Hafnarstjórn

25. fundur 23. nóvember 2000 kl. 08:15 - 09:30 Skrifstofa Skagafjarðar

Hafnarstjórn Skagafjarðar

Fundur 25 – 23.11.2000

 

            Ár 2000, fimmtudaginn 23. nóvember kom hafnarstjórn saman til fundar á Skrifstofu Skagafjarðar kl. 8.15.

            Mættir voru: Brynjar Pálsson, Björn Björnsson, Eiríkur Jónsson, Gunnar Valgarðsson og Pétur Valdimarsson. Auk þeirra Hallgrímur Ingólfsson bæjartæknifræðingur, Gunnar Steingrímsson hafnarvörður og Snorri Björn Sigurðsson sveitarstjóri.

 

DAGSKRÁ:

  1. Hafnaáætlun 2001-2004.
  2. Fjárhagsáætlun 2001.
  3. Rafmagnssala til gáma.
  4. Tölvubúnaður hafnarinnar.

 

AFGREIÐSLUR:

1. Lagt fram bréf frá Siglingastofnun dags. 8. nóv. sl. Í bréfinu eru kynntar tillögur Siglingastofnunar um framkvæmdir við Skagafjarðarhafnir árin 2001-2004, og óskað umsafnar um þær.

Eru tillögurnar svohljóðandi:

Verkefni                                                             2001   2002   2003   2004 Hlutur

Sauðárkrókur:                                                 m.kr.   m.kr.   m.kr.  m.kr. ríkissj

Stálþil Norðurgarði, endurbygging og lenging,

130 m, dýpi 8,5 m, lagnir og þekja (2.600m2)   62,5    52,0                         60%

Dýpkun, snúningssvæði og innsigling í 8m,

við þil í 8,5 m (30.000m3)                                            16,2                         75%

Sandfangari, lenging um 30m                                                            14,o   75%

Tengibraut Hafnargarður-Sandeyri,

(800m2- var á áætlun ´99 en frestað)                                                     5,5   60%

Hofsós:

Lenging Þvergarðs um 5m (ca. 1000m3)            4,8                                      75%

Norðurgarður, styrking á grjótvörn                                                      5,9    75%

Haganesvík:

Viðhaldsdýpkun                                                0,3                   0,3               75%

 

Lagt er til að fjárveitingar á tímabilinu verði 101,0 milljón.

 

Hafnarstjórn samþykkir þessar tillögur

            

2. Lögð fram drög að fjárhagsáætlun hafnarsjóðs fyrir árið 2001. Einnig lagðar fram ýmsar upplýsingar um umsvif og rekstur Skagafjarðarhafna.


3. Rætt um breytingar á gjaldskrá rafmagnssölu á höfninni.

Hafnarstjórn samþykkir að gjaldskrá vegna rafmagnssölu til frystigáma verði sem hér segir frá næst komandi áramótum:

Frystigámur 40 feta

Fyrsti sólarhringur                                               Kr. 1.430, án vsk.

Annar sólarhringur og fleyri                       “     520,  “     “

 

 

Frystigámur 20 feta

Fyrsti sólarhringur                                               Kr.  910, án vsk.

Annar sólarhr. og fleyri                               “   260,  “    “

 

Prófun á gámum 2o feta og 40 feta          Kr.  360, án vsk.

 

4. Hafnarvörður gerði grein fyrir því að tölvubúnaður hafnarinnar þarfnast

endurnýjunar.

 

Fleira ekki gert. Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 09,30

 

Snorri Björn Sigurðsson,ritari.

Brynjar Pálsson

Björn Björnsson

Eiríkur Jónsson

Gunnar Valgarðsson

Pétur Valdimarsson

Hallgrímur Ingólfsson

Gunnar Steingrímsson