Auglýsingar um skipulags- og byggingarmál

Hér eru að finna auglýsingar um skipulags- og byggingarmál hjá sveitarfélaginu Skagafirði.
 

Auglýsingar í birtingu

Staðarbjargavík (birt 28.02.2024)

Skipulagslýsing - Staðarbjargavík Hofsósi

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 23. fundi sínum þann 21. febrúar 2024 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Staðarbjargavík, Hofsósi, Skagafirði skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er sett fram á uppdrætti með greinargerð nr. SL01 dags. 02.02.2024 unnin af Stoð ehf. verkfræðistofu.

Skipulagssvæðið afmarkast af Suðurbraut og óstaðfestum lóðamörkum Suðurbrautar 18 að norðan, beinni línu milli Suðurbrautar og sjávar að austan,strandlínu að sunnanverðu og línu frá sjó að Suðurbraut 18. Afmörkun svæðisins er unnin með hliðsjón af gögnum á hugmyndastigi varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir. Svæðið er um 13.164 m² að stærð. Viðfangsefni fyrirhugaðs deiliskipulags verður að fjalla um landnotkun og uppbyggingu á skipulagssvæðinu með tilliti til þeirrar sérstöðu sem það hefur varðandi landslag og sem aðdráttarafl fyrir gesti. Fjallað verður um fyrirætlanir um nýtingu auðlindarinnar innan svæðisins með áherslu á þau gildi sem hverfisverndin setur á svæðið og öryggi fólks sem þarna kemur.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 28. febrúar til og með 22. mars 2024.

Staðarbjargavík, Hofsósi - Auglýsing

Staðarbjargavík, Hofsósi - Skipulagslýsing 

Kirkjureitur á Sauðárkróki (birt 28.02.2024)

Tillaga að deiliskipulagi á vinnslustigi - Kirkjureitur Sauðárkróki

Málsnúmer 578/2023 í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is.

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 23. fundi sínum þann 21. febrúar 2024 að kynna tillögu á vinnslustigi fyrir Kirkjureitinn á Sauðárkróki í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið afmarkast af Skógargötu að vestan, Bjarkarstíg að norðan, Aðalgötu að austan og Hlíðarstíg í Kirkjuklauf að sunnan. Innan svæðisins er Sauðárkrókskirkja, byggð árið 1892, friðýst þann 1. janúar 1990. Önnur hús innan svæðisins eru aldursfriðuð skv. lögum nr. 80/2012 um menningarminjar. Svæðið er um 2.603 m² að stærð. Afmörkunin er innan skilgreinds íbúðarsvæðis í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Enginn þjóðvegur liggur um eða við svæðið. Innan skipulagssvæðisins eru skráðar 5 lóðir/landnúmer, Sauðárkrókskirkja, Aðalgata 1, Skógargata 13, 15 og 17b. Húsin voru byggð á árunum 1892-1915 og eru því öll aldursfriðuð skv. lögum nr. 80/2012 um menningarminjar. Skipulagsuppdráttur nr. DS01, dags. 18.01.2024, unninn á Stoð ehf. verkfræðistofu, sýnir lóðir, aðkomu að lóðum og byggingarreiti innan Kirkjureitsins, ásamt byggingarskilmálum.

Tillagan er auglýst frá 28. febrúar til og með 12. apríl 2024. Hægt er að skoða skipulagstillöguna í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is. Tillagan mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá kl. 10-12 og kl. 12:30-15. Einnig er hægt að nálgast gögnin hér að neðan.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að koma á framfæri ábendingum varðandi deiliskipulagstillöguna. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast í gegnum Skipulagsgáttina www.skipulagsgatt.is í síðasta lagi 12. apríl 2024. Einnig er hægt að skila inn umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

Umsagnir um skipulagsmál sveitarfélagsins teljast til opinberra gagna. Vakin er athygli á því að nöfn og umsagnir koma fram í fundargerðum Skipulagsnefndar og eru aðgengileg opinberlega á Skipulagsgáttinni. Persónuupplýsingar eru aðeins nýttar í þeim tilgangi að vinna úr athugasemdum og auðkenna sendanda.

