Félags- og tómstundanefnd

237. fundur 15. nóvember 2016 kl. 08:30 - 11:30 að Sæmundargötu 7a
Nefndarmenn
  • Bjarki Tryggvason formaður
  • Guðný Hólmfríður Axelsdóttir aðalm.
  • Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir ritari
Starfsmenn
  • Herdís Á. Sæmundardóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs
  • Gunnar M Sandholt félagsmálastjóri
  • Þorvaldur Gröndal forstöðumaður frístunda- og forvarnamála
  • Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir framkvæmdarstjóri málefna fatlaðs fólks
  • Bertína Guðrún Rodriguez verkefnastjóri á fjölskyldusviði
Fundargerð ritaði: Herdís Á Sæmundardóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Dagskrá
Þorgerður Eva Þórhallsdóttir boðaði forföll.

1.Reglur 2017 um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa

1611112

Lögð fram tillaga að reglum Sveitarfélagsins Skagafjarðar um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa skv. 27. grein laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum.
Greiðsluviðmið verða óbreytt og sem hér segir:
a. Náms- og skólagjöld. Greitt er að hámarki kr. 150.000 á ári en aldrei meira en 75% af útlögðum kostnaði.
b. Tómstundanámskeið skulu að hámarki styrkt um kr. 50.000 á ári en þó aldrei meira en 50% af útlögðum kostnaði.
c. Tölvukaup. Greitt er að hámarki kr. 120.000 en þó aldrei hærra en 75% af útlögðum kostnaði.
d. Verkfæra og tækjakaup. Hámark kr. 300.000 en aldrei meira en sem nemur 75% af útlögðum kostnaði.
Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs

2.Greiðslur 2017 vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna við fötluð börn

1611111

Lögð fram tillaga að viðmiðunarreglum Sveitarfélagsins Skagafjarðar um greiðslur vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna við fötluð börn á árinu 2017 í samræmi við 21. og 55. grein laga nr. 59/1992. Viðmiðunargreiðslum hefur ekki verið breytt frá árinu 2013. Viðmiðunarfjárhæðir verði sem hér segir:
1. fl.: Börn sem eru algerlega háð öðrum með athafnir daglegs lífs. Greiddar eru kr. 18.700 fyrir hvern sólarhring.
2. fl.: Börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir daglegs lífs og gæslu. Greiddar eru kr. 14.500 fyrir hvern sólarhring.
3. fl.: Börn sem þurfa minni aðstoð en skv. 1. og 2. fl. en þurfa eftirlit við athafnir daglegs lífs. Greiddar eru kr. 11.200 fyrir hvern sólarhring.
Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru skattskyldar verktakagreiðslur en draga má frá kostnað samkvæmt reglum Ríkisskattstjóra.
Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

3.Grunnupphæð fjárhagsaðstoðar 2017

1611107

Lögð fram tillaga um að grunnupphæð fjárhagsaðstoðar árið 2017 verði 82% af lágmarksatvinnuleysisbótum eins og verið hefur og miðast við bætur eins og þær eru í nóvembermánuði 2016, þ.e. 202.054. Grunnupphæð hækki því í 161.643 kr. frá og með 1. janúar 2017. Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

4.Heimaþjónusta Gjaldskrá 2017

1611041

Lögð fram tilllaga um að gjaldskrá heimaþjónustu verði óbreytt árið 2017 frá því sem nú er, þ.e.:
a Gjald fyrir unna vinnustund í heimaþjónustu frá 1.1.2017 verði miðað við launaflokk 128-1 skv. samningum Öldunnar/Kjalar frá 1. janúar 2017 með 8% persónuálagi, 13,04 % orlofi og 25% launatengdum gjöldum, kr. 2.868.
b Verði breytingar á mótframlagi í lífeyrissjóð skal þessi upphæð endurskoðuð.
c Undanþegnir gjaldskyldu skulu þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en framfærsluviðmið, eins og sú upphæð verður ákvörðuð af TR í janúar 2017, (ellilífeyrir/örorkulífeyri, tekjutryggingu, heimilisuppbót og sérstaka uppbót frá almannatryggingum.) Einnig þeir sem hafa samtals tekjur innan framangreindra marka.
d Upphæðir tímagjalds og viðmiðunarmarka verði reiknaðar þegar ákvörðun TR um upphæð lífeyrisbóta liggja fyrir og lagðar fram til staðfestingar í Félags- og tómstundanefnd/Byggðaráði.
Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

5.Niðurgreiðsla dagvist barna á einkaheimilum 2017

1611108

Lögð fram tillaga um; að niðurgreiðslur vegna dagvistar barna í heimahúsum á árinu 2017 verði óbreytt frá því sem nú er eða í samræmi við eftirfarandi: Upphæð niðurgreiðslu miðast við þann vistunartíma sem foreldrar kaupa í daggæslu, að hámarki 8 tíma daglega. Upphæð niðurgreiðslunnar fyrir foreldra sem eru giftir eða í sambúð er kr. 244 fyrir hverja keypta klukkustund, að hámarki kr. 42.909 á mánuði og fyrir foreldra sem eru einstæðir eða báðir í (fullu) námi er kr. 307 fyrir hverja keypta klukkustund, að hámarki kr. 54.102 á mánuði. Þessar upphæðir hafa verið óbreyttar frá 2009 en hækkanir á gjaldskrám dagmæðra einhverjar. Niðurgreiðsla verður aldrei hærri en sem nemur mismun á heildargjaldi vistunar hjá dagforeldri og í leikskóla (gæsla, kostnaður og fæði).
Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

6.Gjaldskrá 2017 Dagdvöl aldraðra

1611106

Lagt er til að samanlagt daggjald notanda á árinu 2017 verði 1.646 kr. í stað 1.530 kr. nú. Tillagan samþykkt og henni vísað til byggarráðs.

