Sveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar

346. fundur 20. september 2016 kl. 16:15 - 18:15 að Sæmundargötu 7a
Nefndarmenn
  • Sigríður Svavarsdóttir forseti
  • Sigríður Magnúsdóttir 1. varaforseti
  • Stefán Vagn Stefánsson aðalm.
  • Bjarki Tryggvason aðalm.
  • Viggó Jónsson aðalm.
  • Þórdís Friðbjörnsdóttir aðalm.
  • Gunnsteinn Björnsson aðalm.
  • Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir aðalm.
Starfsmenn
  • Ásta Björg Pálmadótttir sveitarstjóri
  • Kristín Jónsdóttir. ritari
Fundargerð ritaði: Kristín Jónsdóttir ritari
Dagskrá

1.Byggðarráð Skagafjarðar - 753

1608010F

Fundargerð 753. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir tók til máls.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

2.Byggðarráð Skagafjarðar - 754

1608011F

Fundargerð 754. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Gréta Sjöfn Guðmunsdóttir tók til máls.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

3.Byggðarráð Skagafjarðar - 755

1608015F

Fundargerð 755. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

4.Byggðarráð Skagafjarðar - 756

1609004F

Fundargerð 756. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Ásta Björg Pálmadóttir tók til máls.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

5.Byggðarráð Skagafjarðar - 757

1609009F

Fundargerð 757. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

6.Fræðslunefnd - 114

1608012F

Fundargerð 114. fundar fræðslunefndar lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Þórdís Friðbjörnsdóttir kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

7.Fræðslunefnd - 115

1609001F

Fundargerð 115. fundar fræðslunefndar lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Þórdís Friðbjörnsdóttir kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

8.Landbúnaðarnefnd - 186

1609002F

Fundargerð 186. fundar landbúnaðarnefndar lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Gunnsteinn Björnsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

9.Skipulags- og byggingarnefnd - 292

1608005F

Fundargerð 292. fundar skipulags- og byggingarnefndar lögð fram til afgreiðslu á 346 fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Viggó Jónsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

10.Umhverfis- og samgöngunefnd - 121

1609007F

Fundargerð 121. fundar umhverfis- og samgöngunefndar lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Sigríður Magnúsdóttir kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

11.Veitunefnd - 27

1608007F

Fundargerð 27 fundar veitunefndar lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Gunnsteinn Björnsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

12.Byggingarnefnd Sundlaugar Sauðárkróks - 5

1608008F

Fundargerð 5. fundar byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks lögð fram til afgreiðslu á 346. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Samþykkt með átta greiddum atkvæðum.

13.Kjörstaðir við Alþingiskosningar 2016

1608251

Vísað frá 756. fundi byggaðrráðs þann 8. september 2016, til samþykktar í sveitarstjórn, svohljóðandi tillaga.

"Lagt er til að kjörstaðir í Sveitarfélaginu Skagafirði vegna kosninga til Alþingis sem ráðgerðar eru 29. október 2016 verði eftirtaldir:Skagasel, Bóknámshús FNV, Félagsheimilið Árgarður, Grunnskólinn á Hólum, Félagsheimilið Höfðaborg, Grunnskólinn á Sólgörðum, Varmahlíðarskóli og Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki.

Einnig samþykki sveitarstjórn að fela byggðarráði að afgreiða til fullnaðar eftirtalin verkefni vegna alþingiskosninganna: að staðfesta kjörskrá og úrskurða um breytingar á kjörskrá og ráða til lykta öðrum málum sem kunna að heyra undir verksvið sveitarstjórnar í sambandi við kosningar."

Forseti bar ofangreinda tillögu undir atkvæði, samþykkt með átta atkvæðum.

14.Tillaga - tímabundin niðurfelling gatnagerðargjalda 2017

1609070

Vísað frá 756. fundi byggðarráðs þann 8. september 2016, svohljóðandi tillaga:"Byggðarráð samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja frá og með 1. janúar 2017 samþykkt um tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúnar götur á Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð.

Verði það gert á grundvelli sérstakrar lækkunarheimildar sem hægt er að veita skv. 6. gr. laga um gatnagerðargjöld nr. 153/2006. Ákvæðið tekur gildi eftir samþykkt þess í sveitarstjórn og varir til 31. desember 2017. Ákvæðið er ekki afturvirkt og miðað er við að framkvæmdir hefjist innan þessara tímamarka.

Ofangreind tillaga borin undir atkvæði og samþykkt með átta atkvæðum.

15.Viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2016

1609068

Lögð fram tillaga að viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2016, sem samþykkt var á 756. fundi byggðarráðs þann 8. september 2016 og vísað til samþykktar sveitarstjórnar.

"Samantekinn er viðaukinn hækkun á rekstrarafgangi A og B hluta að fjárhæð 21.144.000 kr.

Helstu ástæður viðaukans eru launabreytingar vegna starfsmats og kjarasamningshækkana sem orðið hafa á árinu, tekju- og gjaldabreytingar vegna þess að sveitarfélagið er leiðandi sveitarfélag í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra árið 2016 og þá með fulla ábyrgð á verkefninu, hækkun útsvarstekna, hagnaður vegna sölu fasteigna og fasteignakaup og hækkun eignatekna. Nettó breyting A-hluta er hækkun útgjalda um 29.591.000 kr. og samsvarandi breyting í B-hluta er hækkun rekstrarafgangs um 50.735.000 kr.

Byggðarráð samþykkir framlagðan viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2016."

Framlögð tillaga að viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2016, borin upp til afgreiðslu sveitarstjórnar og samþykktur með átta atkvæðum.

16.Ábyrgð á lántöku Norðurár bs. 2016

1609133

Samþykkt var á 757. fundi byggðarráðs þann 15. september 2016 að vísa til samþykktar sveitarstjórnar eftirfarandi bókun, er varðar erindi stjórnar Norðurár bs. frá 8.september 2016.

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Norðurár bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð 250.000.000 kr. til allt að 8 ára. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Norðurá bs. Til tryggingar ábyrgðinni standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til gerðar urðunarstaðarins Stekkjarvíkur við Sölvabakka sem fellur undir lánshæf verkefni sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Norðurár bs. til að breyta ekki ákvæði samþykkta Norðurár bs. sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.

Fari svo að Sveitarfélagið Skagafjörður selji eignarhlut í Norðurá bs. til annarra opinberra aðila, skuldbindur Sveitarfélagið Skagafjörður sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.

Jafnframt er Ástu Pálmadóttur, kt. 040764-2839 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu tryggingar þessarar.

Ofangreind bókun borin upp til afgreiðslu sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar og samþykkt með átta atkvæðum.

17.Fundagerðir 2016 - Norðurá

1601008

Fundargerðir stjórnar Norðurár bs. nr. 79 frá 1. júlí og nr. 80 frá 8. september 2016 lagðar fram til kynningar á 346. fundi sveitarstjórnar þann 20. september 2016.

18.Fundagerðir 2016 - Heilbrigðiseftirlit Nl.v

1601005

Fundargerðir Heilbrigðisnefdnar Norðulands vestra frá 7. og 16. júní 2016 lagðar fram til kynningar á 346. fundi sveitarstjórnar 20. september 2016.

19.Fundagerðir 2016 - Samb.ísl. sveitarfélaga

1601002

Fundargerð 842. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2. september 2016 lögð fram til kynningar á 346. fundi sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

Fundi slitið - kl. 18:15.