Umhverfisvitund og sjálfsbærni

Umhverfisvitund og sjálfbærni

UMHVERFISVITUND OG SJÁLFBÆRNI

 =Klárt

 =Í vinnslu 2020-21

 =Í vinnslu 2021-23

 Markmið + aðgerð

 • Að sveitarfélagið hvetji starfsfólk og nemendur til að ganga eða hjóla í skólann í þéttbýli.

  •  Átak í að hvetja nemendur og starfsfólk skólanna til að ganga eða hjóla í skólann í þéttbýli.

 • Að allir skólar í Skagafirði flokki allt rusl og séu í fremstu röð er varðar umhverfisvitund.

  •  Skipuleggja sorpflokkun í öllum skólum og í frístund og auka endurnýtingu sorps.

 • Að skólarnir og frístundin komi með öflugum hætti að mótun umhverfisstefnu sem áætlað er að vinna fyrir sveitarfélagið allt.

  •  Hvatt er til þess að fulltrúar starfsmanna á fjölskyldusviði taki þátt í mótun umhverfisstefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð.

 • Að skólarnir og frístundin leggi sitt af mörkum til kolefnisjöfnunar, m.a. með árlegri gróðursetningu.

  •  Hvatt er til þess að nemendur og starfsfólk skóla gróðursetji plöntur árlega til að kolefnisjafna fyrir árlegan akstur skóla og frístundar.

 • Að efla umhverfisvitund nemenda og starfsfólks með aukinni fræðslu um umhverfismál.

  •  Hvatt er til þess að umhverfisnefnd sé starfandi í hverjum skóla og í frístund, sem stuðlar að aukinni fræðslu um umhverfismál.

 

Læsi Heilbrigði Sköpun Samskipti Umhverfisvitund