Byggðaráð 2014-2018

Aðalfulltrúar

Mynd Stefán Vagn Stefánsson

 

  Stefán Vagn Stefánsson, formaður
  Framsóknarflokkur
  Netfang:stefans(hja)tmd.is

Mynd Sigríður Svavarsdóttir

 

  Sigríður Svavarsdóttir, varaformaður
  Sjálfstæðisflokkur
  Netfang: sigridur.svavarsdottir(hja)skagafjordur.is

greta sjofn

 

  Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir
  Skagafjarðarlistinn
  Netf:greta.sjofn.gudmundsdottir@skagafjordur.is

Mynd Bjarni Jónsson 

 

  Bjarni Jónsson, áheyrnarfulltrúi
  VG og óháðir
  Netfang: bjarni(hja)holar.is

 
Varafulltrúar: 

Viggó Jónsson, Framsóknarflokkur
Gunnsteinn Björnsson,  Sjálfstæðisflokkur
Hildur Þóra Magnúsdóttir,  VG og óháðir
Sigurjón Þórðarson, Skagafjarðarlistinn

Um Byggðarráð:

Byggðarráð starfar skv. IV. kafla sveitarstjórnarlaga nr 138/2011, en það var stofnað með samþykkt um stjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
Í V. kafla samþykktar um stjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar og fundarsköp sveitarstjórnar nr. 961/2013 og síðari breytingu nr. 906/2015 eru ákvæði um byggðarráð, sbr. 39. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Byggðarráð fer ásamt sveitarstjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn sveitarfélagsins að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin.
Byggðarráð hefur eftirlit með stjórnsýslu sveitarfélagsins og fjármálastjórn þess, semur drög að fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggur þau fyrir sveitarstjórn.
Byggðarráð sér um að ársreikningar sveitarfélagsins séu samdir reglum samkvæmt og lagðir fyrir sveitarstjórn til meðferðar og afgreiðslu.
Byggðarráð fer með málefni eignarsjóðs.
Byggðarráð annast gerð kjörskrár vegna kosninga í umboði sveitarstjórnar og fjallar um athuga-semdir og ágreiningsmál sem upp kunna að koma fram að kjördegi.
Sveitarstjórn getur falið byggðarráði fullnaðarafgreiðslu mála, nema lög mæli á annan veg.
Í sumarleyfi sveitarstjórnar fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella.

Í byggðarráði sitja þrír sveitarstjórnarfulltrúar kjörnir af sveitarstjórn til eins árs í senn og jafnmargir til vara.  Sveitarstjóri á sæti í byggðarráði.  Hann hefur þar ekki atkvæðisrétt, nema hann sé  sérstaklega í það kjörinn.  

Byggðaráð fer með stjórn Eignasjóðs Skagafjarðar. 

Leita í fundagerðum

Opna fundargátt (aðeins fyrir fulltrúa í viðkomandi nefnd/ráði)