Félagsmálanefnd

15. fundur 19. janúar 1999 kl. 14:00 Stjórnsýsluhús

Ár 1999 þriðjudaginn 19. janúar kl. 14.00 kom félagsmálanefnd saman til fundar  í Stjórnsýsluhúsinu á Sauðárkróki.

Mætt voru: Elinborg Hilmarsdóttir, Sólveig Jónasdóttir, Trausti Kristjánsson, Ásdís Guðmundsdóttir, Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir. Auk þeirra: Guðbjörg Ingimundardóttir, Árdís Antonsdóttir, Elsa Jónsdóttir og Hildur Claessen ritari.

DAGSKRÁ:

       1.   Húsnæðismál.

       2.   Ný reglugerð um húsaleigubætur.

       3.   Umræður um jafnréttisáætlun.

       4.   Umræður um drög að fjárhagsáætlun.

       5.   Trúnaðarmál.

       6.   Önnur mál.

 AFGREIÐSLUR:

1.  
a)   Rætt um málefni Raftahlíðar 48. Nefndin samþykkir að fara í endurbætur á   Raftahlíð 48. Elsu falið að vinna áfram að málinu.

b)   Samþykkt sala á Víðigrund 28, íb. 213-2418  - Sjá innritunarbók.

Vék nú Elsa af fundi.

2.  Ný reglugerð um húsaleigubætur lögð fram til kynningar.

3.   Umræður um jafnréttisáætlun. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir lagði  fram breytingartillögu að jafnréttisáætlun fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð. Árdísi falið að boða Bjarnheiði Jóhannsdóttur jafnréttisráðgjafa á fund.

Tillaga frá Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur 19. janúar 1999.

Um jafnréttisáætlun fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð.

Feitletrun og skástrikun eru tillögur að breytingum og viðauka við jafnréttisáætlun Sauðárkróksbæjar.

Unnið út frá jafnréttisáætlun Sauðárkrókskaupstaðar 1997-2000.  Samþykkt í Bæjarstjórn Sauðárkróks þann 26. ágúst og 16. september.

Markmið jafnréttisáætlunarinnar er að stuðla að þátttöku kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins. 

1.         Jöfn laun karla og kvenna.

            Sbr. 6.gr laga no. 28/1991.

Á tímabilinuverði gerð úttekt á launakjörum karla og kvenna sem starfa hjá sveitarfélaginu og gerðar ráðstafanir, ef með þarf, til að jafna hlut karla og kvenna sem vinna sambærileg störf.  Litið verði á heildargreiðslur til einstaklinga, þ.m.t. laun fyrir nefndarstörf, sérverkefni ofl. Í samhengi við vinnuframlag.

2.         Ráðningar í störf og starfsaðstæður.

Í auglýsingum skal þess gætt að hafa bæði kynin í huga.

Jafnréttissjónarmið verði metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar, þó er heimilt að auglýsa sérstaklega eftir öðru kyninu þar sem hitt kynið er í miklum meirihluta.  Sbr. 7.gr. laga no. 28/1991.

Leitast skal við að auka hlut kvenna í hefðbundnum karlagreinum og hlut karla í hefðbundnum kvennagreinum.  Sérstaklega skulu konur hvattar til að sækja um stjórnunarstörf (sbr. 7. og 13. gr. laga nr. 28/1991) og jafnréttissjónarmið metin til jafns á við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar.

Sveitarstjórn lítur svo á að stjórnunarhæfileikinn sé ekki kynbundinn og verði ekki metinn út frá kynferði.

Við ákvörðun launa og fríðinda skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað sbr. 4.gr. laga nr. 28/1991.

Starfsfólk sveitarfélagsins skal eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri hagræðingu vinnutíma þar sem því verður við komið.  Þannig skal starfsfólki auðveldað að samræma fjölskylduábyrgð og ábyrgð í starfi.  Konum og körlum skal einnig gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið til að sinna fjölskylduábyrgð, svo sem umönnun barna og sjúkra fjölskyldumeðlima.

