Fræðslu- og menningarnefnd

38. fundur 13. október 2004 kl. 13:00 - 14:27 Í Ráðhúsinu

Ár 2004, þriðjudaginn 13. október 2004, kom fræðslu- og menningarnefnd saman til fundar í Ráðhúsinu kl. 13:00.

Mættir voru: Gísli Árnason, Sigurður Árnason, Dalla Þórðardóttir og Katrín María Andrésdóttir, sem ritaði fundargerð.
Einnig: Gunnar Sandholt sviðsstjóri fjölskyldu- og þjónustusviðs undir liðum nr. 1 og 2. Undir liðum nr. 3 – 6 Áskell Heiðar Ásgeirsson sviðsstjóri markaðs- og þróunarsviðs.

DAGSKRÁ:  

Skólamál:

 1. Vinna að stefnumótun.

2.   Önnur mál.

Menningarmál:

 1. Bókhald félagsheimila.
 2. Húsnefnd Bifrastar.
 3. Staða rekstrar 05.
 4. Önnur mál.

AFGREIÐSLUR:      

Skólamál:

 1. Fram kom eftirfarandi tillaga frá Sigurði Árnasyni.

Tillaga:

“Fræðslu- og menningarnefnd samþykkir að hefja nú þegar vinnu við skólastefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð. Skólastefnan skal vera unnin í samráði við stjórnendur og starfsfólk viðkomandi stofnana, foreldra og aðra íbúa sveitarfélagsins.“

 Greinargerð:

“Í fjárhagsáætlun ársins 2004 er gert ráð fyrir að tæplega 700 milljónum verði varið til málaflokks – 04 fræðslumála. Eðlilegt hlýtur að teljast að Sveitarfélagið Skagafjörður móti sér formlega stefnu í málaflokknum með það að markmiði að fjármunir nýtist sem best og að öllum börnum í sveitarfélaginu sé tryggð góð menntun  “
Fræðslu- og menningarnefnd samþykkir að vinna að stefnumótun í fræðslumálum með ofangreindum hætti. Jafnframt verði óskað eftir fundi með félags- og tómstundanefnd með það að markmiði að unnin verði heildstæð stefnumótun fyrir fjölskyldu- og þjónustusvið. Sviðsstjóra og fræðslu- og íþróttafulltrúa falið að taka saman gátlista vegna stefnumótunarvinnunnar, skv. fyrirliggjandi vinnuáætlun. Formaður kynnti minnisblað um stefnumótun í fræðslumálum.

 1. Önnur mál –  engin.

Menningarmál:

 1. Fræðslu- og menningarnefnd samþykkir að leggja til að færsla og uppgjör á bókhaldi félagsheimila verði falið Kristjáni Kristjánssyni sem starfar að ýmsum verkefnum fyrir sveitarfélagið. Áætlað er að með því fyrirkomulagi sparist nokkur útgjöld vegna aðkeyptrar bókhaldsþjónustu. Sviðsstjóra markaðs- og þróunarsviðs falið að fylgja málinu eftir.
 2. Tekið fyrir erindi frá Ásdísi Guðmundsdóttur, dags. 15. september 2004, þar sem hún óskar eftir lausn frá störfum í hússtjórn Félagsheimilisins      Bifrastar.  Fram kom tillaga um að Sigrún Alda Sighvatz taki hennar sæti. Aðrar tilnefningar bárust ekki og nefndin samþykkir að skipa Sigrúnu Öldu í hússtjórnina.
  Þá var tekið fyrir bréf frá hússtjórn Bifrastar, dags. 13. október 2004, þar sem óskað er eftir viðbótarrekstrarstyrk til félagsheimilsins. Fræðslu- og menningarnefnd samþykkir að úthluta kr. 150.000,-. til félagsheimilisins af lið nr. 05-9.
 3. Lagt fram yfirlit yfir stöðu menningarmála miðað við fjárhagsáætlun, liðir nr. 05-89 og 05-71.
 4. Önnur mál. Engin.

Fleira ekki tekið fyrir.  Fundi slitið kl. 14:27.