreiðanleika í starfi.

Launakjör: Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands vegna Félags Leikskólakennara.

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2017

Nánari upplýsingar: Steinunn Arnljótsdóttir, leikskólastjóri, birkilundur@skagafjordur.is, 453-8215.

Umsóknir: Umsókn ásamt ferilskrá, prófskírteini og leyfisbréfi skal skila í gegnum heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

 

Í Birkilundi er unnið með SMT skólafærni og Stig af stigi. Birkilundur er í samstarfsverkefni  með Varmahlíðarskóla þar sem áhersla er lögð á félagsleg samskipti.

Leikskólinn Birkilundur er starfræktur í tveimur húsum. í Birkilundi eru þrjár deildir með 39 börn á aldrinum 1-6 ára.