Félags- og tómstundanefnd

296. fundur 22. nóvember 2021 kl. 14:30 - 17:20 að Sæmundargötu 7a
Nefndarmenn
  • Guðný Hólmfríður Axelsdóttir formaður
  • Atli Már Traustason varaform.
  • Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir ritari
  • Anna Lilja Guðmundsdóttir áheyrnarftr.
  • Guðrún Helga Jónsdóttir áheyrnarfulltrúi Akrahrepps
Starfsmenn
  • Herdís Á. Sæmundardóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs
  • Þorvaldur Gröndal frístundastjóri
  • Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir félagsmálastjóri
  • Erla Hrund Þórarinsdóttir sérfræðingur á fjölskyldusviði
Fundargerð ritaði: Erla Hrund Þórarinsdóttir sérfræðingur á fjölskyldusviði
Dagskrá

1.Gjaldskrá Húss frítímans 2022

2110148

Lögð er fram tillaga að gjaldskrá fyrir Hús frítímans frá og með 1. janúar 2022. Tillagan felur í sér 3,5% hækkun að jafnaði fyrir leigu á húsinu. Vísað til byggðarráðs.

2.Gjaldskrá íþróttamannvirkja 2022

2110147

Lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki frá og með 1. janúar 2022. Tillagan felur í sér 3,5% hækkun að jafnaði. Vísað til byggðarráðs.

3.Vinnuskólalaun 2022

2110251

Félags- og tómstundanefnd samþykkir að laun í Vinnuskóla taki mið af launaflokki 117 í kjarasamningi á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags og verði sem hér segir:
Grunnlaun þann 1. janúar 2022 pr. klukkustund er 2.233 krónur samkvæmt kjarasamningnum.
10.bekkur fái 50% af grunnlaunum eða 1.117 krónur á tímann. Hækkun milli ára er 22.56%. Boðið upp á 240 vinnutíma yfir sumartímann.
9. bekkur fái 40% af grunnlaunum eða 893 krónur á tímann. Hækkun milli ára er 19.09%. Boðið upp á 180 vinnutíma yfir sumartímann.
8. bekkur fái 30% af grunnlaunum eða 670 krónur á tímann. Hækkun milli ára er 6.33%. Boðið upp á 120 vinnutíma yfir sumartímann.
7. bekkur fái 26% af grunnlaunum eða 581 krónur á tímann. Hækkun milli ára er 1.86%. Boðið upp á 40 vinnutíma yfir sumartímann.
Komi í ljós að ásókn í Vinnuskólann verði umfram áætlun áskilur nefndin sér rétt til að endurskoða þann tíma sem boðið er upp á.
Vísað til byggðarráðs.

4.Frístundaakstur v. skólabarna á Hólum

2110270

Lagt fyrir erindi frá foreldrafélagi leik- og grunnskólans á Hólum, þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið greiði auka heimakstur einu sinni í viku frá Hofsósi vegna íþróttaæfinga. Nefndin felur sviðstjóra og starfsmönnum að skoða málið frekar með tilliti til þess hvort hægt sé að koma á móts við erindið.

5.U.Í. Smári, bréf til Félags- og tómstundanefndar

2108035

Lagt fram erindi frá Ungmennafélaginu Smára þar sem óskað er eftir fjölgun tíma til íþróttaiðkunar í íþróttahúsinu í Varmahlíð. Með hliðsjón af viðræðum við ungmennafélagið samþykkir nefndin að stefna að fjölgun tíma við upphaf næsta skólaárs. Umræður verða teknar upp aftur þegar nær dregur.

6.Opnunartími sundlaugarinnar á Hofsósi

2111062

Lagt fram erindi um lengri opnunartíma sundlaugarinnar á Hofsósi mánuðina júní, júlí og ágúst. Farið er fram á að laugin verði opnuð klukkan 7:00 í stað 9:00. Með hliðsjón af hve fáir nýttu sér þennan opnunartíma sumarið 2020, u.þ.b. fjórir einstaklingar dag hvern, sér nefndin sér ekki fært að verða við erindinu. Kostnaður vegna lengri opnunar á Hofsósi myndi hafa í för með sér kostnaðarauka sem gæti hlaupið á u.þ.b. einni milljón króna yfir þennan tíma sem óskað er eftir. Bent er á að nú er fjöldi opnunartíma lauga sem sveitarfélagið rekur sá sami, eða 84 klukkustundir í viku hverri á þessu tímabili.

7.Opnunartímar íþróttamannvirkja 2022

2111129

Nefndin samþykkir að opnunartími íþróttamannvirkja á næsta ári verði óbreyttur frá því sem nú er. Opnunartími verður birtur á heimasíðu sveitarfélagsins.

