Veitustjórn

32. fundur 25. maí 2000 kl. 17:00 Skrifstofa Sveitarfélagsins

Miðvikudag 25. maí árið 2000 kom veitustjórn saman á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagafjarðar kl. 1700.

Mætt voru:  Árni Egilsson, Sigrún Alda Sighvats, Ingimar Ingimarsson, Einar Gíslason, Ingvar Guðnason, Sigurður Ágústsson , Páll Pálsson og Kristján Jónasson endurskoðandi.

 

DAGSKRÁ:

  1. Ársreikningar veitna fyrir árið 1999, fyrri umræða.
  2. Samningur við eigendur Engihlíðar v/Hofsós.
  3. Framhaldsviðræður milli Rafveitu Sauðárkróks og KS um sammælingu raforkukaupa.
  4. Bréf frá byggðarráði v/fasteigna við Vegamót í Varmahlíð.
  5. Bréf frá Búhöldum.
  6. Umsóknir v/styrkja til breytinga á hitakerfum húsa eftir tengingu við nýja hitaveituleggi.
  7. Önnur mál.

 

AFGREIÐSLUR:

1. Veitustjórn samþykkir að vísa ársreikningi Rafveitu Sauðárkróks fyrir árið 1999 til byggðarráðs og fyrri umræðu í sveitarstjórn.                    

Rekstrartekjur eru      kr. 124.115.672                                                                
Rekstrargjöld eru       kr. 130.064.820                                                                         
Fjármunatekjur          kr.     1.986.908                                                                     
Tap ársins                 kr.     3.962.240                                                                          
Skuldir og eigið fé     kr.  189.882.098

 

Veitustjórn samþykkir að vísa ársreikningi Vatnsveitu Skagafjarðar fyrir árið 1999 til byggðarráðs og fyrri umræðu í sveitarstjórn.             
Rekstrartekjur eru         kr. 23.907.499                                                       
Rekstrargjöld eru          kr. 14.213.523                                                                 
Fjármunatekjur/(gjöld)           (313.271)                                                          
Hagnaður ársins           kr.  9.380.705                                                                   
Skuldir og eigið fé         kr. 87.049.767


Veitustjórn samþykkir að vísa ársreikningi Hitaveitu Skagafjarðar fyrir árið 1999 til byggðarráðs og fyrri umræðu í sveitarstjórn.             
Rekstrartekjur eru      kr. 73.892.509.                                                                    
Rekstrargjöld eru       kr. 43.887.406.                                                   
Fjármunatekjur /(gjöld)    (2.124.619)                                                                  
Hagnaður ársins        kr. 27.880.484.                                             
Skuldir og eigið fé      kr.307.219.629.

 
Hér yfirgaf endurskoðandi fundinn.

2. Veitustjóri gerði grein fyrir samningi milli vatnsveitunnar og eiganda Engihlíðar á Höfðaströnd vegna vatnsréttinda og byggingar  vatnstanks fyrir veituna á Hofsósi. Veitustjórn samþykkir framlagðan samning dags. 3.maí 2000.

3. Rafveitustjóri gerði grein fyrir fundi með tveimur fulltrúum frá K.S. um sammælingarviðskipti raforku og lagði fram minnispunkta. Í ljósi framlagðra upplýsinga sér veitustjórn  sér ekki fært að verða við ósk um sammælingu. Veitustjórn er tilbúin til frekari viðræðna um viðskipti  milli fyrirtækjanna.

4. Tekið fyrir bréf sem byggðarráð vísaði til veitustjórnar 3.apríl. Bréfið er frá eigendum fasteignarinnar Vegamót við Varmahlíð, ódagsett. Um er að ræða lóðarfrágang og umhverfi. Veitustjórn felur veitustjóra að vinna að málinu.

5. Borist hefur bréf frá Búhöldum dags. 23.maí um afslátt á heimtaugagjöldum í fyrirhugaðar byggingar á Sauðárhæð. Veitustjórn frestar ákvörðunartöku og felur veitustjórum að leita eftir hvort fordæmi um slíkt sé hjá öðrum sveitarfélögum.

6. Veitustjóri gerði grein fyrir umsóknum um styrki vegna breytinga á hitakerfum húsa eftir tengingu við nýja hitaveitu. Veitustjórn felur veitustjóra og formanni veitustjórnar ásamt fjármálastjóra sveitarfélagsins að yfirfara  umsóknirnar.

7. Önnur mál:                                                                                                       
a) Borist hefur bréf frá Máka hf. dags.25.maí 2000 með ósk um þátttöku hitaveitunnar við öflun á heitu vatni fyrir eldisstöðina að Hraunum.Veitustjórn sér sér ekki fært að verða við þessari ósk vegna annarra verkefna.                    
b) Rafveitustjóri gerði grein fyrir þátttöku sinni og formanns veitustjórnar á ársfundi RARIK í Borgarnesi sl.föstudag.                                                       
c) Veitustjórn samþykkir að vatns- og hitaveita taki að sér að sjá um lagnir við aðstöðuhús að Víðimýi.                                                                        
d) Borist hefur bréf frá Loðskinni hf. dags.17.apríl 2000 með ósk um niðurfellingu á gjaldi fyrir heitt vatn sem vegna meintrar bilunar er óvenjulega hátt. Veitustjórn hafnar þessari ósk.

 

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið.

 

Einar Gíslason                                                                      

Sigurður Ágústsson

Ingimar Ingimarsson                                                

Páll Pálsson

Ingvar Guðnason

Sigrún Alda Sighvats

Árni Egilsson