 

Kirkjureitur á Sauðárkróki - Auglýsing

Kirkjureitur á Sauðárkróki - Tillaga að deiliskipulagi á vinnslustigi

Skógargötureitur á Sauðárkróki (birt 28.02.2024)

Tillaga að deiliskipulagi á vinnslustigi – Skógargötureitur Sauðárkróki

Málsnúmer 208/2024 í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is.

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 23. fundi sínum þann 21. febrúar 2024 að kynna tillögu á vinnslustigi fyrir Skógargötureit, íbúðabyggð á Sauðárkróki í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið afmarkast af Skógargötu að vestan, Kambastíg að norðan, Aðalgötu að austan og göngustíg að sunnan. Innan skipulagssvæðisins eru skráðar 11 lóðir. Húsin voru byggð á árunum 1887-1963 og eru 8 þeirra aldursfriðuð skv. lögum nr. 80/2012 um menningarminjar. Þau hús sem ekki hafa náð friðunaraldri eru Skógargata 1 og 3 og Kaupvangstorg 1. Svæðið er um 5.847 m² að stærð. Afmörkunin er innan skilgreinds íbúðarsvæðis og minjaverndarsvæðis í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Enginn þjóðvegur liggur um eða við svæðið. Skipulagsuppdráttur nr. DS01, dags. 22.01.2024, unninn á Stoð ehf. verkfræðistofu, sýnir lóðir, aðkomu að lóðum og byggingarreiti innan Skógargötureitsins, ásamt byggingarskilmálum.

Tillagan er auglýst frá 28. febrúar til og með 12. apríl 2024. Hægt er að skoða skipulagstillöguna í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is. Tillagan mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá kl. 10-12 og kl. 12:30-15. Einnig er hægt að nálgast gögnin hér að neðan.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að koma á framfæri ábendingum varðandi deiliskipulagstillöguna. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast í gegnum Skipulagsgáttina www.skipulagsgatt.is í síðasta lagi 12. apríl 2024. Einnig er hægt að skila inn umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

Umsagnir um skipulagsmál sveitarfélagsins teljast til opinberra gagna. Vakin er athygli á því að nöfn og umsagnir koma fram í fundargerðum Skipulagsnefndar og eru aðgengileg opinberlega á Skipulagsgáttinni. Persónuupplýsingar eru aðeins nýttar í þeim tilgangi að vinna úr athugasemdum og auðkenna sendanda.

 

Skógargötureitur á Sauðárkróki - Auglýsing

Skógargötureitur á Sauðárkróki - Tillaga að deiliskipulagi á vinnslustigi

Borgargerði 4 (birt 28.02.2024)

Tillaga að deiliskipulagi – Borgargerði 4, Borgarsveit, Skagafirði

Málsnúmer 425/2023 í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is.

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 23. fundi sínum þann 21. febrúar 2024 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Borgargerði 4 í Borgarsveit, Skagafirði, í samræmi við 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið afmarkast af landamerkjum Borgargerðis 4 eins og þau koma fram á hnitsettum uppdrætti nr. S01 í verki 72954303, dags. 9. sept. 2022. Svæðið afmarkast af Borgargerði 3 að sunnanverðu, Borgargerði 1 og Borgargerði lóð að vestan, Sjávarborgarvegi (7475) að norðan og Sjávarborg 3 austan. Hnitsett landamerki á móti Sjávarborg 3, Borgargerði 1 og 3 hafa ekki verið staðfest af landeigendum. Landamerki Borgargerðis 4 að norðan fylgja miðjum Sjávarborgarvegi en skipulagssvæðið nær að veginum. Svæðið er um 19,5 ha að stærð.

Aðkoma er frá Sauðárkróksbraut (75) um Sjávarborgarveg (7475). Í gegnum tíðina hefur verið notast við túntengingu við Sjávarborgarveg inn á skipulagssvæðið. Tengingin er til móts við afleggjara að íbúðarhúsalóðinni Borg, L203895.

Byggingar í nágrenninu eru helst íbúðarhús og sumarbústaðir. Þá er félagsheimilið Ljósheimar um 200 m vestan við skipulagssvæðið. Áshildarholtsvatn liggur um 80 m norðan við skipulagssvæðið og svæðið nær að Miklavatni að austanverðu.