7.Vinnuskólalaun 2017

1611113

Lögð fram tillaga að 3% hækkun launa í Vinnuskóla. Laun verði sem hér segir:
7. bekkur 405 krónur á tímann, 8. bekkur 460 krónur á tímann, 9. bekkur 547 krónur á tíman og 10. bekkur 689 krónur á tímann. Laun fyrir ungmenni í V.I.T. hækki einnig um 3% og verði 1.135 krónur fyrir ungmenni fædd 2000 og 1.290 krónur fyrir ungmenni fædd 1999.
Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

8.Hvatapeningar 2017

1611114

Forstöðumaður frístunda- og íþróttamála kynnti skráningarkerfið Nóri sem heldur utan um skráningar barna í íþróttir og tómstundir í sveitarfélaginu og lagði til að það verði tekið upp í stað núverandi kerfis. Jafnframt verði kerfið Hvati tekið upp en það kerfi heldur utan um hvatapeninga sem börnum og ungmennum stendur til boða sem stunda íþróttir, tómstundir og tónlistarnám. Tillagan samþykkt. Jafnframt var lagt til að reglum um hvatapeninga verði breytt til samræmis við nýtt kerfi. Tillaga að breytingum á reglum um hvatapeninga verður lögð fyrir næsta fund.

9.Frístundakerfi og Nóri - hugbúnaður

1611043

Forstöðumaður frístunda- og íþróttamála kynnti skráningarkerfið Nóra sem heldur utan um skráningar barna í íþróttir og tómstundir.

10.Gjaldskrár 2017 - íþróttamannvirki

1610355

Lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki í Skagafirði.

Sundlaugar gjaldskrá 2017
Börn að 18 ára aldri búsett í sveitarfélaginu - frítt - óbreytt
Önnur börn 0 - 6 ára - frítt - óbreytt
Önnur börn yngri en 18 ára - 300 kr. óbreytt
10 miða kort barna - 1.700 kr - óbreytt
Eldri borgarar, búsettir í sveitarfélaginu - frítt - óbreytt
Öryrkjar, búsettir í sveitarfélaginu - frítt - óbreytt
Aðrir öryrkjar - 300 kr - óbreytt
Fullorðnir í sund/gufu - 900 kr. hækkun um 28,5%
Klukkutíma - einkatími gufu - 4.650 - óbreytt
10 miða kort fullorðinna - 4.800 kr.- hækkun um 3,2%
30 miða kort fullorðinna - 10.000 kr.- hækkum um 1,5%
Árskort - 32.000 kr. - hækkun um 1,6%
Gufubað - innifalið - óbreytt
Infra-rauð sauna - innifalið - óbreytt
Sundföt - 650 kr. - hækkun um 8,3%
Handklæði - 650 kr. - hækkun um 8,3%
Endurútgáfa á þjónusturkorti - 550 kr. - óbreytt
Opnun sundlauga utan auglýsts opnunartíma - 30.000 kr. - hækkun um 50,0%

Íþróttasalir gjaldskrá 2017
Sauðárkrókur 3/3 salur - 9.950 kr. - hækkun um 3,0%
Sauðárkrókur 2/3 salur - 7.450 kr. - hækkun um3,4%
Sauðárkrókur 1/3 salur - 3.850 kr. - hækkun um2,6%
Sauðárkrókur til veisluhalda - 300.000 kr. - óbreytt
Varmahlíð heill salur - 7.050 kr. - hækkun um 2,1%


Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

11.Gjaldskrá 2017 - Hús frítímans

1610356

Lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir Hús frítímans frá 1. janúar 2017 og verður hún sem hér segir:

Viðburðir:
Afmæli 8.500 kr. - hækkun um 2,4%
Fundur/Ráðstefna < 3 tímar, færri en 50 manns - 10.600 kr. hækkun um 2,6%
Fundur/Ráðstefna < 3 tímar, fleiri en 50 manns - 15.850 kr. - hækkun um 2,3%
Gjald f. markaði góðgerðafélaga/opið hús, einstaklingur - 15.850 kr - hækkun um 2,3%
Leiga fyrir veislur / verslunarmarkaði eða sambærilegt - 53.250 kr. - hækkun um 2,4%
Leiga til íþróttafélaga v. gistingar, á mann pr. nótt - 1.000 kr.- óbreytt.

Tillagan samþykkt og vísað til byggðarráðs.

12.Opnunartímar sundlauga 2017

1611115

Lögð fram tillaga um að opnunartími sundlauga í Skagafirði á árinu 2017 verði óbreyttur frá því sem nú er.
Tillagan samþykkt.

13.Fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2017 vinnugögn

1610023

Lögð fram fjárhagsáætlun fyrir málaflokka 02 og 06. Niðurstöðutölur fyrir málaflokk 02, almenna og sértæka félagsþjónustu er 616.747.582 krónur sem er 845.418 krónum undir útgefnum ramma. Niðurstöðutala fyrir málaflokk 06, frístunda- og íþróttamál er 345.011.049 krónur sem er 593.951 krónum undir ramma. Áætlunin samþykkt og henni vísað til byggðarráðs.

Fundi slitið - kl. 11:30.