Gjaldskrár

 Atvinnumál

Fræðslumál, félags- og fjölskylduþjónusta

Húsnæðis- og fasteignamál

Íþróttamál -  frístundamál - söfn

Stjórnsýsla

Umhverfis-, samgöngu-, skipulags- og byggingarmál

Veitur og hafnir