Skipulagsuppdráttur nr. DS01, dags. 23.01.2024, unninn á Stoð ehf. verkfræðistofu, sýnir fyrirhugaða uppbyggingu á Borgargerði 4. Uppdrátturinn sýnir staðsetningu lóðamarka, byggingarreita, vegtengingar og aðkomu að byggingum, ásamt byggingarskilmálum.

Tillagan er auglýst frá 28. febrúar til og með 12. apríl 2024. Hægt er að skoða skipulagstillöguna í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is. Tillagan mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá kl. 10-12 og kl. 12:30-15. Einnig er hægt að nálgast gögnin hér að neðan.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að koma á framfæri ábendingum varðandi deiliskipulagstillöguna. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast í gegnum Skipulagsgáttina www.skipulagsgatt.is í síðasta lagi 12. apríl 2024. Einnig er hægt að skila inn umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

Umsagnir um skipulagsmál sveitarfélagsins teljast til opinberra gagna. Vakin er athygli á því að nöfn og umsagnir koma fram í fundargerðum Skipulagsnefndar og eru aðgengileg opinberlega á Skipulagsgáttinni. Persónuupplýsingar eru aðeins nýttar í þeim tilgangi að vinna úr athugasemdum og auðkenna sendanda.

Borgargerði 4 - Auglýsing

Borgargerði 4 - Tillaga að deiliskipulagi

Verndarsvæði í byggð - Aðalgata 20b (birt 28.02.2024)

Aðalgata 20b - Auglýsing

Aðalgata 20b - Aðaluppdrættir

Aðalgata 20b - Húsakönnun Sauðárkróks

Aðalgata 20b - Verndarsvæði í byggð

Sólheimar 2 (birt 31.01.2024)

Sólheimar 2 - Auglýsing

Sólheimar 2 - Tillaga að deiliskipulagi

 

Eldri Auglýsingar

Steinsstaðir (birt 22.11.2023)

Steinsstaðir - Auglýsing
Steinsstaðir - Tillaga að deiliskipulagi

Freyjugarður (birt 20.09.2023)

Freyjugarður - Auglýsing
Freyjugarður - Vinnslutillaga deiliskipulags
Freyjugarður - Yfirlitsmynd

Kirkjureitur (birt 20.09.2023)

Kirkjureitur á Sauðárkróki - Auglýsing
Kirkjureitur á Sauðárkróki - Skipulagslýsing
Kirkjureitur á Sauðárkróki - Yfirlitsmynd

Borgargerði 4 og Sólheimar 2 (02.07.2023)

Borgargerði 4 og Sólheimar 2 - Auglýsing
Borgargerði - Skipulagslýsing
Borgargerði - Yfirlitsmynd
Sólheimar - Skipulagslýsing
Sólheimar - Yfirlitsmynd

Frístundabyggð við Varmahlíð (5.07.2023)

Frístundabyggð við Varmahlíð - Auglýsing
Frístundabyggð við Varmahlíð - Tillaga að deiliskipulagi
Frístundabyggð við Varmahlíð - Greinargerð, tillaga

Ljónsstaðir (birt 5.07.2023)

Ljónsstaðir - Auglýsing - Tillaga að deiliskipulagi
Ljónsstaðir - Tillaga að deiliskipulagi

Freyjugarður - Sauðárkróki (15.06.2023)

Freyjugarður - Auglýsing - Skipulagslýsing fyrir deiliskipulag
Freyjugarður - Skipulagslýsing
Freyjugarður - Yfirlitsmynd

Sorpmóttöku- og gámasvæði - Hofsós (15.06.2023)

Sorpmóttöku- og gámasvæði - Auglýsing - Skipulagslýsing fyrir deiliskipulag
Sorpmóttöku- og gámasvæði - Skipulagsauglýsing
Sorpmóttöku- og gámasvæði - Yfirlitsmynd

Hesthúsahverfi - Sauðárkrókur (birt 7.6.2023)

Hesthúsahverfi á Sauðárkróki - Auglýsing

Hesthúsahverfi - Aðalskipulagsbreyting
Hesthúsahverfi - Deiliskipulag - Greinargerð
Hesthúsahverfi - Deiliskipulag - Uppdráttur

Íbúabyggð Hofsósi - sunnan Kirkjugötu (birt 7.6.2023)

Íbúðabyggð á Hofsósi - Auglýsing

Hofsós - Aðalskipulagsbreyting
Hofsós -Deiliskipulag - Greinargerð
Hofsós -Deiliskipulag - Uppdráttur

