Veitunefnd

3. fundur 13. október 2022 kl. 09:00 - 11:30 að Borgarteigi 15, Sauðárkróki
Nefndarmenn
  • Guðlaugur Skúlason formaður
  • Jóhannes H Ríkharðsson varaform.
  • Úlfar Sveinsson aðalm.
  • Högni Elfar Gylfason áheyrnarftr.
Starfsmenn
  • Steinn Leó Sveinsson sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs
  • Valur Valsson verkefnastjóri
  • Gunnar Björn Rögnvaldsson verkstjóri á veitu- og framkvæmdasviði
Fundargerð ritaði: Steinn Leó Sveinsson sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs
Dagskrá

1.VH-22 útborun, hönnun og eftirlit

2203036

Útborun holu VH-22 hófst þann 20. september síðastliðinn. Hingað til hefur borun ekki borið árangur en borun verður haldið áfram um sinn. Mikill vöxtur er í byggðinni í Varmahlíð og í sveitunum sem tengjast hitaveitunni í Varmahlíð. Til að mæta aukinni orkuþörf og auka samtímis rekstraröryggi veitunnar er því mjög mikilvægt að árangur náist við þetta verkefni.

Árni Egilsson skrifstofustjóri Skagafjarðarveitna sat fundinn undir þessum lið.

2.Skagafjarðarveitur - fjárhagsáætlun 2023

2210075

Vinna við gerð fjárhagsáætlana og nýja gjaldskrá fyrir deildir Skagafjarðarveitna er hafin. Í vinnunni er tekið mið af forsendum rammaáætlunar og einnig er rekstur hverrar deildar skoðaður sérstaklega. Áætlanir um langímafjárfestingar og viðhald fyrir kaldavatnsveitur og hitaveitu eru einnig kynntar og verður tekið mið af þeim við ákvörðun á gjaldskrám fyrir báða málaflokka.

Ljóst er að talverðra framkvæmda er þörf á næstu árum hjá Skagafjarðarveitum. Veitunefnd felur sviðsstjóra veitu- og framkvæmdasviðs í samstarfi við starfsmenn veitnanna að halda áfram vinnunni við fjárhagsáætlunina og skal sú vinna taka mið af framtíðarhorfum á stækkun og útbreiðslu veitnanna.

Árni Egilsson skrifstofustjóri sat þennan lið.

3.Hitaveita í Skagafirði - langtímaáætlun

2208328

Vinna við gerð langtímaáætlunar fyrir hitaveitu í Skagafirði er hafin og er stefnt að því að hún liggi fyrir fyrir lokayfirferð fjárhagsáætlunar. Farið var yfir drög að áætlun og forsendur kynntar nefndarmönnum.

Nefndin fagnar því að þessi vinna er hafin.

Árni Egilsson skrifstofustjóri Skagafjarðarveitna sat fundinn undir þessum lið.

4.Kaldavatnsöflun í Skagafirði - langtímaáætlun

2108150

Vinna við gerð langtímaáætlunar fyrir kaldavatnsveitu á veitusvæðum Skagafjarðarveitna í Skagafirði er hafin og er stefnt að því að áætlunin liggi fyrir fyrir lokayfirferð fjárhagsáætlunar. Farið var yfir drög að áætlun og forsendur kynntar nefndarmönnum.

Nefndin fagnar því að þessi vinna er hafin.

Árni Egilsson skrifstofustjóri Skagafjarðarveitna sat fundinn undir þessum lið.

5.Gjaldskrá hitaveitu 2023

2210076

Hækkun neysluvísitölu síðustu tólf mánuði er 9,3% en út frá rekstrarstöðu hitaveitu er lögð fram tillaga um 7,7 % hækkun á gjaldskrá hitaveitu fyrir árið 2023. Hækkunin er til komin vegna fyrirsjáanlegra verðlagsbreytinga og viðhaldsframkvæmda. Við ákvörðun gjaldskrár er einnig tekið mið af langtímaáætlun um fjárfestingar í hitaveitu.

Veitunefnd samþykkir framlagða gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu byggðarráðs.

Árni Egilsson skrifstofustjóri sat þennan lið.

6.Stofnlögn hitaveitu Langhús - Róðhóll 2022

2206134

Allt efni sem búið er að panta í lögnina er komið og er það sett á lager í námu við Fell á Höfðaströnd.

7.Vatnsból í Hofsósi, Engihlíð, mengun í október 2022

2210023

Við reglubundið eftirlit starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins kom fram E-coli gerla mengun í kaldavatnsveitu Hofsóss. Unnið var að úrlausn mála í nánu samráði við starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins og var ákveðið að sjóða skyldi neysluvatnið um skeið. Skagfjarðarveitur harma að þetta ástand hafi skapast og Gunnar Björn Rögnvaldsson verkefnastjóri Skagafjarðarveitna upplýsir að verið sé að uppfæra vöktunarbúnað við geislunartæki þannig að svona staða geti ekki komið upp aftur. Einnig er unnið að því að gera ráðstafanir við vatnsbólið sem eiga að varna því að yfirborðsvatn geti komist í veituna.
Farin er af stað vinna við endurbætur á viðbragðsáætlun til að tryggja að upplýsingar berist hratt og örugglega til notenda komi sambærileg staða upp.

8.Hitaveita í Vallhólma, Þreskir ehf, beiðni um afslátt frá gjaldskrá.

2210084

"Þreskir ehf, sem er félag í eigu bænda sem rækta bygg hér í Skagafirði, starfrækir þurrkstöð í Vallhólma og hefur sú starfsemi farið vaxandi, þar sem æ fleiri bændur sjá hag sinn í að nota heimaræktað bygg í kjarnfóður fyrir kýr og naut.
Um tilraunarverkefni er að ræða í haust en ef vel gengur er áhugi að reyna að nýta heitavatnið í framtíðinni og langar okkur því að athuga hvort ekki væri hægt að semja um eitthvað hagstætt verð á vatninu. Ekki er um ræða heilsársnotkun því þurrkunnin er aðeins í gangi í september og aðeins inn í október ár hvert."

Veitunefnd fagnar því að hugað sé að orkuskiptum við þurrkun á byggi en bendir jafnframt á að hitaveitan í Varmahlíð er illa aflögu fær með orku eins og er. Einnig er bent á að stofnlögn hitaveitunnar að Vallhólma er grönn og gæti þurft að svera hana upp
til að mæta aukinni orkuþörf. Af slíkri framkvæmd verður umtalsverður kostnaður.

Veitunefnd frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir frekari upplýsingum um orkuþörf og umfang verkefnisins.

Árni Egilsson skrifstofustjóri Skagafjarðarveitna sat fundinn undir þessum lið.

Fundi slitið - kl. 11:30.