Eyvindarstaðaheiði ehf.

03. júní 2019 kl. 13:00 - 14:30 skrifstofu KPMG

Mættir voru: Valgerður Kjartansdóttir, Einar E. Einarsson, Smári Borgarsson, Sigursteinn Bjarnason og Jakob Sigurjónsson fyrir hönd stjórnar Eyvindastaðarheiðar ehf. Fyrir hönd eigenda voru Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Jóhanna Magnúsdóttir fyrir hönd Húnavatnshrepps. 

Einnig sátu fundinn Kristján Jónasson endurskoðandi frá KPMG og Gunnar Valgarðsson frá Sveitarfélaginu Skagafirði.

Valgerður bauð fundarmenn velkomna og lagði til að Kristján Jónasson yrði fundarstjóri og Einar E. Einarsson myndi rita fundargerð.  Samþykkt samhljóða.

 

Dagskrá:

 1. Skýrsla stjórnar
 2. Ársreikningur 2018
 3. Meðferð rekstarhagnaðar 2018
 4. Kosningar
 5. Breyting á samþykktum félagsins
 6. Þóknun til stjórnar
 7. Kosning endurskoðenda
 8. Önnur mál

 

Kristján kannaði lögmæti fundarins sem var í lagi þar sem báðir fulltrúar sveitarfélaganna voru með umboð til að fara með atkvæðarétt sveitarfélaganna.

 

 1. 1.      Skýrsla stjórnar

Valgerður gerði grein fyrir starfsemi félagsins árið 2018 og þeim verkefnum sem unnið var að á árinu í viðhaldi girðinga og vega.  Samið var við Óskar Leif Guðmundsson um rif á Blöndugirðingu í október 2018.  Að öðru leiti voru störf stjórnar hefðbundinn en haldnir voru þrír stjórnarfundir á árinu 2018 auk aðalfundar, en fyrir utan fundi voru stjórnarmenn í samskiptum á tölvupósti og í síma.

 

 1. 2.      Ársreikningur 2018

Kristján Jónasson gerði ítarlega grein fyrir niðurstöðum ársreiknings 2018. Megin niðurstaðan er að hagnaður varð af rekstri félagsins á árinu 2018 að fjárhæð 481 þús kr. samkvæmt rekstrarreikningi.  Eigið fé félagsins nam í árslok 40.067 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi, þar af nemur hlutfé félagsins 510 þús. kr.  Á árinu starfaði enginn starfsmaður hjá félaginu en greidd voru stjórnarlaun að fjárhæð 412 þús. kr.  Að auki greiddi félagið launatengd gjöld að fjárhæð 84 þús. kr. Heildar eignir félagsins í árslok voru 60.480 þús. kr.  

Kristján bar skýrslu stjórnar og ársreikning 2018 undir atkvæði og var hvoru tveggja samþykkt samhljóða.

 

 1. 3.      Meðferð rekstarniðurstöðu 2018

Fyrir liggur tillaga um að flytja rekstrarhagnað ársins 2018 óskertan til hækkunar á eigin fé félagsins. Samþykkt samhljóða.

 

 1. 4.      Kosning stjórnar

Sigfús Ingi Sigfússon lagði til að fulltrúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar yrðu Valgerður Kjartansdóttir, Smári Borgarsson og Gunnar Valgarðsson.  Jóhanna Magnúsdóttir lagði til að fulltrúar Húnavatnshrepps yrðu Sigursteinn Bjarnason og Sigþrúður Friðriksdóttir.  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.

 

 1. 5.      Breyting á samþykktum félagsins

Lagt til að breyta formlega í samþykktum Eyvindastaðarheiðar ehf., að framvegis verði heimilisfang félagsins að Borgarmýri 1A, 550 Sauðárkróki.  Samþykkt samhljóða.

 

 1. 6.      Þóknun til stjórnar

Samþykkt að áfram gildi sömu reglur og eru í gildi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði um greiðslur til fólks í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins.   Til viðbótar þeirri upphæð sem þar er ætluð til formans og gjaldkera fái þeir aukalega 50% álag fyrir hvern setinn fund.  Rökin fyrir því eru að stjórnarfundir eru fáir á hverju ári en formaður og gjaldkerfi sjá um daglegan rekstur félagsins milli funda.  Samþykkt samhljóða.

 

 1. 7.      Kosning endurskoðenda

Samþykkt samhljóða að kjósa Kristján Jónasson hjá KPMG sem endurskoðanda Eyvindastaðarheiðar ehf.

 

 1. 8.      Önnur mál

Einar E. Einarsson og Jakob Sigurjónsson þökkuðu fyrir gott og ánægjulegt samstarf við stjórnarmenn Eyvindastaðarheiðar ehf., KPMG og aðra þá sem unnið hafa með stjórninni á liðnum árum.  Jafnframt óskuðu þeir nýrri stjórn velfarnaðar.  Valgerður þakkaði gott samstarf en óskaði bókað að hún mótmælti því að Jakob væri að hætta.

Rætt um viðhald vegarins um Goðdalafjall.  Samþykkt að fara í sérstakt áttak í viðhaldi þess vegar og taka þá fyrir ákveðna kafla sem verstir eru.  Áður var búið að samþykkja á stjórnarfundi að setja í sérstakt viðhald vega árið 2019 eina milljón krónur.  Samþykkt að Smári og Sigursteinn vinni kostnaðaráætlun um verkið og áætli kaflana sem hægt væri að fara í miðað við það fjármagn sem í boði er.  Gert er ráð fyrir að borinn verði gróf möl í þessa kafla, þeir jafnaðir og síðan tættir með grjótmulnings tætara.

Kristján lagði til að fundarritari fengi leyfi til að fullgera fundargerð að fundi loknum og senda á fundarmenn til formlegrar samþykktar.  Samþykkt samhljóða.

Fleira ekki á dagskrá.  

Valgerður sleit fundi, þakkaði fundarmönnum og starfsmönnum fundarins fyrir góðan fund.

 

Valgerður Kjartansdóttir (sign)

Smári Borgarsson (sign)

Einar E Einarsson (sign)

Jakob Sigurjónsson (sign)

Sigursteinn Bjarnason (sign)

Kristján Jónasson (sign)

Sigfús Ingi Sigfússon (sign)

Jóhanna Magnúsdóttir (sign)

Gunnar Valgarðsson (sign)