Íbúabyggð á Sauðárkróki - Sveinstún (birt 7.6.2023)

Sveinstún - Auglýsing

Sveinstún - Aðalskipulagsbreyting
Sveinstún - Deiliskipulag - Greinargerð
Sveinstún -deiliskipulag - Uppdráttur
Sveinstún - Kynningarmyndband

Sauðárkrókskirkjugarður (birt 7.6.2023)

Kirkjugarður á Sauðárkróki - Auglýsing
Kirkjugarður - Aðalskipulagsbreyting
Kirkjugarður - deiliskipulagsbreyting
Kirkjugarður - Deiliskipulag

Varmahlíðarskóli og nágrenni (birt 7.6.2023)

Varmahlíðarskóli og nágrenni - Auglýsing
Varmahlíð - Aðalskipulagsbreyting
Varmahlíð - Deiliskipulag - skipulagsuppdráttur
Varmahlíð - Deiliskipulag - skýringaruppdráttur

Flæðar á Sauðárkróki - Skipulagslýsing (birt 24.05.2023)

Flæðar á Sauðárkróki - Auglýsing - Skipulagslýsing

Flæðar á Sauðárkróki - Skipulagslýsing

Hraun í Fljótum - Tillaga að deiliskipulagi (birt 17.05.2023)

Hraun í Fljótum - Auglýsing - Tillaga að deiliskipulagi

Hraun í Fljótum - Tillaga að deiliskipulagi - Uppdráttur

Hraun í Fljótum - Greinargerð með deiliskipulagi

Skógargötureitur - Skipulagslýsing (birt 26.04.2023)

Skógargötureitur - Auglýsing - Skipulagslýsing

Skógargötureitur - Skipulagslýsing

Lambeyri - Tillaga að deiliskipulagi (birt 26.04.2023)

Lambeyri - Auglýsing - Tillaga að deiliskipulagi

Lambeyri - Tillaga að deiliskipulagi

Vinnslutillögur að breytingum á Aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 (birt 13.03.2023)

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti þann 8. mars 2023 að kynna vinnslutillögur að breytingum á Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035, í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagsaga nr. 123/2010.

Breytingarnar taka til íbúðarbyggðar á Sauðárkróki og Hofsósi, íþróttasvæðis hestamanna á Sauðárkróki, kirkjugarðsins á Nöfum, Varmahlíðarskóla og nágrenni hans og ferðaþjónustusvæða í Skagafirði.

Vinnslutillögurnar liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21 og eru aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is Kynningartíminn er til og með 27. mars 2023.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvött til að kynna sér vinnslutillögurnar. Ábendingar skulu vera skriflegar og berast til Ráðhússins,Skagfirðingabraut 21, 550 Sauðárkróki eða með tölvupósti á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Verslunar- og þjónustusvæði, Helgustaðir í Unadal

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Íþróttasvæði á Flæðum á Sauðárkróki (hesthúsasvæði)

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Íbúðarbyggð Hofsósi

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Sauðárkrókskirkjugarður

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Íbúðarbyggð á Sauðárkróki - Sveinstún

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Afþreyingar- og ferðamannasvæði á Sauðárkróki

Vinnslutillaga til kynningar - Aðalskipulag, breyting - Varmahlíðarskóli og nágrenni

Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2035 (birt 17.02.2023)

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti þann 15. febrúar 2023 að auglýsa skipulagslýsingu verkefnisins Tillögur að breytingum á Aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035, í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingarnar taka til íbúðarbyggðar á Sauðárkróki og Hofsósi, íþróttasvæðis hestamanna á Sauðárkróki, kirkjugarðsins á Nöfum, Varmahlíðarskóla og nágrenni hans og ferðaþjónustusvæða í Skagafirði.
Skipulagslýsing er fyrsta skrefið í undirbúningi skipulagsáætlana og er ætlað að upplýsa hagaðila og umsagnaraðila strax í byrjun um fyrirhugaða tillögugerð, viðfangsefni hennar og áherslur.
Skipulagslýsingin liggur frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21 og er einnig aðgengileg hér að neðan. Skipulagslýsingin er til kynningar til og með 8. mars 2023.
Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvött til að kynna sér skipulagslýsinguna. Ábendingar skulu hafa borist skriflega til Ráðhússins, Skagfirðingabraut 21, 550 Sauðárkróki eða með tölvupósti á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