8.Greiðslur v þjónustu stuðningsfj. við fötluð börn 2022

2110164

Félags-og tómstundanefnd samþykkir að fjárhæðir greiðslna vegna þjónustu stuðingsfjölskyldna hækki um 3.5% að jafnaði og verði eftirfarandi frá 1.janúar 2022. 1.fl.: Börn sem eru algerlega háð öðrum með athafnir daglegs lífs. Greiddar eru kr. 23.400 fyrir hvern sólarhring. 2.fl.: Börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir daglegs lífs og gæslu. Greiddar eru kr. 20.700 fyrir hvern sólarhring. 3 fl.: Börn sem þurfa minni aðstoð en skv. 1. og 2. fl. en þurfa eftirlit við athafnir daglegs lífs. Greiddar eru kr. 18.700 fyrir hvern sólarhring. Sveitarfélagið greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veitt er á grundvelli barnaverndarlaga skv. 2.fl. umönnunarmats frá Tryggingarstofnun ríkisins.
Sveitarfélagið greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veitt er á grundvelli félagsþjónustulaga skv. 3.fl. umönnunarmats frá Tryggingarstofnun ríkisins. Vísað til byggðarráðs.

9.Grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar 2022

2110163

Félags- og tómstundanefnd samþykkir að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar frá 1.janúar 2022 verði reiknuð með sama hætti og verið hefur, þ.e. viðmiðun grunnupphæðar fjárhagsaðstoðar árið 2022 verði 82% af lágmarks atvinnuleysisbótum á mánuði eins og þær eru í nóvember 2021. Full fjárhagsaðstoð einstaklings frá og með 1.janúar 2022 er því 252.093 kr. Vísað til byggðarráðs.

10.Gjaldskrá heimaþjónustu 2022

2110165

Félags- og tómstundanefnd samþykkir að gjaldskrá verði óbreytt, þ.e. viðmiðun við launaflokk 128-1 skv. samningum Öldunnar/Kjalar frá 1.janúar 2022 með 8% persónuálagi með tengdum gjöldum. Tekjuviðmið til lækkunar gjalda miðast við greiðslur Tryggingastofnunar. Vísað til byggðarráðs.

11.Gjaldskrá Iðju hæfingar 2022

2110177

Félags- og tómstundanefnd samþykkir að hlutur notenda Iðju í fæðiskostnaði hækki um 3,5% úr 600 kr. í 621 fyrir hádegisverð, sem er um helmings kostnaður við máltíðina. Notendur greiða ekki fyrir morgun- og síðdegishressingu. Vísað til byggðarráðs.

12.Notendastýrð persónuleg aðstoð, greiðsluviðmið 2022

2110179

Félags- og tómstundanefnd samþykkir að greiðsluviðmið jafnarðarstunda í NPA samningum árið 2022 taki mið af útreikningum NPA miðstöðvarinnar svf. Jafnaðarstund NPA samninga sem eru án hvíldarvakta, 5.567 kr. á klukkkustund. Jafnaðarstund NPA samnings sem kveður á um aðstoð allan sólarhringinn hjá notenda sem getur nýtt sér hvíldarvaktir, 5.070 kr. á klukkustund. Jafnaðarstund NPA samnings þar sem ekki er gert ráð fyrir næturvinnu, þ.e. hvorki hvíldarvöktum né vakandi næturvöktum, 5.362 kr. á klukkustund. Vísað til byggðarráðs.

13.Reglur um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur

2110180

Félags og tómstundanefnd samþykkir að upphæð niðurgeiðslna skv. 6.gr. reglna um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og um foreldragreiðslur hækki um 3,5%. Niðurgreiðsla verður þó aldrei hærri en sem nemur mismun á heildargjaldi vistunar hjá dagforeldri og í leikskóla ( gæsla, kostnaður og fæði ), sbr. reglur sveitarfélagsins um daggæslu í heimahúsum. Vísað til byggðarráðs.

14.Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2022

2110027

Fjárhagsáætlun fyrir félagsþjónustu (02) og frístundaþjónustu (06) lögð fram til síðari umræðu í nefndinni. Áætlunin er unnin í nánu samstarfi við fjármála- og stjórnsýslusvið sem og forstöðumenn einstakra stofnana. Áætlunin endurspeglar þá þjónustu sem veitt er í þessum málaflokkum og þær breytingar sem fyrirhugaðar eru m.t.t. lagaákvæða og/eða ákvarðana sveitarstjórnar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir áætlunina fyrir sitt leyti og vísar henni til byggðarráðs.

Fundi slitið - kl. 17:20.