Byggðarráð Skagafjarðar

148. fundur 12. september 2001

BYGGÐARRÁÐ SKAGAFJARÐAR

FUNDUR 148 – 12.09.2001 
 Ár 2001, miðvikudaginn 12. september, kom byggðarráð saman til fundar á skrifstofu Skagafjarðar kl. 1000.
Mætt voru:  Snorri Styrkársson, Stefán Guðmundsson, Elinborg Hilmarsdóttir, Gísli Gunnarsson og Árni Egilsson auk sveitarstjóra Jóns Gauta Jónssonar. 
DAGSKRÁ:
 1. Milliuppgjör 30. júní
 2. Endurskoðun fjárhagsáætlunar – erindi
    Fjölbrautarskóli
   
  Náttúrustofa
 1. Hlutafjáraukning Sjávarleðurs hf.
 2. Frá fjárlaganefnd Alþingis
 3. Eyvindarstaðaheiði ehf. – fundargerð stofnfundar og samþykktir
 4. Landbúnaðarnefnd – drög að erindisbréfi  ogAtvinnu- og ferðamálanefnd – drög að erindisbréfi
 5. Erindi frá sýslumanni v/tækifærisvínveitinga – yfirlit um úthlutun 2001
 6. Fjárhagsáætlunarferlið – vinnsla/leikreglur
 7. Veitingaleyfi fyrir Skagfirskt Eldhús – umsögn Brunavarna Skagafjarðar
 8. Erindi frá Íbúasamtökum Varmahlíðar – fr. á fundi UogT nefndar 23. maí
 9. Gögn frá aðalfundi Tækifæris ehf.
 10. Húsnæðismál.
 AFGREIÐSLUR: 
1.         Jón Gauti Jónsson fór yfir og skýrði nánar það milliuppgjör fyrir janúar – júní  2oo1 sem lagt hefur verið fram.  Niðurstöðutölur milliuppgjörs eru;
                       
Halli á rekstrar- og framkvæmdayfirliti er 91.291 þús.kr.
                       
Hreint veltufé versnar um 143.535 þús.kr.
                       
Vextir, verðbætur og gengismunur nema 60.264 þús.kr.
                       
Skuldir sveitarsjóðs aukast um 151.945 þús.kr.
                       
Skuldir Félagslegra íbúða aukast um 73.661 þús.kr.
                       
Heildarskuldir sveitarsj. og allra stofnana aukast um 221.297 þús. 
2.                  Lögð fram tvö erindi, annars vegar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra varðandi fjármögnun búnaðarkaupa fyrir verknámsdeild tréiðna, og hins vegar frá Náttúrustofu varðandi framlag sveitarfélagsins til stofnkostnaðar.
Byggðarráð samþykkir að vísa erindum þessum til endurskoðunar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2001. 
3.         Lagt fram bréf frá Sjávarleðri h.f. varðandi hlutafjáraukningu sveitarfélagsins í  fyrirtækinu.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að ræða við aðra hluthafa í fyrirtækinu um fyrirkomulag hlutafjáraukningar og stöðu fyrirtækisins. 
4.      Lagt fram bréf frá fjárlaganefnd Alþingis þar sem tilkynnt er um þá daga sem sveitarstjórnarmönnum gefst kostur á að hitta nefndina, en það eru 20. og 21. sept. n.k. og einnig 26. – 28. sept.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að fá tíma hjá fjárlaganefnd. 
5.      Lögð fram svohljóðandi tillaga:
“Komið hefur í ljós að stjórnsýsluleg mistök hafa átt sér stað við stofnun og aðild sveitarfélagsins Skagafjarðar að Eyvindarstaðaheiði ehf.  Byggðarráð verður því hér með að samþykkja aðild sveitarfélagsins Skagafjarðar að Eyvindarstaðaheiði ehf. eins og fram kemur í stofnsamningi félagsins þann 7.6. s.l. og að hlutafé sveitarfélagsins sé og verði 360.000 kr.  Um greiðslu hlutafjárins vísast til yfirstandandi endurskoðunar fjárhagsáætlunar.”          
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með þremur atkvæðum.  Gísli Gunnarsson og Árni Egilsson sitja hjá við afgreiðslu þessa. 
6.      Lögð fram drög að erindisbréfi  fyrir Landbúnaðarnefnd og einnig drög að erindisbréfi fyrir Atvinnu- og ferðamálanefnd.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.  Gísli Gunnarsson og Árni Egilsson óska bókað: “ Við teljum eðlilegt að þessum drögum að erindisbréfum verði vísað til viðkomandi nefnda til umsagnar” 
7.      Lagt fram bréf frá sýslumanni varðandi leyfisveitingar til tækifærisvínveitinga.
Sveitarstjóra og skrifstofustjóra falið að afla upplýsinga um málið og ræða við sýslumanninn. 
8.      Fjárhagsáætlunarferlið – vinnsla/leikreglur.
Afgreiðslu frestað. 
9.      Lögð fram umsókn frá Skagfirsku eldhúsi ehf. um vínveitingaleyfi til tveggja ára
á veitingastað fyrirtækisins, C´est la vie að Aðalgötu 7.
Byggðarráð samþykkir að umbeðið leyfi verði veitt. 
10.  Lagt fram erindi frá íbúasamtökum Varmahlíðar, en afgreiðslu þess var frestað á fundi Umhv. og tækninefndar 23. maí s.l.
Byggðarráð samþykkir að fela sveitarstjóra að svara erindinu en vísar jafnframt fjárhagslið erindisins til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2002. 
11.  Lögð fram til kynningar gögn frá aðalfundi Tækifæris ehf. 
12. Sveitarstjóra falið að skoða húsnæðismál stjórnsýslunnar. 
Fleira ekki gert.  Fundargerð upplesin og samþykkt og fundi slitið kl. 12.35 
                                                                                    Elsa Jónsdóttir, ritari.