Skipulags- og matslýsing - Tillögur að breytingum

Lambeyri - skipulagslýsing (birt 08.02.2023)

Auglýsing um skipulagsmál - Lambeyri - Deiliskipulag - Skipulagslýsing

Lambeyri í Tungusveit - Skipulagslýsing

Sauðárkrókskirkjugarður (birt 19.12.2022)

Auglýsing - Sauðárkrókskirkjugarður - Tillaga að deiliskipulagi

Sauðárkrókskirkjugarður - Deiliskipulag

Kynningarmyndband

Verndarsvæði í byggð á Sauðárkróki - Brekkugata 5 (birt 23.11.2022)

 

Hofsós - Tillaga að deiliskipulagi (birt 21.09.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Hofsós, sunnan Kirkjugötu (birt 21.09.2022)

Hofsós, sunnan Kirkjugötu - Tillaga að deiliskipulagi

Hofsós, sunnan Kirkjugötu - Greinargerð

Tillaga að deiliskipulagi – Merkigarður í Tungusveit, Skagafirði (birt 21.09.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Merkigarður í Tungusveit, Skagafirði (birt 21.09.2022)

Merkigarður í Tungusveit - Tillaga að deiliskipulagi 01

Merkigarður í Tungusveit - Tillaga að deiliskipulagi 02

Merkigarður í Tungusveit, Skagafirði - Greinargerð

Verndarsvæði í byggð á Sauðárkróki -  Aðalgata 16C Maddömukot (birt 21.09.2022)

Auglýsing um framkvæmdir, verndarsvæði í byggð - Aðalgata 16C Maddömukot

Afstöðumynd, stöðu- og flutningsleyfi - Aðalgata 16C

Húsakönnun Sauðárkróks - Norðurhluti gamla bæjar

Verndarsvæði í byggð - Sauðárkrókur

Varmahlíð -  Skipulagslýsing skólasvæði Varmahlíðar og nærumhverfi  (birt 24.08.2022)

Auglýsing um skipulagsmál  - Skólasvæði Varmahlíðar og nærumhverfi (birt 24.08.2022)

Varmahlíð - Grunn- og leikskóli, sundlaug ásamt íþróttahúsi, íþróttasvæði og menningarhúsið Miðgarður - Deiliskipulag (birt 24.08.2022)

Skólasvæði Varmahlíðar og nærumhverfi - Skýringarmyndir (birt 24.08.2022)

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 3. fundi sínum þann 17. ágúst 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir skólasvæði Varmahlíðar og nærumhverfi skv. 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er um 5,6 ha að stærð og afmarkast til austurs af Birkimel, til suðurs af Reykjarhólsvegi, til vesturs af landnotkunarreitum AF-501 og SL-501 og til norðurs af lóð við Norðurbrún. Markmið skipulagsins er að setja fram heildstæða framtíðarsýn fyrir svæðið og skilmála um uppbyggingu. Helstu viðfangsefni eru meðal annars skilgreining á lóðarmörkum, byggingarreitum, stígakerfi og aðkomu.

Skipulagstillagan er auglýst frá 24. ágúst til og með 5. október 2022. Tillagan mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is.

Athugasemdir og ábendingar varðandi skipulagstillöguna skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 5. október 2022.

Íbúðabyggð á Steinsstöðum í Skagafirði - Skipulagslýsing (birt 20.07.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - íbúðabyggð á Steinsstöðum í Skagafriði (birt 20.07.2022)

Íbúðabyggð á Steinsstöðum í Skagafirði - Skipulagslýsing (birt 20.07.2022)

Íbúabyggð við Víðigrund á Sauðárkróki - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Íbúabyggð við Víðigrund á Sauðárkróki (birt 01.06.2022)