3.         Menningar-íþrótta- og æskulýðsmál.

Menningar-íþrótta- og æskulýðsnefnd skal veita stúlkum og drengjum sömu tækifæri til íþróttaiðkana og íþróttafélögin hvött til hins sama.  Kynin sitji jöfn að fjárveitingum á vegum sveitarfélagsins til íþróttaiðkunar.  Kanna þarf brottfall unglingsstúlkna úr hefðbundnum íþróttagreinum og leita leiða til að mæta þörfum þeirra fyrir útrás og hreyfingu á annan hátt ef sýnt þykir að áhugasvið breytist eftir ákveðinn aldur.

Þess skal gætt að stúlkur og drengir hafi sömu möguleika til sumarstarfa á vegum sveitarfélagsins.

4.         Fræðsla.

Halda skal almennt námskeið 10-12 mánuðum fyrir sveitarstjórnarkosningar um sveitarstjórnarmál, nefndarstörf og jafnréttismál með það markmið að hvetja konur til að bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum.

5.         Fyrirbyggjandi starf.

Markviss fræðsla verði fyrir stráka og stelpur í efri bekkjum grunnskóla um kynlíf, barneignir og fjölskylduábyrgð.  Leitað verði eftir samvinnu við skólastjórnendur og kennara, sérfræðinga félagsmála Skagafjarðar og Skólaskrifstofu Skagfirðinga auk skólahjúkrunarfræðings.

Á tímabilinu verði stuðlað að því að ráðamenn sveitarfélagsins hafi tök á því að fá námskeið sérfræðinga í jafnréttismálum, nú færast fleiri þættir stjórnsýslu yfir til sveitarfélaganna og því nauðsynlegt að ráðamenn séu upplýstir um jafnréttismál.

Unnið verði að því að samþætta jafnréttismálin saman við aðra málaflokka og inn í almenna stefnumörkun sveitarfélagsins.

6.         Nefndir og ráð.

Félagsmálanefnd beini því til stjórnmálaflokkana að þeir hafi að leiðarljósi að jafna hlut kynja í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins.  Sérstaklega skal auka hlut karla í nefndum sem fjalla um svokölluð mjúk mál sbr. félagsmálanefnd og skólanefnd og konum í hefðbundum karlanefndum sbr. hafnarstjórn.  Við tilnefningar sveitarfélagsins skal hafa það að markmiði að konur séu tilnefndar í a.m.k. 40% tilvika.

7.         Endurskoðun og kynning.

Eftir samþykkt skal jafnréttisáætlunin kynnt öllum stjórnendum sveitarfélagsins, kjörnum fulltrúum og embættismönnum, kynna skal íbúum sveitarfélagsins hana í fjölmiðlum og minnt á hana hvert ár.

Félagsmálanefnd hvetur íbúa Skagafjarðar til að nýta sér áætlunina til að vinna á þróun heilbrigðs samfélags þar sem jafnrétti og sjálfsvirðing eru höfð til grundvallar.

Áætlun þessi skal endurskoðuð árlega af félagsmálanefnd.

4.   Umræður um drög að fjárhagsáætlun.

      Málin rædd vítt og breitt.

5.   Trúnaðarmál - Sjá trúnaðarmálabók.

6.   Önnur mál - Engin.

Eftirfarandi vísa barst félagsmálanefnd að loknum Nýjársfagnaði eldri borgara í     Bifröst.

 

Þökk fyrir indæla unaðsstund,

aldraðar sálir að kæta.

Ég hlakka til aftur á ykkar fund,

á öldinni þessari mæta.

                               Kristján Árnason

 

Fleira ekki gert og fundi slitið.

Hildur Claessen ritari

Elínborg Hilmarsdóttir                                             

Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir

Trausti Kristjánsson                                                 

Ásdís Guðmundsdóttir

Sólveig Jónasdóttir