Byggðarráð Skagafjarðar

29. fundur 10. desember 1998 kl. 08:00 Skrifstofa Sveitarfélagsins

Byggðarráð Skagafjarðar 

Fundur  29 – 10.12.98

 

            Ár 1998, fimmtudaginn 10. desember, kom Byggðarráð saman til fundar á skrifstofu sveitarfélagsins kl. 8.00.

            Mættir voru: Herdís Á. Sæmundard., Gísli Gunnarsson,  Elinborg Hilmarsdóttir, Ingibjörg Hafstað og Páll Kolbeinsson ásamt sveitarstjóra Snorra Birni Sigurðssyni.

 

Dagskrá:

  1. Álagning fasteignagjalda 1999.
  2. Niðurfelling fasteignaskatts elli og örorkulífeyrisþega 1999.
  3. Bréf frá Sigrúnu Erlu Vilhjálmsdóttur.
  4. Bréf frá Alþingi.
  5. Bréf frá Sýslumanni.
  6. Bréf frá kennurum við Grunnskólann á Sauðárkróki.
  7. Bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga.
  8. Bréf frá Atvinnu- og ferðamálanefnd.

 

Afgreiðslur:

 

1.  Byggðarráð samþykkir að álagningarreglur fasteignagjalda í Skagafirði árið 1999 verði sem hér segir:

Sauðárkrókur:                                                                               

Fasteignaskattur A-flokkur                                                   0,43% 

Fasteignaskattur B-flokkur                                                   1,58%            

Lóðarleiga íbúðarlóða                                                          1% af fm.       

Lóðarleiga atv.lóða                                                               2% af fm.       

Lóðarleiga ræktunarlands                                                     kr. 0,55m2      

Holræsagjöld                                                                         0,18%            

Sorphirðugjöld á ílát                                                             kr. 5000         

 

Hofsós og Varmahlíð:

Fasteignaskattur A-flokkur                                                   0,43%            

Fasteignaskattur B-flokkur                                                   1,05%            

Lóðarleiga íbúðarlóða                                                           1,0%              

Lóðarleiga atvinnulóða                                                         2,0%              

Holræsagjöld                                                                         0,18%            

Sorphirðugjald á ílát                                                              kr. 5000

Sorphirðugjald á ílát  sumarhús                                            kr.1700          

 

Dreifbýli:

Fasteignaskattur A-flokkur                                                   0,40%            

Fasteignaskattur B-flokkur                                                   1,05%            

 

Gjalddagar fasteignagjalda verða 7, 15. hvers mánaðar, jan.-júlí.

 

2. Byggðarráð samþykkir að tekjutenging niðurfellingar fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega verði eftirfarandi:   Fasteignaskattur verður eingöngu felldur niður af því húsnæði elli- og örorkulífeyrisþega sem þeir búa í sjálfir.

   1)  Fasteignaskattur lækki um kr. 30.000.- hjá:

        a) Einstaklingum með tekjur allt að 20% yfir óskerta tekjutryggingu og heimilisuppbót.

        b) Hjónum eða fólki í sambúð, með tekjur allt að 20% yfir óskertra tekjutryggingu.

   2)  Fasteignaskattur lækki  um kr. 15.000.- hjá:

       a) Einstaklingum með tekjur allt að 50% yfir óskerta tekjutryggingu og heimilisuppbót.

       b)  Hjónum eða fólki í sambúð, með tekjur allt að 50% yfir óskertri tekjutryggingu.

 

3.  Lagt fram bréf frá Sigrúnu Erlu Vilhjálmsdóttur dags. 1.des sl.  Í bréfinu segir hún upp starfi sínu á skrifstofu sveitarfélagsins með löglegum uppsagnarfresti.

 

4.  Lagt fram bréf frá Alþingi, allsherjarnefnd, dags. 24.nóv sl.  Með bréfinu er send til umsagnar tillaga til þingsályktunar um stefnu í byggðamálum fyrir árin 1998-2001.

Byggðarráð tekur heilshugar undir þau sjónarmið sem fram koma í tillögunni og leggur áherslu á að hún verði afgreidd á þessu þingi.

 

5.  Lagt fram bréf frá Sýslumanninum á Sauðárkróki dags. 4.des sl. Í bréfinu er þess farið á leit að hún tilnefni einn mann í samstarfsnefnd lögreglu og sveitarfélaga um málefni lögreglunnar.

Byggðarráð leggur til að sveitarstjórn kjósi þennan fulltrúa á næsta fundi sveitarstjórnar.

 

6.  Lagt fram bréf frá kennurum við Grunnskólann á Sauðárkróki dags. 1.des sl.  Í bréfinu vekja kennarar athygli á því að kennsluaðstaða til sunds er mjög ófullnægjandi hér á Sauðárkróki.

 

7.  Lagt fram bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga dags. 1.des sl. Í bréfinu er óskað eftir því að Skagafjörður styrki fóðurstöð K.S. á árinu 1998  um ca. kr. 2.000.000.-

Byggðarráð samþykkir að fresta afgreiðslu málsins.

 

8.  Lagt fram bréf frá Atvinnu- og ferðamálanefnd dags. 20.nóv sl. þar sem óskað er eftir að sveitarstjórn Skagafjarðar taki þátt í stofnun atvinnuþróunarfélags í Skagafirði en stofnfundur verður í kvöld.

Byggðarráð samþykkir að sveitarsjóður leggi fram kr. 3.000.000 á ári sem hlutafé næstu 4 árin í Atvinnuþróunarfélagi Skagafjarðar hf.  Jafnframt samþykkir byggðarráð að byggðarráðsfólk fari með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum, hlutfallslega.

 

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt, fundi slitið.

 

Herdís Á. Sæmundard.                                              Snorri Björn Sigurðsson

Páll Kolbeinsson

Gísli Gunnarsson

Elinborg Hilmarsdóttir

Ingibjörg Hafstað