Fræðslunefnd

51. fundur 10. september 2009 kl. 16:00 - 18:00 í Ráðhúsi, Skr.
Nefndarmenn
 • Sigurður Árnason formaður
 • Helgi Þór Thorarensen varaform.
 • Sigríður Svavarsdóttir aðalm.
 • Sigríður Garðarsdóttir aðalm. f. Akrahrepp
 • Úlfar Sveinsson áheyrnarftr. VG
 • Herdís Á Sæmundardóttir fræðslustjóri
 • Konráð Gíslason áheyrnarftr. grunnskóla
 • Kolbrún María Sæmundsdóttir áheyrnarftr. foreldra
 • Sveinn Sigurbjörnsson áheyrnarftr. Tónl.skóla
 • Anna Árnína Stefánsdóttir leikskólastjóri
 • Helena Magnúsdóttir áheyrnarftr. foreldra leiksk.barna
Fundargerð ritaði: Herdís Á Sæmundardóttir fræðslustjóri
Dagskrá

1.Stjórnskipulag leikskóla við opnun nýs leikskóla

0909050

Rætt um undirbúning að opnun nýs leikskóla. Fræðslustjóra falið að kalla saman vinnuhóp, en í hópnum verði leikskólastjórar og tveir fulltrúar starfsmanna til að undirbúa þær breytingar sem að nýr leikskóli hefur í för með sér.

2.Verklagsreglur fyrir starfsemi leikskóla, ÁRVIST og daggæslu í heimahúsum

0909052

Fræðslustjóri lagði fram hugmyndir af breytingum á verklagsreglum. Þær ræddar og ákveðið að vinna í þeim áfram fram að næsta fundi.

3.Ársskýrslur grunnskólanna 2008-2009

0908001

Ársskýrslur og sjálfsmatsskýrslur Árskóla, Grunnskólans austan Vatna og Varmahliðarskóla fyrir starfsárið 2008-2009 lagðar fram.

4.Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda 2009

0908072

Lagt fram bréf frá Nýsköpunarkeppni grunnskólanna. Í bréfinu kemur fram að 10 nemendur(með 8 verkefni) af þeim 45 þátttakendum sem komust í úrslit eru úr grunnskólum Skagafjarðar. Fræðslunefnd lýsir mikilli ánægju með þennan góða árangur og óskar viðkomandi til hamingju.

5.Fjöldi grunnskólabarna 2009-2010

0909012

Fræðslustjóri lagði fram yfirlit yfir fjölda grunnskólabarna í grunnskólum Skagafjarðar og er hann sem hér segir:

Skóli / Skólaár 2009-2010 2008-2009
Árskóli 403 407
Grunnskólinn austan Vatna 94 92
Varmahlíðarskóli 133 130
Samtals: 630 629

6.Nemendur utan lögheimilis

0906053

Lagðar fram leiðbeiningar um undirbúning skóla til heimila sem taka að sér börn í fóstur á vegum barnaverndarnefnda. Leiðbeiningarnar hafa verið sendar Barnaverndarstofu og Sambandi sveitarfélaga til umsagnar en engar athugasemdir borist frá þeim aðilum. Fræðslunefnd samþykkir fram lagðar leiðbeiningar.

7.Umsókn um aðstöðu fyrir söngkennslu

0908020

Lagt fram bréf frá Alexöndru Chernyshovu þar sem hún óskar eftir að fá aðstöðu í Árskóla og Grunnskólanum austan Vatna, á Hólum og Hofsósi, fyrir söngkennslu í vetur. Fræðslunefnd lítur þannig á að skólastjórar á hverjum stað beri ábyrgð á og fari með stjórnun skólahúsnæðis og bendir því bréfritara á að beinu erindi sínu beint til þeirra.

8.Reglugerðir við lög um skólahald frá 2008

0909040

Reglugerðirnar lagðar fram til kynningar.

9.Tilkynnt um úttekt á sjálfsmatsaðf. í skólum haust 2009

0908086

Lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu dagsett 25. ágúst 2009 þar sem tilkynnt er um úttektir á sjálfsmatsaðferðum grunnskóla haustið 2009. Fram kemur að grunnskólarnir þrír í Skagafirði séu meðal þeirra skóla sem teknir verði út að þessu sinni.