Íbúabyggð við Víðigrund á Sauðárkróki - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 425. fundi sínum þann 25. maí 2022 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags íbúðarbyggðar við Víðigrund á Sauðárkróki skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag íbúðarbyggðar við Víðigrund, hluta Smáragrundar og hluta Grundarstígs á Sauðárkróki unnin af Stoð ehf. verkfræðistofu. Skipulagssvæðið nær yfir 5,4 ha svæði sem afmarkast af Skagfirðingabraut að vestan, að Öldustíg að norðan, Smáragrund að austan og Hegrabraut að sunnan. Á skipulagssvæðinu er íbúðarbyggð sem samanstendur af íbúðarblokkum og einbýlishúsum auk leikskóla og félagsheimilis við Víðigrund, auk verslunar við Smáragrund. Svæðið byggðist upp á 7. og 8. áratug síðustu aldar, elstu húsin reist undir lok 6. áratugar en það yngsta leikskólinn, var byggt árið 1995. Helstu framkvæmdir síðustu ára hafa verið viðbyggingar og viðhaldsframkvæmdir á stöku húsum.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 1. júní til og með 23. júní 2022. Skipulagslýsingin mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 23. júní 2022.

Tjaldsvæði við Sauðárgil, Sauðárkróki - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Tjaldsvæði við Sauðárgil, Sauðárkróki (birt 01.06.2022)

Tjaldsvæði við Sauðárgil, Sauðárkróki - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 425. fundi sínum þann 25. maí 2022 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags fyrir tjaldsvæði við Sauðárgil, Sauðárkróki skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag tjaldsvæðis við Sauðárgil á Sauðárkróki unnin af Teiknistofu Norðurlands. Skipulagssvæðið er milli Sæmundarhlíðar og Sauðár og er 5,7 hektarar að stærð. Stutt er frá skipulagssvæðinu að sundlaug, fjölbreyttum íþróttasvæðum og í miðbæ Sauðárkróks eftir göngustígum. Markmið deiliskipulagsins er að setja fram stefnu um umgjörð og skipulag fyrir nýtt tjaldsvæði en fyrirhugað er að tjaldsvæði á Flæðum víki vegna fyrirhugaðs menningarhúss.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 1. júní til og með 23. júní 2022. Skipulagslýsingin mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 23. júní 2022.

Frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð (birt 01.06.2022)

Frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 425. fundi sínum þann 25. maí 2022 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags fyrir frístundabyggð við Reykjarhól í Varmahlíð skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag fyrir frístundabyggð vestan Varmahlíðar unnin af Eflu verkfræðistofu. Um er að ræða svæði í landi Reykjarhóls, sem skráð er sem Reykjarhóll land L193616 í Landsskrá Þjóðskrár. Gert er ráð fyrir að skipulagssvæðið verði um 20 ha og liggur milli Víðimýrarár og Reykjarhólsvegar með aðkomu frá þjóðvegi nr. 1 um Birkimel en áætlað er að nýr vegur tengist þjóðvegi ofan byggðar sem verður þá helsta aðkomuleið að svæðinu. Nú þegar eru frístundalóðir austan Reykjarhólsvegar. Skipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2035.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 1. júní til og með 23. júní 2022. Skipulagslýsingin mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 23. júní 2022.

Sauðárkrókskirkjugarður - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Sauðárkrókskirkjugarður (birt 01.06.2022)

Sauðárkrókskirkjugarður - Skipulagslýsing (birt 01.06.2022)

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 425. fundi sínum þann 25. maí 2022 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags Sauðárkrókskirkjugarðs skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag við Sauðárkrókskirkjugarð unnin af Teiknistofu Norðurlands. Skipulagssvæðið er á Nöfum á lóð Sauðárkirkjugarðs og er 4,7 hektarar að stærð. Markmið deiliskipulagsins er að setja fram stefnu um umgjörð og skipulag kirkjugarðsins fyrir framtíðaruppbyggingu. Fyrirséð er að núverandi grafarsvæði verði uppurin á næstu árum og því er mikilvægt að setja fram framtíðarfyrirkomulag fyrir kirkjugarðinn. Gert er ráð fyrir nýju aðstöðuhúsi ásamt tilheyrandi aðkomu og bílastæðum.

Skipulagslýsingin er auglýst frá 1. júní til og með 23. júní 2022. Skipulagslýsingin mun liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15 og á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Ábendingar varðandi tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eða afgreiðslu ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is í síðasta lagi 23. júní 2022.

