Sveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar

54. fundur 30. maí 2000
 SVEITARSTJÓRN SKAGAFJARÐAR
FUNDUR 54 - 30.05.2000

    Ár 2000, þriðjudaginn 30. maí kom Sveitarstjórn Skagafjarðar saman til fundar á Skrifstofu Skagafjarðar kl. 1400.
    Mætt voru: Brynjar Pálsson, Páll Kolbeinsson, Helgi Sigurðsson, Árni Egilsson, Sigrún Alda Sighvats, Herdís Sæmundardóttir, Elinborg Hilmarsdóttir, Stefán Guðmundsson, Sigurður Friðriksson, Ingibjörg Hafstað og Pétur Valdimarsson, ásamt sveitarstjóra Snorra Birni Sigurðssyni.
Í fjarveru forseta setti 1. varaforseti Stefán Guðmundsson fundinn og lýsti dagskrá.
DAGSKRÁ:
1. Fundargerðir:
   1. Byggðarráð 17., 24. og 25. maí.
   2. Menn.- íþr.- og æskulýðsnefnd 22. maí.
   3. Félagsmálanefnd 15. og 24. maí.
   4. Umhverfis- og tækninefnd 15., 17. og 24. maí.
   5. Veitustjórn 24. og 30. maí.
   6. Hafnarstjórn 24. maí.
   7. Atvinnu- og ferðamálanefnd 17. maí.
2. Ársreikningar Skagafjarðar og stofnana árið 1999 
  - fyrri umræða.
3. Reglugerð um fráveitu í Sveitarfélaginu Skagafirði
   - fyrri umræða.
4. Kosning þriggja fulltrúa í stjórn Utanfararsjóðs sjúkra í   Skagafirði.
AFGREIÐSLUR:
 1. FUNDARGERÐIR:
a)    Byggðarráð 17. maí.         Dagskrá:
   1. Viðræður við starfsmenn í Áhaldahúsi.
   2. Minnisblað vegna Steinullarverksmiðjunnar.
   3. Bréf frá Búnaðarbanka Íslands hf.
   4. Erindi vegna #GLUtanfararsjóðs sjúkra#GL.
   5. Bréf frá SFS.
   6. Erindi frá Sóknarnefnd Sauðárkrókskirkju.
   7. Ályktun aðalfundar SFS.
   8. Erindi frá Félagi íslenskra leikskólakennara.
   9. Erindi frá SSNV.
   10. Erindi frá Akureyrarbæ.
   11. Viðræður við undirbúningshóp um byggingu reiðhallar.
   12. Erindi frá Hafsteini Oddssyni.
   13. Landamerki Ásgarðs og Miklahóls.
   14. Ræktunarlönd á Sauðárkróki.
   15. Bréf frá Búhöldum shf.
   16. Bréf frá Sýslumanni.
                    TIL KYNNINGAR:
Fundargerð Launanefndar sveitarfélaga 23. mars.
Dagskrá ferðar fjárlaganefndar um Norðurland vestra.
Herdís Sæmundardóttir skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
Byggðarráð 24. maí.
Dagskrá:
   1. Ferðamál - viðræður við Orra Hlöðversson.
   2. Ársfundur Byggðastofnunar.
   3. Ályktun samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum.
   4. Bréf frá Félagsmálaráðuneytinu.
   5. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga.
   6. Listi yfir starfsheiti.
   7. Trúnaðarmál.
   8. Málefni reiðhallar.
   9. Ræktunarlönd á Sauðárkróki.
Herdís Sæmundardóttir skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
Byggðarráð 25. maí.
Dagskrá:
  1. Ársreikningar sveitarsjóðs og stofnana.
Samþykkt að vísa fundargerðinni til 2. liðar dagskrár.
b)     Menningar- íþrótta- og æskulýðsnefnd 22. maí.
        Dagskrá:
   1. Félagsheimilin.
   2. Styrkveitingar.
   3. Sumardagskráin.
   4. Vinnuskóli Skagafjarðar.
   5. Samningur við Kristján Runólfsson.
   6. Önnur mál.
Snorri Björn Sigurðsson skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
c)     Félagsmálanefnd 15. maí.
        Dagskrá:
   1. Stöðuhlutföll í heimaþjónustu.
   2. Þjónusta við fatlaða.
   3. Trúnaðarmál.
   4. Önnur mál.
Elinborg Hilmarsdóttir skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
        Félagsmálanefnd 24. maí.
        Dagskrá:
   1. Reikningar félagslegra íbúða.
Samþykkt að vísa fundargerðinni til 2. liðar dagskrár.
d)     Umhv.-og tækninefnd 15. maí.
        Dagskrá:
   1. Fundur settur.
   2. Fundargerð síðasta fundar.
   3. Framkvæmdaskýrsla 1999.
   4. Erindi til nefndarinnar.
   5. Tillaga að safnvegaáætlun 2000-2003.
   6. Önnur mál.
Umhv.-og tækninefnd 17. maí.
Dagskrá:
   1. Verndun Orravatnsrústa.
Sigrún Alda Sighvats skýrði fundargerðirnar. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðirnar bornar upp saman og samþykktar samhljóða.
Umhv.-og tækninefnd 24. maí.
