Hafnarstjórn

17. fundur 09. mars 2000 kl. 08:15 Skrifstofa Skagafjarðar

Hafnarstjórn Skagafjarðar

Fundur 17 – 09.03.2000

 

            Ár 2000, fimmtudaginn 9. mars kom hafnarstjórn saman til fundar á Skrifstofu Skagafjarðar kl. 815.

            Mættir voru:  Brynjar Pálsson, Björn Björnsson, Gunnar Valgarðsson, Eiríkur Jónsson og Pétur Valdimarsson. Auk þeirra Gunnar Steingrímsson hafnarvörður, Hallgrímur Ingólfsson bæjartæknifræðingur og Snorri Björn Sigurðsson sveitarstjóri.

 

DAGSKRÁ:

  1. Hafnaáætlun 2001-2004.
  2. Hafnargjaldskrá.
    a)      almenn gjaldskrá.
    b)      þjónustugjaldskrá vegna hafna við Skagafjörð.
  3. Umsókn um lóð - Fiskiðjan.
  4. Hafnarvog.

 

AFGREIÐSLUR:

1. Lögð fram 2 bréf frá Siglingastofnun dags. 12. jan. sl. og 2. mars sl. þar sem óskað er tillagna hafnarstjórnar um framkvæmdir við Skagafjarðarhafnir á áætlunartímabilinu.  Hafnarsjtórn samþykkir að óska eftir því að á Hafnaáætlun 2001-2004 verði teknar eftirfarandi framkvæmdir við Skagafjarðarhafnir:

Sauðárkrókur:

2001

Stálþil Norðurgarði, fremsti hluti endurbyggður og lenging um 60 m (130 m alls dýpi 9,0 m) kr. 76.000.000.

2002

Stálþil Norðurgarði. lagnir, lýsing og steypt þekja (2200m2) kr. 25.900.000.

Dýpkun snúningssvæði og innsiglingu í 8 m og við þil 8,5 m (7500m3) kr. 29.400.000.

2003

Lenging sandfangara (30 m) kr. 12.000.000.

2004

Tengibraut, Hafnargarður, Sandeyri (800 m2) kr. 3.000.000.

Grjótvörn á vesturkant í smábátahöfn kr. 1.800.000.

Hofsós:

2001

Dýpkun við Suðurgarð.

Lenging Þvergarðs, lenging viðlegu á Suðurgarði.

2002

Styrking á Norðurgarði.

Haganesvík:

2001

Dýpkun kr. 300.000.

2003

Dýpkun kr. 300.000.

 

2.

a)      Lögð fram almenn gjaldskrá fyrir hafnir dags. 11. jan. 2000. Hefur gjaldskráin þegar öðlast gildi.

b)      Hafnarstjórn samþykkir eftirfarandi gjaldskrá þjónustugjalda fyrir hafnir í Skagafirði.

Vogargjöld:    Fiskur pr. tonn               kr.     87

                       Annað pr. tonn              kr.   114

Vatnsgjald:     Fiskiskip pr. tonn           kr.   130

                       Fiskiskip lágmark          kr. 1.300

                       Flutningaskip pr. tonn   kr.    170

                       Flutningaskip lágmark   kr. 1.700

Vigtun á bifreið                                     kr.    570

Gjald fyrir trillur og minni báta:

01.04.00-31.03.01                    kr.   3.690 mánaðargjald

01.04.00-31.03.01                    kr. 28.190 ársgjald

            Hafnsögugjald verði óbreytt.

 

3. Lagt fram bréf frá Fiskiðjunni Skagfirðingi dags. 7. mars sl. Í bréfinu er sótt um lóð undir fiskhjalla, norðan og austan vinnsluhúss Fisk.  Hafnarstjórn samþykkir að úthluta Fiskiðjunni lóð á umræddu svæði til 10 ára og felur bæjartæknifræðingi að gera samning.

 

4. Fram hefur komið bilun í hafnarvoginni.  Hafnarstjórn samþykkir að fela hafnarverði og bæjartæknifræðingi að finna lausn á málinu.

 

Fleira ekki gert. Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið.

 

Pétur Valdimarsson                                                   Snorri Björn Sigurðsson

Eiríkur Jónsson                                                          Hallgrímur Ingólfsson

Gunnar Valgarðsson                                                  Gunnar Steingrímsson

Björn Björnsson

Brynjar Pálsson