Hraun í Fljótum - Skipulagslýsing (birt 25.05.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Hraun í Fljótum (birt 25.05.2022)

Hraun í Fljótum - Skipulagslýsing (birt 25.05.2022)

Deplar - Deiliskipulagsbreyting (birt 25.05.2022)

Auglýsing um skipulagsmál - Deplar (birt 25.05.2022)

Depar - Tillaga að deiliskipulagi (birt 25.05.2022)

Leik- og grunnskólasvæðið á Hofsósi – Tillaga að deiliskipulagi (birt 16.03.2022)

Auglýsing um skipulagsmál (birt 16.03.2022)

Leik- og grunnskólasvæðið á Hofsósi – Tillaga að deiliskipulagi (birt 16.03.2022)

Hofsóskirkja, kirkjugarður, Prestbakki, Hátún og Sætún - Skipulagslýsing (birt 16.03.2022)

Auglýsing um skipulagsmál (birt 16.03.2022)

Hofsóskirkja, kirkjugarður, Prestbakki, Hátún og Sætún - Skipulagslýsing (birt 16.03.2022)

Freyjugötureitur á Sauðárkróki – Skipulagslýsing (birt 16.03.2022)

Auglýsing um skipulagsmál (birt 16.03.2022)

Freyjugötureitur á Sauðárkróki – Skipulagslýsing (birt 16.03.2022)

Reykjarhóll lóð (146062) – Deiliskipulagsbreyting (birt 16.03.2022)

Auglýsing um skipulagsmál (birt 16.03.2022)

Sveinstún og Árkíll 2 - deiliskipulag (birt 19.01.2022)

Eldri auglýsingar 

Auglýsing - Nestún norður (birt03.11.21)
Nestún norður - greinargerð (birt 03.11.21)
Skipulagsuppdráttur - Nestún norður (birt 03.11.21)
Nestún - greinargerð (birt 03.11.21)
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi - Nestún suðurhluti (birt 03.11.21) 

Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Auglýsing Sauðárkrókshöfn (birt 20.10.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Hafnarsvæðið á Sauðárkróki greinargerð (birt 20.10.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Skipulagsuppdráttur DS01 (birt 20.10.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Skipulagsuppdráttur DS02 skilmálar (birt 20.10.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Skipulagsuppdráttur DS03 áfangask. (birt 20.10.21)

Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Auglýsing Birkimelur (birt 29.09.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Birkimelur (birt 29.09.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Greinargerð (birt 29.09.21)

Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Auglýsing Flæðagerði (birt 22.09.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Flæðagerði (birt 22.09.21)
Deiliskipulag - Tillaga að deiliskipulagi I Greinargerð (birt 22.09.21)

Deiliskipulag - Auglýsing | Ártorg 1 og Laufsalir (birt 15.09.21)
Deiliskipulag - Tillaga að breytingum | Ártorg 1 (birt 15.09.21)
Deiliskipulag - Greinargerð | Laufsalir (birt 15.09.21)
Deiliskipulag - deiliskipulagstillaga | Laufsalir (birt 15.09.21)

Aðalskipulag - Tillögur að aðalskipulagi | Auglýsing (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Sveitarfélagsuppdráttur | Svæði 1 (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Sveitarfélagsuppdráttur | Svæði 2 (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Þéttbýlisuppdráttur | Sauðárkrókur (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Þéttbýlisuppdráttur | Varmahlíð (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Þéttbýlisuppdráttur | Hofsós (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Þéttbýlisuppdráttur | Hólar (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Þéttbýlisuppdráttur | Steinsstaðir (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Skagafjörður | Greinargerð (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Skagafjörður | Umhverfisskýrsla (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Skagafjörður | Landbúnaðarland (birt 14.07.21)
Aðalskipulag - Skagafjörður | Vegir í náttúru Íslands (birt 14.07.21)

Aðalgata 3 - Auglýsing, verndarsvæði í byggð
Aðalgata 3 - Aðaluppdráttur

Skógargata 1 - Auglýsing, verndarsvæði í byggð
Skógargata 1 - Aðaluppdrættir
Norðurhluti gamla bæjarins á Sauðárkróki

Verndarsvæði í byggð

Aðalgata 16b - Auglýsing, verndarsvæði í byggð
Aðalgata 16b - Aðaluppdráttur
Aðalgata 16b - Aðaluppdráttur
Aðalgata 16b - Aðaluppdráttur

Norðurhluti gamla bæjarins á Sauðárkróki
Verndarsvæði í byggð