Dagskrá:
   1. Reglugerð um fráveitu í Sveitarfélaginu Skagafirði.
   2. Bryggjugerð í Hofsósi - fundargerð hafnarstjórnar 11. maí 2000 - erindi frá sveitarstjórn.
   3. Akurhlíð 1.
   4. Umsókn um lóð við Faxatorg fyrir skrifstofuhúsnæði - Trésmiðjan Eik ehf.
   5. Skiptabakki - lóðaleigusamningur.
   6. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir strengframkvæmd í Varmahlíð - Rarik.
   7. Lagning göngustíga og gerð göngubrúar á Hólum - Gunnar Rögnvaldsson fh. Ferðaþjónustunnar á Hólum.
   8. Lazar#EFKs ehf. - umsögn um vínveitingaleyfi á Aðalgötu 16.
   9. KS Varmahlíð - umsögn um vínveitingaleyfi.
   10. Víðimýrarkirkja - umsókn um leyfi fyrir tvö aðstöðuhús - Haraldur Helgason arkitekt fh. Þjóðminjasafnsins.
   11. Freyjugata 42 - umsókn um byggingarleyfi fyrir bílgeymslu - Páll Friðriksson.
   12. Borgarflöt 2 Sauðárkróki - umsókn um leyfi fyrir útlitsbreytingu.
   13. Fornós 10 viðbygging - umsókn um byggingarleyfi.
   14. Drekahlíð 7 Sauðárkróki - umsókn um leyfi fyrir skjólgirðingu - Birgitta Pálsdóttir.
   15. Vegur að sumarbústað Guðbrands Þ. Guðbrandssonar í landi Eggjar í Hegranesi.
   16. Erindi KS varðandi olíugeyma í Varmahlíð.
   17. Þel ehf. á Gránumóum - umsókn um byggingarleyfi fyrir þjónustuhús.
   18. Önnur mál.
Sigrún Alda Sighvats skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
Stefán Guðmundsson leitaði nú afbrigða um að taka á dagskrá fundargerð veitustjórnar frá 30. maí og var það samþykkt samhljóða.
e)     Veitustjórn 24. maí.
        Dagskrá:
   1. Ársreikningar veitna fyrir árið 1999, fyrri umræða.
   2. Samningur við eigendur Engihlíðar v/Hofsós.
   3. Framhaldsviðræður milli Rafveitu Sauðárkróks og KS um sammælingu raforkukaupa.
   4. Bréf frá byggðarráði v/fasteigna við Vegamót í Varmahlíð.
   5. Bréf frá Búhöldum.
   6. Umsóknir v/styrkja til breytinga á hitakerfum húsa eftir tengingu við nýja hitaveituleggi.
   7. Önnur mál.
Árni Egilsson skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Samþykkt að vísa 1. lið til 2. liðar dagskrár. Fundargerðin að öðru leyti borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Páll Kolbeinsson og Stefán Guðmundsson óska bókað að þeir taki ekki þátt í afgreiðslu 3. liðar.
Veitustjórn 30. maí.
Dagskrá:
   1. Tilboð í vatnstank fyrir Hofsós.
   2. Norræn hitaveituráðstefna á Akureyri.
Árni Egilsson skýrði fundargerðina. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
f)     Hafnarstjórn 24. maí.
        Dagskrá:
1. Ársreikningur 1999.
Samþykkt að vísa fundargerðinni til 2. liðar dagskrár.
g)     Atvinnu- og ferðamálanefnd 17. maí.
        Dagskrá:
   1. Veiðimöguleikar í ám og vötnum í Skagafirði.
   2. Samningur um Drangey.
   3. Erindi frá Bergey ehf.
Brynjar Pálsson skýrði fundargerðina. Til máls tóku Herdís Sæmundardóttir, Brynjar Pálsson og Stefán Guðmundsson. Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
2. Ársreikningar Skagafjarðar og stofnana árið 1999 - fyrri umræða.
Fyrir fundinum lágu ársreikningar Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana fyrir árið 1999. Til máls tók Snorri Björn Sigurðsson. Fór hann í stórum dráttum yfir þá ársreikninga sem hér liggja fyrir og leggur hann til að þeim verði vísað til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn. Til máls tóku Ingibjörg Hafstað, Herdís Sæmundardóttir og Brynjar Pálsson. Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. Tillaga um að vísa ársreikningum Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana fyrir árið 1999 til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
3. Reglugerð um fráveitu í Sveitarfélaginu Skagafirði
- fyrri umræða.
Til máls tók Snorri Björn Sigurðsson. Fór hann yfir þá reglugerð sem fyrir liggur. Leggur hann til að reglugerðinni verði vísað til síðari umræðu í umhverfis- og tækninefnd. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Tillaga um að vísa Reglugerð fyrir Hitaveitu Skagafjarðar til síðari umræðu í umhverfis- og tækninefnd borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.
4. Kosning þriggja fulltrúa í stjórn Utanfararsjóðs sjúkra í Skagafirði.
Fram kom tillaga um:
Döllu Þórðardóttur, Jón Hall Ingólfsson og Halldóru Helgadóttur.
Aðrar tilnefningar komu ekki fram og skoðast þessir aðilar því rétt kjörnir.
Dagskrá tæmd. Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 16.00.
Páll Kolbeinsson 
Árni Egilsson 
Sigrún Alda Sighvats
Brynjar Pálsson
Helgi Sigurðsson
Herdís Á. Sæmundardóttir
Elinborg Hilmarsdóttir
Stefán Guðmundsson
Sigurður Friðriksson
Ingibjörg Hafstað
Pétur Valdimarsson
                      Kristín Bjarnadóttir, ritari
                      Snorri Björn Sigurðsson