10.Skerðing á framlagi til námsgagnasjóðs 2009

0907033

Lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu dagsett 21. júlí 2009 þar sem tilkynnt er að ákveðið hafi verið að skerða framlag ríkisins til námsgagnasjóðs úr 100 millj. kr niður í 49 millj. kr. vegna efnahagsaðstæðna.

11.Erindi frá félags- og tómstundanefnd vegna fjölskyldustefnu

0908073

Lagt fram bréf dags. 10. ágúst 2009, undirritað af Sveini Allan Morthens, formanni Félags- og Tómstundarnefndar, vegna gerðar fjölskyldustefnu sveitarfélagsins. Í bréfinu er reifaður undirbúningur að gerð fjölskyldustefnunnar og leitað svara frá Fræðslunefnd varðandi áhersluatriði nefndarinnar við gerð fjölskyldustefnu og reynslu vegna skólastefnugerðar. Formanni og fræðslustjóra falið að svara erindinu.

12.Viðbragðsáætlun skóla

0908011

Lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu dags. 10. ágúst 2009 varðandi viðbragðsáætlun og drög að viðbragðsáætlun unnum af Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, sóttvarnalækni og menntamálaráðuneyti ásamt gátlista vegna skóla. Fræðslustjóri greindi frá því að vinnu við viðbragðsáætlun miðaði vel.

13.Ársskýrsla Tónlistarskóla Skagafjarðar

0909001

Ársskýrsla Tónlistaskóla Skagafjarðar fyrir árið 2009-2010 lögð fram.

14.Fjöldi tónlistarskólanemenda 2009-2010

0909042

Fræðslustjóri lagði fram yfirlit yfir fjölda nemenda við Tónlistarskóla Skagafjarðar. Alls eru skráðir nemendur í skólann nú 292 á móti 293 á skólaárinu 2008-2009

15.Sjálfsmat tónlistarskóla

0909054

Fræðslustjóri greindi frá fyrirhugaðri vinnu við gerð sjálfsmats í Tónlistarskóla Skagafjarðar. Sjálfsmat þetta mun byggja á Gæðagreinum grunnskólanna í Skagafirði.

16.Verklagsreglur fyrir starfsemi leikskóla, Árvist og daggæslu í heimahúsum í Sveitarf.Skagafirði

0907038

Fræðslustjóri lagði fram hugmyndir af breytingum á verklagsreglum. Þær ræddar og ákveðið að vinna í þeim áfram fram að næsta fundi.

17.Ársskýrslur leikskólanna 2008-2009

0908070

Ársskýrslur leikskólanna Birkilundar, Furukots, Glaðheima og Tröllaborgar fyrir starfsárið 2008-2009 lagðar fram.

18.Ósk um lengingu á opnunartíma Bangsabæjar, Fljótum

0908074

Lagt fram bréf frá foreldrum barna á leikskólanum Bangsabæ í Fljótum, móttekið 28. ágúst 2009, þar sem farið er fram á lengingu opnunartíma. Fræðslustjóra falið að leita lausna í samráði við leikskólastjóra vegna haustannar 2009 en ákvörðun vegna ársins 2010 vísað til fjárhagsáætlunar.

19.Fjöldi leikskólabarna 2009-2010

0909013

Fræðslustjóri lagði fram yfirlit yfir fjölda leikskólabarna í leikskólum Skagafjarðar og er hann sem hér segir:

Leikskóli / Skólaár 2009-2010 2008-2009
Birkilundur 35 37
Glaðheimar 88 78
Furukot 70 63
Tröllaborg 43 42
Samtals: 236 220

20.Biðlisti á leikskólana á Sauðárkróki1. september 2009

0909015

Fræðslustjóri lagði fram yfirlit yfir biðlista eftir leikskólaplássum á Sauðárkróki. Sex börn eru nú á biðlista sem fædd eru árið 2007 eða fyrr og sex börn þar sem beðið er um lengda viðveru.

21.Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009

0909049

Reglugerðin lögð fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 18:00.