Sorpflokkun og hreinlætismál

Dagskrá sorplosunar í Skagafirði

 

Sveitarfélagið Skagafjörður annast meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu. Undir þetta ákvæði fellur ábyrgð á móttöku spilliefna og meðferð úrgangs til vinnslu t.d. lífræns úrgangs, landbúnaðarplasts, brotamálma og annars flokkaðs úrgangs í samráði við og undir eftirliti Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra.

Veitu- og framkvæmdasvið sveitarfélagsins hefur umsjón með hreinlætismálum, s.s. sorphirðu, fráveitu, losun rotþróa o.fl.

Tvær sorpmóttökustöðvar eru í Skagafirði, Flokka ehf. á Sauðárkróki og Farga, móttökustöð í Varmahlíð. 

Hægt að nálgast límmiða á sorp- eða endurvinnslukör og tunnur hjá Flokku, Borgarteig 12.

 

Flokka ehf. á Sauðárkróki rekur móttökustöð sorps að Borgarteigi 12. Þar er tekið á mótið öllum úrgangi nema lífrænum úrgangi. Í þéttbýlisstöðum fjarðarins er sorp flokkað í þriggja tunnu flokkunarkerfi. Á hverjum stað er svört urðunartunna tæmd einu sinni í mánuði og græna endurvinnslutunnan einu sinni í mánuði. Skipulag þessarar losunar auk þess hvernig standa skal að flokkun sorps sem fer í grænu endurvinnslutunnunar má kynna sér nánar á heimasíðu Flokku

Opnunartímar Flokku:

Mánudaga til föstudaga                                             Kl. 08-17

Sunnudaga                                                                      Kl. 15-18

 

Farga, móttökustöð er staðsett í Varmahlíð, við Skagafjarðarveg (vegur #752 að Steinsstöðum). Þar er tekið á mótið öllum úrgangi nema lífrænum úrgangi. 

Opnunartímar Förgu, móttökustöðvar:

Mánudaga, miðvikudaga og föstudaga              Kl. 14-17

Laugardaga                                                                     Kl. 14-17

Ath! Aðgengi er að afgirtum gám utan opnunartíma þar sem eingöngu er hægt að afsetja heimilissorp.

  

Á móttökustöðvunum er hægt að flokka sorp á eftirfarandi hátt:

 • Almennt heimilissorp í urðun
 • Dagblöð, pappír, stíft umbúðaplast og plastfilma frá heimilshaldi
 • Járn og aðrir málmar
 • Timbur, húsgögn og annar grófur úrgangur
 • Hjólbarðar (hjólbarðar á felgu fara í brotajárn)
 • Úrgangsolía
 • Raftæki
 • Spilliefni (s.s. málning, rafhlöður, rafgeymar og flúorperur)
 • Garðaúrgangur (utan girðingar móttökustöðva)
 • Gler, flísar og postulín (s.s. salerni og vaskar) til urðunar

Á opnunartímum móttökustöðvanna leiðbeina starfsmenn og aðstoða fólk við flokkun sorps á stöðvunum.

Sorplosun á gámasvæðum

Ó.K. gámaþjónusta sér auk þess um sorplosun á gámasvæðum sem er að finna víðs vegar í dreifbýlinu. Mikilvægt er að íbúar sameinist um að ganga vel um þessi svæði og flokki sorp rétt í gámana. Ef gámar eru fullir þarf að láta starfsmenn Ó.K. gámaþjónustu vita af því í síma 453 5000.

Söfnun dýrahræja og rúlluplasts

Að auki sækja bílar á vegum fyrirtækisins dýrahræ heim á sveitabæi á hverjum miðvikudegi frá apríl til október og annan hvern miðvikudag yfir vetrarmánuðina frá nóvember til mars.

Rúlluplast er sótt heim á sveitabæi einu sinni í mánuði eftir þessari áætlun:

 • Fyrsta mánudag í hverjum mánuði er sótt plast í Sléttuhlíð, Óslandshlíð, Hjaltadal, Viðvíkursveit og Hegranes.
 • Fyrsta mánudag í desember, febrúar, apríl og júní er einnig farið í Fljótin.
 • Annan mánudag í hverjum mánuði er farið í Lýtingsstaðahrepp, Seyluhrepp, Staðarhrepp og Skarðshrepp.
 • 3x á ári er sótt plast út á Skaga og Reykjaströnd og eru þær dagsetningar í samráði við heimamenn í hvert skipti.

Losun garðaúrgangs

Sauðárkrókur: Í iðnaðarhverfi við enda Borgarteigs
Hofsós: sunnan við Pardus  
Varmahlíð: sunnan við afleggjara Hringvegar og Skagafjarðarvegar. Móttaka garðaúrgangs verður tímabundið frá 18. maí 2020 í Víðimelslandi á bökkum Húseyjarkvíslar neðan sumarhúsabyggðar. Ekið skal austan Vélavals.
Steinsstaðir: við Héraðsdalsveg austan við Steinsstaði

Staðsetning losunarsvæða á korti

Tæming rotþróa

Rotþrær eru tæmdar á þriggja ára fresti í Skagafirði. Fer tæmingin fram seinnipart sumars og fram undir haust. Í tæmingaráætlun er Skagafirði skipt í þrjú svæði:

 • Skaginn og Fljótin
 • Skagafjörður vestan Vatna að Sauðárkróki
 • Skagafjörður austan Vatna að Fljótum

Tæming verður sem hér segir:

 • 2019 – tæming austan Vatna
 • 2020 – tæming á Skaga og í Fljótum
 • 2021 – tæming vestan Vatna

Urðunarstaðir

Urðunarstaðurinn í Stekkjarvík er rekinn af Norðurá bs. sem er byggðasamlag sveitarfélaga í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu. Þjónustusvæði urðunarstaðarins er þó mest allt Norðurland.

 Urðunarstaður Stekkjavík

 

Flöskumóttaka

Flöskumóttaka er staðsett við Verslunina Eyri á Sauðárkróki. Opið alla virka daga frá 10-12 og 13-14. 

Mynd Flöskumóttaka Eyri